Các văn bản hướng dẫn

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 106/QĐ -VHNTQGVN
Ngày ban hành: 04/06/2019
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

            BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 106/QĐ -VHNTQGVN                                                Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019                  

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTT&DL ra ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;

Được sự đồng ý của các thành viên Hội đồng;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam gồm các thành viên sau:

 1. GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia VN                Chủ tịch HĐ
 2. PGS.TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                     Phó chủ tịch HĐ
 3. PGS.TS. Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN              Phó chủ tịch HĐ
 4. PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                         Ủy viên
 5. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                   Ủy viên
 6. GS. TS.  Lương Văn Hy, Trường ĐH Toronto, Canada                                      Ủy viên
 7. GS.TS. Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                  Ủy viên
 8. GS.TS. Đào Mạnh Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                      Ủy viên
 9. GS.TS. Lê Thị Hoài Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                Ủy viên
 10. GS.TS. Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                     Ủy viên
 11. PGS.TS. Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                  Ủy viên
 12. PGS.TS. Nguyễn Văn Dương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN              Ủy viên
 13. PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN              Ủy viên
 14. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN       Ủy viên
 15. PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                 Ủy viên
 16. TS. Đinh Văn Hạnh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                               Ủy viên
 17. TS. Trần Đình Hằng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                              Ủy viên
 18. TS. Trần Thị Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                             Ủy viên thư ký
 19. TS. Mai Thị Thùy Hương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN                  Ủy viên thư ký

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có trách nhiệm và quyền lợi theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Viện VHNTQGVN ban hành;

Điều 3. Các Ban, Phòng chức năng và các thành viên Hội đồng có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG            

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, SĐH (1), MH (21);             

                                                                                                       Bùi Hoài Sơn

 

 

 

Xem thêm:

Quyết định: Về việc bổ nhiệm cán bộ
34/QĐ-VHNTQGVN 27/02/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm cán bộ
35/QĐ-VHNTQGVN 27/02/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
123 /QĐ-VHNTQGVN 06/06/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quy chế
Quyết định: Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
123 /QĐ-VHNTQGVN 06/06/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương
91 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Thanh
90 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.