Sự kiện

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nông Tiến Dũng

14 Tháng Mười Hai 2020          141 lượt xem

Chiều ngày 10/12/2020, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nông Tiến Dũng với đề tài: Yếu tố lãng mạn trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng, chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, mã số: 9210101, do PGS.TS Nguyễn Văn Dương hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Nghiên cứu yếu tố lãng mạn trong hội họa về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam dưới góc nhìn mỹ thuật học để đưa ra những nhìn nhận, đánh giá khoa học về biểu hiện của yếu tố lãng mạn đã làm nên giá trị riêng ở nội dung, hình thức nghệ thuật cũng như thể hiện tinh thần chung của người họa sĩ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân giai đoạn 1945 – 1975 là cần thiết. Tuy nhiên cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu và hệ thống về vấn đề này.

NCS Nông Tiến Dũng là một họa sỹ chuyên sáng tác về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, cùng với nhu cầu cấp bách của tình hình nghiên cứu hiện nay là động lực để NCS lựa chọn đề tài Yếu tố lãng mạn trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng làm nội dung nghiên cứu luận án tiến sĩ.

NCS Nông Tiến Dũng

Luận án phân tích, nhận diện nguồn gốc hình thành và biểu hiện của yếu tố lãng mạn ở hình tượng nghệ thuật, yếu tố tạo hình trong hội họa phản ánh chiến tranh cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 -1975; chứng minh tinh thần lãng mạn làm chủ đạo trong hội họa, góp phần nhìn nhận chân thực nền hội họa phản ánh chiến tranh cách mạng Việt Nam giai đoạn này.

Bên cạnh đó, luận án đã chỉ ra những đặc điểm tạo hình và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng có yếu tố lãng mạn, là hiệu quả của sự kết hợp phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa và tư duy, thẩm mĩ người Việt.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung kiến thức, thông tin khoa học và lý luận mỹ thuật, là tư liệu nghiên cứu cho các họa sỹ, nhà nghiên cứu mỹ thuật, giảng viên, NCS, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, đồng thời bổ sung tư liệu về yếu tố lãng mạn cách mạng trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 -1975 cho lý luận mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

PGS.TS Nguyễn Văn Dương, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (07 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang), Phụ lục (48 trang), nội dung luận án gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng (45 trang)

Chương 2. Biểu hiện của yếu tố lãng mạn trong tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng (55 trang)

Chương 3. Đặc điểm và các giá trị nghệ thuật của các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng có yếu tố lãng mạn (44 trang)

NCS Nông Tiến Dũng đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nông Tiến Dũng đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS Nông Tiến Dũng./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.