Các văn bản hướng dẫn

Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 405/QĐ-VHNTQGVN
Ngày ban hành: 28/12/2017
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTT&DL ra ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Luật giáo dục đại học năm 2012;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Được sự đồng ý của các thành viên Hội đồng;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam gồm các thành viên sau:

 1. GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia VN, Chủ tịch HĐ
 2. PGS.TS. Lương Hồng Quang, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Phó chủ tịch HĐ
 3. PGS.TS. Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Phó chủ tịch HĐ
 4. PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 5. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 6. PGS.TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 7. GS. TS.  Lương Văn Hy, Trường ĐH Toronto, Canada, Ủy viên
 8. GS.TS. Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 9. GS.TS. Đào Mạnh Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 10. GS.TS. Lê Thị Hoài Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 11. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hựng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 12. PGS.TS. Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 13. PGS.TS. Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 14. PGS.TS. Nguyễn Văn Dương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 15. PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 16. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 17. TS. Đỗ Thị Thanh Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 18. TS. Đinh Văn Hạnh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên
 19. TS. Trần Đình Hằng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN, Ủy viên

Điều 2. Phân công thư ký hành chính của Hội đồng:

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hường, Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

2. TS. Mai Thị Thùy Hương, Khoa Sau đại học

Điều 3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có trách nhiệm và quyền lợi theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Viện VHNTQGVN ban hành;

Điều 4. Khoa Sau đại học, các Ban, Phòng chức năng và các thành viên Hội đồng có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG            

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                                                                                   đã ký

- Lưu VT, SĐH (1), MH (21);             

                                                                                                                   Bùi Hoài Sơn

Xem thêm:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.