Vai trò của Báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá vai trò của báo chí trong truyền thông về văn hóa ứng xử, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về chuẩn mực văn hóa trong đời sống xã hội...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao hội thảo và cho rằng: Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Văn hóa ứng xử là một trong những vấn đề “nóng” nhất trong đời sống xã hội hiện nay, chịu tác động mạnh mẽ của truyền thông kỹ thuật số và thời đại internet. Do đó, vai trò của báo chí càng phải được thể hiện và khẳng định một cách mạnh mẽ bằng việc đưa các thông tin một cách chính xác, chuẩn mực và có tính định hướng cao.

Vai trò của Báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử
Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải trình bày tham luận.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ ý kiến của mình về tầm quan trọng, vai trò của Báo chí trong xã hội, giáo dục, y tế, phật giáo, định hướng đối với người dân hiện nay… Bên cạnh đó là những ưu điểm đạt được cần phát huy và các mặt hạn chế cần khắc phục của báo chí cả nước trong thời gian qua. Trong đó có tham luận “Sự lệch chuẩn của truyền thông về văn hóa giải trí ảnh hưởng đến chuẩn mực văn hóa ứng xử của giới trẻ” của Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải (Báo Quân đội nhân dân); tham luận “Vai trò của Báo chí trong công tác truyền thông” của phóng viên Trần Thị Thanh Thùy (Đài phát thanh truyền hình Hà Nội)...

Vai trò của Báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử
Đại biểu đóng góp tham luận.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Báo chí ngoài chức năng đưa tin, còn phải phân tích các hành vi của xã hội, đưa ra khuyến nghị xét trên góc độ văn hóa. Các nhà nghiên cứu văn hóa cần tích cực cộng tác với giới báo chí để viết các tác phẩm đi vào lòng người dân”.

Nguồn: http://www.qdnd.vn