Tin tức nghiên cứu

Báo cáo kiểm kê khoa học Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam

21 Tháng Ba 2014          2240 lượt xem

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành kiểm kê khoa học Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam trong hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 - từ 01 tháng 12 đến 15 tháng 12 năm 2013

+ Giai đoạn 2 - từ 05 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2014

Việc kiểm kê nhằm:

- Khảo sát và đánh giá thực trạng của di sản kéo co truyền thống ở các địa phương hiện nay.

- Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa kéo co; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản.

- Thu thập cứ liệu khoa học theo tiêu chí UNESCO đặt ra để phục vụ công tác xây dựng hồ sơ, trình UNESCO công nhận “Nghi lễ và trò chơi Kéo co” là Di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại.

Các tư liệu thu thập được từ cuộc điều tra bao gồm nhiều nội dung, có thể chia thành 2 mảng chính: tư liệu định lượng (chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng như phỏng vấn bảng hỏi, thống kê… để thu thập tư liệu) và tư liệu định tính (được thu thập bởi các phương pháp hồi cố, dân tộc học,...).

Các thông tin này phản ánh về: 1/Tên gọi di sản và nhận diện sinh hoạt; 2/Các thực hành trong bối cảnh đương đại; và 3/ Những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa của sinh hoạt.

Chi tiết

- Báo cáo kiểm kê khoa học Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam (Danh sách kiểm kê và thỏa thuận cộng đồng)

Inventory report Tugging Games and Rituals in Vietnam (Inventory list and community consent)

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.