Các văn bản hướng dẫn

Quyết đinh: Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 16/QĐ-VHNTQGVN
Ngày ban hành: 26/01/2018
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2

của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

VIỆN TR­ƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

  Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ”;

Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2,

 

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 04 (bốn) nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi ghi trong Quy chế đào tạo Sau đại học hiện hành.

Điều 3. Khoa Sau đại học, các Ban, phòng chức năng và các nghiên cứu sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3;

- VT, Tài vụ, SĐH (01), TH.07.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Bùi Hoài Sơn

 

 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 2

CỦA VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-VHNTQGVN

Ngày         /         /2018 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

 

TT

Họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ quan

Giới tính

Hình thức đào tạo

Chuyên ngành

  1.  

Bùi Thị Thanh Hoa

27/5/1985

Viện Đại học Mở Hà Nội

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

  1.  

Nguyễn Cẩm Ly

24/9/1982

Viện Đại học Mở Hà Nội

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

  1.  

Vũ Thanh Vân

22/4/1984

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nữ

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

  1.  

Bùi Như Lai

28/12/1979

Nhà hát Tuổi trẻ

Nam

Không tập trung

4 năm

Lý luận và Lịch sử Sân khấu

 

 (Danh sách gồm 04 nghiên cứu sinh)

 

Xem thêm:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.