Sự kiện

Bộ VHTTDL sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017

13 Tháng Mười 2017          428 lượt xem

Chiều 10/10, Bộ VHTTDL đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý III để thông tin về Tình hình thực hiện kế hoạch công tác Quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.

Ông Nguyễn Thái Bình- Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL đã chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trong Quý III năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo hoàn thành có chất lượng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực của Ngành và triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quý III, 2017, Bộ VHTTDL đã xây dựng và hoàn thiện thể chế: Trình Quốc hội thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội kháo XIV; Xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Du lịch. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tập trung xây dựng, hoàn thiện 28 văn bản nằm trong và ngoài chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đến nay, đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 01 Luật, 01 Nghị định. Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư.  Tính đến ngày 29/9/2017, trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 181 nhiệm vụ, đã hoàn thành 162 nhiệm vụ, đang thực hiện 19 nhiệm vụ.

Tổ chức thành công các đợt phim chào mừng các đợt kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các Tuần phim Việt Nam, sự kiện điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài; Hệ thống các đơn vị điện ảnh trong toàn quốc tổ chức 277 đội chiếu phim lưu động phục đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Cấp phép tổ chức cho 65 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh. Chủ trì, phối hợp với các Hội chuyên ngành tổ chức tốt nhiều cuộc thi, triển lãm ở trong và ngoài nước.

Công tác bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan tập trung xây dựng, tổ chức triển khai các Đề án, văn bản quản lý nhà nước; các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về quyền tác giả nhằm tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý. Kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc theo đúng quy định của pháp luật.

Lĩnh vực thể dục, thể thao: Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Các địa phương triển khai tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đến nay đã có 7.433/11.162 xã, phường tổ chức Đại hội, 45/713 huyện tổ chức Đại hội và 03/63 tỉnh/thành tổ chức Đại hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật với 1.007 huy chương các loại. Tại SEA Games 29, Đoàn Thể thao  Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 166 huy chương các loại, xếp thứ 03/11 quốc gia tham dự, trong đó, HCV ở các môn Olympic chiếm số lượng lớn....

Lĩnh vực du lịch: Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch nội địa ước đạt 57,9 triệu lượt (trong đó, khách lưu trú đạt 27,8 triệu lượt) tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Việc quản lý cấp phép lữ hành quốc tế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ước tính đến hết năm 2017, cả nước có 25.500 cơ sở lưu trú với 500.000 buồng.

Tại cuộc họp, Bộ VHTTDL cũng đã nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 được tập trung thực hiện gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tiêu biểu là Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Tăng cường công tác giám sát thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động Ngành; Tập trung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và đăng cai Giải thưởng Phim ASEAN lần thứ nhất trong khuôn khổ liên hoan phim; chỉ đạo và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước; Tiếp tục triển khai các đề án về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế; Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2017; Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo  dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Tập trung chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật trẻ châu Á lần thứ 2 tại UAE và chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia, Olympic 32 năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá đã được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về du lịch. Phấn đấu năm 2017 đạt mục tiêu trên 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 30% so với năm 2016).

Tại cuộc họp báo, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và cầu thị, nhiều vấn đề "nóng" của ngành cũng được ông Nguyễn Thái Bình làm rõ đối với các cơ quan báo chí, truyền thông như vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, thu phí tác quyền âm nhạc qua ti vi tại các khách sạn, mô hình hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam..../.

Nguồn: toquoc.vn

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.