Tin tức đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Bùi Thục Anh

20 Tháng Tám 2019          457 lượt xem

Chiều ngày 16/08/2019, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Thục Anh với đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay, chuyên ngành: Văn hóa học, mã số: 9229040, do GS.TS Trần Văn Bính hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Trong hệ thống lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về con người và xây dựng con người mới chiếm một vị trí rất quan trọng, thể hiện chiều sâu tư duy lý luận của Người, chứa đựng những giá trị khoa học vô cùng to lớn. Do đó, việc tìm hiểu đầy đủ, nghiên cứu sâu sắc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào xây dựng con người Việt Nam hiện nay đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, có ý nghĩa thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, NCS. Bùi Thục Anh lựa chọn đề tài nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay làm luận án tiến sĩ nhằm: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người; Chỉ ra những giá trị cốt lõi về nhân cách con người; Đề xuất một số vấn đề về việc kế thừa, phát triển trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay….

NCS. Bùi Thục Anh

Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của những người đi trước, NCS. Bùi Thục Anh đã khái quát được một số khái niệm cơ bản, đưa ra một số quan điểm trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

Luận án đã thể hiện được những nghiên cứu nhận diện tư tưởng Hồ Chí Minh, về phẩm chất, con người, chiến lược xây dựng con người…, đã chỉ ra nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cần được kế thừa trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay. Luận án cũng đã khái quát được chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Luận án có ý nghĩa nhất định đối với các nghiên cứu của ngành văn hóa học, đặc biệt là việc nghiên cứu gắn tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn xây dựng văn hóa, con người.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Văn Bính

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận liên quan đến đề tài (48 trang)

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn xây dựng con người Việt Nam (47 trang)

Chương 3: Những bàn luận về việc kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay. (64 trang)

NCS. Bùi Thục Anh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các nhà phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Bùi Thục Anh đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 6/7 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Bùi Thục Anh./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.