Tin tức đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Anh Minh

13 Tháng Sáu 2018          341 lượt xem

Chiều ngày 11/06/2018, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Anh Minh với đề tài: Quản lý di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam, chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, mã số: 9319042, do PGS. TS Đặng Văn Bài hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở nhiều nơi. Tại những nơi đó đã khắc ghi những công lao to lớn, dấu ấn của Người đối với cách mạng Việt Nam. Để ghi nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị các di tích có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Trong những năm qua, các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với nhân dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Mỗi di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “trường học” thực tiễn, sinh động, mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động văn hóa, xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hiện nay các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận hành bởi nhiều chủ thể quản lý khác nhau. Như vậy, các di tích có quy mô, xếp hạng đồng dạng nhưng lại có sự phân cấp quản lý, có di tích do Bộ VHTTDL trực tiếp quản lý, có di tích do UBND tỉnh quản lý, có di tích do Sở VHTTDL quản lý và có di tích do Quân đội quản lý… Việc tham gia của nhiều chủ thể quản lý hay sự phân cấp quản lý các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại những mặt tích cực đối với cộng đồng và xã hội, tuy nhiên còn không ít những hạn chế, bất cập nảy sinh do chưa có sự phân cấp hợp lý, sự phối hợp thống nhất, khoa học giữa các cơ quan hữu quan.

Chính vì vậy, vấn đề quản lý hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành yêu cầu cấp thiết, cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Từ đó, NCS Nguyễn Anh Minh đã lựa chọn đề tài Quản lý di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam làm nội dung nghiên cứu.

NCS Nguyễn Anh Minh

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tìm hiểu, đánh giá, phân tích, làm rõ các vấn đề trong công tác quản lý tại các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Luận án đã tổng hợp, hệ thống một số khái niệm liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, góp phần bổ sung những khía cạnh lý luận về di sản văn hóa, di tích lưu niệm danh nhân nói chung và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Nói riêng.

Luận án cũng đã phân tích những thuận lợi và khó khăn của mô hình quản lý hiện nay ở các di tích, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Bài

Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham khảo (11 trang) và Phụ lục (60 trang), nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (32 trang)

Chương 2: Lưu niệm danh nhân trong lịch sử và mô hình quản lý di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (26 trang)

Chương 3: Thực trạng quản lý các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (45 trang)

Chương 4: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (29 trang)

NCS Nguyễn Anh Minh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Anh Minh đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý Văn hóa cho NCS Nguyễn Anh Minh./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.