Các văn bản hướng dẫn

Quyết đinh: Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 1 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 289/QĐ-VHNTQGVN
Ngày ban hành: 06/11/2017
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 1

của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

VIỆN TR­ƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

 Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BVHTTDL ra ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ”;

Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 1,

 

      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 09 (chín) nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 1 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi ghi trong Quy chế đào tạo Sau đại học hiện hành.

Điều 3. Khoa Sau đại học, các Ban, phòng chức năng và các nghiên cứu sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3;

- VT, Tài vụ, SĐH (01), TH.13.

 

 

Viện trưởng

 

Đã ký

 

Bùi Hoài Sơn

 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 1

CỦA VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-VHNTQGVN

Ngày         /         /2017 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

 

TT

Họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ quan

Giới tính

Hình thức đào tạo

Chuyên ngành

  1.  

Nguyễn Hồng Anh

07/10/1962

Viện Địa lý Kinh tế xã hội và Phát triển

Nữ

Không tập trung

4 năm

Văn hóa dân gian

 

  1.  

Vũ Thị Việt Nga

27/02/1985

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Nữ

Không tập trung

4 năm

Văn hóa học

 

  1.  

Nguyễn Đức Trọng

12/10/1988

Trường Đại hoc Kinh tế Quốc dân

Nam

Không tập trung

4 năm

Quản lý văn hóa

 

  1.  

Trần Quốc Bình

09/8/1972

Viện Đại học Mở Hà Nội

Nam

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

  1.  

Lê Minh Chi

05/5/1977

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

  1.  

Nguyễn Quang Hưng

27/8/1977

Trường Đại học Hùng Vương

Nam

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

  1.  

Nguyễn Thị Bích Liễu

24/02/1984

Viện Đại học Mở Hà Nội

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

  1.  

Bùi Văn Long

25/01/1983

Viện Đại học Mở Hà Nội

Nam

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

  1.  

Trần Thị Thy Trà

18/02/1984

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

 

 (Danh sách gồm 09 nghiên cứu sinh)

Xem thêm:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.