Hội thảo

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số”

07 Tháng Sáu 2019          2432 lượt xem

Sáng ngày 31/5, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các Cục, Vụ, Viện, Trường, các nhà nghiên cứu thuộc Bộ VHTTDL; cùng nhiều nhà khoa học; các chuyên gia dân tộc học và văn hóa học.

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc nói chung, của đồng bào DTTS nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Trên tinh thần đó, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Nam phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã nhấn mạnh, việc gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội là thách thức hiện nay do thực tế vẫn còn tình trạng khai thác chưa hợp lý một số di sản văn hóa … Ngoài ra, một bộ phận lớp trẻ chưa có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa, giá trị văn hóa của chính dân tộc mình… Việc đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, xác định mục tiêu định hướng, và đề xuất giải pháp kiến nghị về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong tình hình mới là hết sức cần thiết…

Phó Viện trưởng Viện VHNTQGVN Nguyễn Thị Hiền đề dẫn hội thảo

Hội thảo đã nhận được 46 tham luận đến từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia dân tộc học và văn hóa học trong cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung cơ bản như sau:  

Một là, Lý luận chung về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, các chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế (đặc biệt chú trọng địa bàn các dân tộc rất ít người; bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, hải đảo, khu vực tái định cư của các thủy điện, nơi có đông đồng bào theo tôn giáo); phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc.

 Hai là, Đánh giá tình hình thực tế, những thay đổi và thách thức của công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh xây dựng đời sống văn hóa hiện nay; những sáng tạo trong việc phát huy các giá trị văn hóa; hay sự giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

 Ba là, Đúc kết những kinh nghiệm, bài học cụ thể trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn vừa qua tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Bốn là, Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp, nhằm huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong các dân tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và phát triển du lịch bền vững cho các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đánh giá cao tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa là các luận cứ khoa học cũng như bài học thực tiễn giúp cho Bộ VHTTDL có những đề xuất, kiến nghị với BCĐ Trung ương trong việc xây dựng chính sách về công tác Dân tộc một cách tổng thể, đồng bộ trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng khẳng định vai trò của cộng đồng quyết định lớn tới kết quả bền vững của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc bảo tồn trong bối cảnh xây dựng, phát triển đời sống văn hóa phải đảm bảo vẫn phù hợp với quá trình phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Các cán bộ làm văn hóa cần quan tâm tới vấn đề con người, đặc biệt quan tâm đến các dân tộc rất ít người…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng cho biết, các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo sẽ được tổng hợp, đề xuất, kiến nghị trong báo cáo chung của BCH Trung ương báo cáo Bộ Chính Trị, Ban Bí thư trong việc tổng kết nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW; đồng thời kiến nghị với Chính phủ trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án cụ thể, xây dựng bản sắc dân tộc thể hiện giá trị cốt lõi của cộng đồng các Dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng mong rằng, các đại biểu tiếp tục dành tâm huyết cho công tác nghiên cứu về văn hóa dân tộc, hỗ trợ Bộ VHTTDL trong việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS.

Tin, ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.