Tin tức đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đặng Thị Phương Anh

23 Tháng Mười 2017          512 lượt xem

Chiều ngày 18/10/2017, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đặng Thị Phương Anh với đề tài: Phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng Bắc Bộ, chuyên ngành: Quản lý văn hóa, mã số: 62 31 06 42, do PGS.TS Đặng Hoài Thu và PGS.TS Trần Thúy Anh hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Trò chơi dân gian là một trong những loại hình di sản văn hóa phi vật thể có giá trị bởi nó mô tả được bức tranh sinh hoạt của cộng đồng người trong những thời điểm nhất định. Việt Nam có đa dạng các trò chơi dân gian khác nhau, đặc trưng cho từng vùng và từng tộc người nhưng rất hiếm trò chơi còn tồn tại như một nhu cầu cần được chơi của chính con người trong cộng đồng đó. Một trong những trò chơi dân gian đặc sắc, có sức cuốn hút lớn đối với người chơi và hiện đang lan tỏa mạnh trong cộng đồng hiện nay là trò chơi thả diều. Tuy nhiên, quản lý như thế nào để phát huy hơn nữa giá trị của nó cho sự phát triển của cộng đồng là một vấn đề cấp thiết. Vì vậy, NCS. Đặng Thị Phương Anh đã lựa chọn đề tài Phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng Bắc Bộ làm nội dung nghiên cứu.

NCS. Đặng Thị Phương Anh

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ vấn đề bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể thông qua phát huy giá trị của quần chúng trong đời sống cộng đồng đương đại; phát triển đời sống cộng đồng dựa vào nguồn lực là di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể; quản lý thực hành di sản văn hóa diều ở đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung trong điều kiện xã hội hiện nay.

Luận án đã sử dụng hệ thống các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, chứng minh tính đúng đắn hay bác bỏ các giả thuyết nghiên cứu. Trong đó, phương pháp thu thập dữ liệu gồm: nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu, điều tra bảng hỏi,…Phương pháp xử lý số liệu gồm: xử lý dữ liệu định tính và xử lý dữ liệu định lượng.

Luận án đã chứng minh tục chơi diều với những giá trị nổi bật về nguồn gốc ra đời, về đặc điểm đồ chơi, sân chơi và cách chơi. Đó là lý do khiến thú chơi này tự thân tồn tại trong cộng đồng với rất nhiều biến chuyển của thời cuộc. Dựa vào ba tiêu chí nhận diện di sản văn hóa phi vật thể của Rieks Smeets, tục chơi diều đáng được coi là một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy.

Bên cạnh đó, luận án đã chỉ ra việc nhận diện tục chơi diều như một di sản văn hóa phi vật thể có khả năng khai thác phục vụ phát triển cộng đồng, là cơ sở để tiến hành đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của việc thực hành di sản văn hóa này hiện nay ở đồng bằng Bắc Bộ.

Với một trò chơi dân gian như tục chơi diều thì sự bảo vệ hiệu quả nhất là bảo tồn trong cộng đồng và phát huy phù hợp nhất là khai thác nó vì lợi ích của cộng đồng. Vì thế phương thức tổ chức và quản lý cần sự tham gia hợp sức của tất cả các bên liên quan, trong đó cộng đồng chủ thể giữ vai trò chủ đạo. Theo đó, các giải pháp được đề xuất đó là: giải pháp về tổ chức hoạt động như tổ chức lễ hội sự kiện, hoạt động du lịch, kinh doanh sản phẩm thủ công để công tác quản lý có hiệu quả hơn.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

Ngoài phần Mở đầu (08 trang), Kết luận (04 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang), Phụ lục và hình ảnh minh họa (107 trang), nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan lịch sử nghiên cứu và các vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong phát triển cộng đồng (34 trang)

Chương 2: Tục chơi diều - Di sản văn hóa phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ (29 trang)

Chương 3: Đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ (31 trang)

Chương 4: Đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng Bắc Bộ (28 trang)

NCS. Đặng Thị Phương Anh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Đặng Thị Phương Anh đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý Văn hóa cho NCS. Đặng Thị Phương Anh./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin bài: Phương Thảo

Ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.