Tin tức đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Thị Thu Hiền

10 Tháng Mười Một 2017          835 lượt xem

Chiều ngày 08/11/2017, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Thị Thu Hiền với đề tài: Biến đổi tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa, chuyên ngành: Văn hóa học, mã số: 62 31 06 40, do PGS.TS Bùi Quang Thanh hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Nghiên cứu về văn hóa địa phương, cụ thể là tín ngưỡng của cộng đồng cư dân ven biển Đà Nẵng trên hai phương diện truyền thống và biến đổi trong bối cảnh hiện đại hóa đang diễn ra sôi động tại Đà Nẵng vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, vừa thực hiện theo đúng đường lối phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

NCS. Lê Thị Thu Hiền

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nhận diện thực trạng tín ngưỡng và đời sống tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng với những biến đổi của nó trong quá trình đô thị hóa thành phố hơn mười năm trở lại đây, đồng thời chỉ ra những tác nhân gây ra sự biến đổi đó. Từ kết quả nghiên cứu, luận án nhận định và đánh giá về xu hướng biến đổi của tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng.

Luận án đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong quá trình nghiên cứu. Hệ thống các phương pháp thu thập tư liệu và xử lý số liệu cũng được luận án vận dụng linh hoạt, trong đó phương pháp thu thập tư liệu gồm: nghiên cứu tài liệu thứ cấp, quan sát tham dự, điều tra xã hội học; phương pháp xử lý số liệu gồm: thống kê, mô tả, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu.

Luận án đã khẳng định tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng là sự tiếp nối dòng chảy tín ngưỡng truyền thống của người Việt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tích hợp với các sắc thái văn hóa, tín ngưỡng của cư dân “tiền Việt” – người Chăm. Do đó, có tín ngưỡng mang theo của cư dân nông nghiệp như tín ngưỡng thờ Thành hoàng, Tiền hiền, Cô hồn, Nữ thần/Mẫu thần đã xen lẫn với màu sắc ngư nghiệp và song song là sự hình thành tín ngưỡng riêng của nghề biển – tín ngưỡng thờ cá Voi.

Luận án đã chỉ ra sự biến đổi của tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng phản ánh trên nhiều phương diện; từ những yếu tố hữu thể đến những yếu tố vô hình, với cường độ, quy mô không giống nhau ở các thành tố tín ngưỡng và ở các làng ven biển của Đà Nẵng. Các nhân tố tác động chủ yếu là: chính sách của chính quyền thành phố, sự phát triển của kinh tế và tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi nghề nghiệp của dân đi biển và những xáo trộn về thành phần dân cư tại các làng ven biển trước đây.

Từ quá trình vận động, biến đổi của tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng, luận án đã dự báo hai xu hướng biến đổi của tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong thời gian tới: xu hướng triệt tiêu, suy thoái dần các hình thái tín ngưỡng cộng đồng và xu hướng duy trì, phát triển với việc tiếp nhận các yếu tố mới của xã hội đương đại. Nhìn về viễn cảnh thành phố Đà Nẵng trong tương lai, các tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng sẽ không bị triệt tiêu. Nó vẫn chung sống trường tồn cùng cư dân ven biển trong tiến trình đô thị hóa – hiện đại hóa của thành phố Đà Nẵng, nhất là khi thành phố xác định phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, lấy nó làm cơ sở và động lực thúc đẩy nền kinh tế thành phố trong tương lai.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

Ngoài phần Mở đầu (20 trang), Kết luận (03 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang), Phụ lục và hình ảnh minh họa (79 trang), nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan địa bàn nghiên cứu (25 trang)

Chương 2: Tín ngưỡng truyền thống của cư dân ven biển Đà Nẵng (25 trang)

Chương 3: Hiện trạng tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa hiện nay (34 trang)

Chương 4: Tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa, một số vấn đề bàn luận (26 trang)

NCS. Lê Thị Thu Hiền đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Lê Thị Thu Hiền đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Lê Thị Thu Hiền./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin bài: Phương Thảo

Ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.