Tin tức

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao

15 Tháng Năm 2021          178 lượt xem

Sáng 14-5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các ửng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 - huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao để phát triển kinh tế - xã hội, gắn chặt với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 5 - huyện Hoài Đức gồm: Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; bà Vũ Thúy Hiền, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - Xã hội TP Hà Nội; bà Nguyễn Ngọc Yên, Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Sở Lao động TBXH TP Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên ĐBQH đã thông tin sơ lược về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân và thông qua chương trình hành động của mình nếu được trúng cử, gồm các nội dung chính như: nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, ý kiến của cử tri để phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị lên Quốc hội.

Trong chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH đã thể hiện rõ trách nhiệm, nỗ lực không ngừng phấn đấu, học hỏi, thường xuyên nghiên cứu, đóng góp tâm huyết, trí tuệ cùng với các cử tri khác và các cơ quan liên quan góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân dân được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ứng cử viên Vũ Tiến Lộc nêu rõ chương tình hành động, nếu trở thành ĐBQH khóa XV, ông sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ, xác định hướng mở cho sản phẩm làng nghề và cùng với các cử tri, cơ quan liên quan đưa sản phẩm của người dân ra khu vực và thế giới.

Ứng cử viên Bùi Hoài Sơn đưa ra hình ảnh sinh động về văn hóa như: vật chất mất có thể lấy lại được, còn văn hóa mất sẽ không lấy gì bù đắp lại, để nói nên tầm quan trọng của việc gìn giữ văn hóa trong đời sống Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu giá trị văn hóa, ông Bùi Hoài Sơn đã đưa ra chương trình hành động cụ thể nếu trở thành ĐBQH khóa XV, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người; chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với vai trò, chức năng nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH của Thủ đô, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đề ra chương trình hành động, biện pháp có tính khả thi cao để phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo đảm ổn định quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cụ thể, chú trọng đầu tư trí tuệ, nghiên cứu, đóng góp với Quốc hội về xây dựng pháp luật, đảm bảo tính khoa học, minh bạch, ổn định, liên thông, đồng bộ, hệ thống và tính khả thi cao, tập trung thể chế hóa những vấn đề, lĩnh vực trong đời sống xã hội chưa được điều chỉnh bằng pháp luật; sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, lành mạnh, công bằng, bình đẳng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tạo hành lang pháp lý phát triển đất nước; phát triển Thủ đô, đảm bảo quốc kế dân sinh.

"Đóng góp ý kiến với Quốc hội ban hành những chủ trương, chính sách pháp luật sát với tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô, nhất là các vấn đề về kinh tế, giáo dục, văn hóa, an ninh - quốc phòng; quản lý quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chỉnh trang, phát triển đô thị; đồng bộ hệ thống an sinh xã hội; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát của cơ quan dân cử..." - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao ảnh 2

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đề ra chương trình hành động nếu trở thành ĐBQH trong đợt bầu cử tới đây

Chủ động đảm bảo ANTT, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân trong huyện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng các cấp chính quyền từ Trung ương đến thành phố cần có giải pháp hiệu quả cho địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của thành phố, là lợi thế nhưng cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguy cơ như: các vấn đề an sinh xã hội chưa theo kịp với tốc độ đô thị hóa cao; sự biến đổi không gian, chuyển đổi cấu trúc làng xã thành đô thị dẫn đến làng xã bị chia cắt, thay đổi địa giới hành chính, làm mai một văn hóa và các làng nghề truyền thống lâu đời; sự đan xen giữa hình thái thành thị và nông thôn; hệ thống giao thông khung và hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, có nhiều vấn đề phát triển 'nóng', thiếu cân đối.

Một số ý kiến cử tri cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, nhiều vấn đề mới đặt ra trong quản lý xã hội, an ninh, trật tự cần phải tập trung giải quyết, nhất là quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, phế thải tại các làng nghệ, cụm - điểm công nghiệp; bảo đảm ANTT ở các khu đô thị mới, chung cư; quản lý xuất - nhập cảnh; tội phạm và các tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình cháy, nổ có nguy cơ cao...

Với phương châm hành động "cụ thể, thiết thực, sâu sát cơ sở, đối thoại, lắng nghe, thấu hiểu, nói đi đôi với làm”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đề ra các chủ trương, chính sách phát triển phù hợp, xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của huyện Hoài Đức; huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí, thực hiện tốt Đề án "Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận"; đảm bảo sự hài hòa, hợp lý trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp; chú trọng phát triển đô thị gắn bó hữu cơ với phát triển nông thôn; duy trì và phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống.

Người đứng đầu CATP Hà Nội cũng đề ra các chủ trương, giải pháp hiệu quả tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ; quy hoạch và quản lý quy hoạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh...

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, với trách nhiệm là Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5 hứa với các cử tri và nhân dân huyện Hoài Đức sẽ quyết liệt chỉ đạo lực lượng Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các mặt công tác dân vận tại địa bàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng Công an xã, phường, trị trấn; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nguồn: anninhthudo.vn

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.