Tin tức đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thanh Bình

30 Tháng Giêng 2019          867 lượt xem

Chiều ngày 24/01/2019, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Bình với đề tài: Sư trụ trì trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam, chuyên ngành: Quản lý văn hóa, mã số: 9319042, người hướng dẫn: 

PGS.TS Lương Hồng  Quang

 

Hội đồng bảo vệ luận án

Phật giáo là một tôn giáo lớn, được truyền bá vào Việt Nam, trải qua quá trình lịch sử lâu dài, văn hóa Phật giáo đã tạo dựng được những giá trị riêng và trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống các di sản văn hóa của dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc, tính đa dạng, phong phú, độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Đối với di sản văn hóa Phật giáo, sư trụ trì có nhiệm vụ đầu tiên trong việc bảo vệ, phát huy giá trị, đặt trong mối quan hệ phân chia vai trò, trách nhiệm với cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và tín đồ Phật tử. Thông qua đó, sư trụ trì có thể thay mặt Giáo hội Phật giáo kiến thiết mối quan hệ với cộng đồng và chính quyền địa phương, đồng thời thực hiện thực hiện công việc quản trị nội bộ, tham gia hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo.

Việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo đã và đang nhận được sự quan tâm của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng, các nhà khoa học. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị còn chưa đạt được tính hiệu quả cao. Chính vì vậy, NCS Nguyễn Thanh Bình đã lựa chọn đề tài Sư trụ trì trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam làm nội dung nghiên cứu với mục đích thông qua nghiên cứu các hoạt động thực tiễn, đề tài đi sâu phân tích vai trò của sư trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của sự trụ trì trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo.

NCS Nguyễn Thanh Bình

Luận án đã đóng góp, làm hoàn thiện hơn hệ thống lý thuyết về vai trò của các bên liên quan, cụ thể ở đây là Sư trụ trì với vai trò là chủ thể quản lý trực tiếp tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo. Đồng thời, luận án đã khẳng định sư trụ trì có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo.

Trên cơ ở phân tích những khó khăn, hạn chế của luận án cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng, định hướng, đưa ra được các giải pháp về mặt chính sách nhằm nâng cao vai trò và phát huy hơn nữa vai trò của Sư trụ trì.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ trở thành tài liệu tham khảo để các cấp, các ngành xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo.

Ngoài phần Mở đầu (8 trang), Kết luận (5 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang) và Phụ lục (39 trang), nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận (47 trang)

Chương 2: Sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu (25 trang)

Chương 3: Sư trụ trì trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (27 trang)

Chương 4: Định hướng nâng cao vai trò của sư trụ trì trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo (35 trang)

NCS Nguyễn Thanh Bình đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các nhà phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Thanh Bình đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý Văn hóa học cho NCS Nguyễn Thanh Bình./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin: Lã Lương

Ảnh: Nguyễn Thanh

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.