Các văn bản hướng dẫn

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2016 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 281 /QĐ - VHNTQGVN
Ngày ban hành: 10/11/2016
Cơ quan ban hành: Viện VHNTQGVN
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Q.Viện Trưởng Từ Thị Loan

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2016

của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

VIỆN TR­ƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BVHTTDL ra ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Đào tạo trình độ tiến sỹ”;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-VHNTQGVN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 30 (ba mươi) nghiên cứu sinh năm 2016 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi ghi trong Quy chế đào tạo Sau đại học hiện hành.

Điều 3. Khoa Sau đại học, các Ban, phòng chức năng và các nghiên cứu sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như trên;

- VT, Tài vụ, SĐH (01), TH.35.

 

 

Q.VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

Từ Thị Loan

 

 

Chi tiết và Danh sách NCS năm 2016 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - xem trong văn bản đính kèm:

Xem thêm:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.