Cơ cấu tổ chức Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN, HÀNH CHÍNH

I. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Nghệ thuật (1971-1988)

1. Lãnh đạo Viện

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

3. Phòng Tư liệu

4. Chuyên san Nghiên cứu Nghệ thuật

5. Ban Nghiên cứu Mỹ thuật

6. Ban Nghiên cứu Âm nhạc, Múa

7. Ban Nghiên cứu Sân khấu

8. Ban Nghiên cứu Điện ảnh

Năm 1976: Ngoài các phòng ban trên, Viện Nghệ thuật còn có Phân viện Nghệ thuật Việt Bắc và Phân viện Nghệ thuật Tây Bắc.

II. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (1988 - 1997)

1. Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, các Phó Viện trưởng)

2. Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật

3. Viện Nghiên cứu Mỹ thuật

4. Viện Văn hoá

5. Viện Nghiên cứu Sân khấu

6. Viện Âm nhạc và múa

7. Viện Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh

Năm 1993 tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật trở thành cơ quan thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin .

III. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật (1997-2003)

1. Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, Phó viện trưởng);

2. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo;

3. Phòng Thông tin - Kỹ thuật;

4. Phòng Hành chính Tổng hợp;

5. Ban Văn hoá đương đại

6. Ban Văn hoá cổ truyền (Di sản văn hoá);

7. Ban Thông tin;

8. Ban Văn hoá thế giới;

9. Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1999: Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật tại thành phố Huế trực thuộc Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật, được thành lập theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BVHTT.

IV. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Văn hóa - Thông tin (2003-2007)

1. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng;

2. Phòng Khoa học - Đào tạo - Hợp tác quốc tế;

3. Phòng Thông tin - Thư viện;

4. Phòng Tài vụ;

5. Phòng Hành chính - Tổ chức;

6. Ban Nghiên cứu Di sản Văn hoá phi vật thể;

7. Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hoá;

8. Ban Nghiên cứu Thông tin;

9. Ban Nghiên cứu Văn hoá Thông tin nước ngoài;

10. Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hoá;

11. Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá;

12. Phân viện Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin tại thành phố Huế;

13. Phân viện Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh;

14. Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin.

Năm 2006, Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á

V. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (từ 2008)

1. Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế;

b) Phòng Thông tin, Thư viện;

c) Phòng Tài vụ;

d) Phòng Hành chính, Tổ chức.

3. Các ban chuyên môn:

a) Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa;

b) Ban Nghiên cứu Di sản văn hóa;

c) Ban Nghiên cứu Văn hóa Sinh thái và Du lịch;

d) Ban Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật nước ngoài;

đ) Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hóa nghệ thuật;

e) Ban Nghiên cứu Nghệ thuật;

g) Ban Nghiên cứu Văn hóa gia đình;

h) Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa;

i) Trung tâm Nghiên cứu dư luận về văn hóa, thể thao và du lịch;

k) Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa.

4. Các tổ chức trực thuộc:

a) Khoa Sau đại học;

b) Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế;

c) Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

d) Tạp chí Văn hóa học.

VI. Thời kỳ Viện mang tên là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (từ 2017)

1. Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế;

b) Văn phòng.

3. Các ban và đơn vị chuyên môn:

a) Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa;

b) Ban Nghiên cứu Văn hóa du lịch;

c) Ban Nghiên cứu Văn hóa gia đình;

d) Ban Nghiên cứu Văn hóa truyền thông;

đ) Ban Nghiên cứu Nghệ thuật;

e) Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa;

g) Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa;

h) Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại

i) Trung tâm Thông tin, Thư viện.

4. Các tổ chức trực thuộc:

a) Khoa Sau đại học;

b) Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế;

c) Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

d) Tạp chí Văn hóa học.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Thời kỳ mang tên Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật và Viện Văn hóa - Thông tin, từ năm 2000, Viện có 1 Hội đồng khoa học và đào tạo làm nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghiên cứu sinh.

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.