Các văn bản hướng dẫn

QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

Số/ký hiệu: 358/QĐ -VHNTQGVN
Ngày ban hành: 16/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

   BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 358 /QĐ -VHNTQGVN                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019                     

                                                                                

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ra ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Xét nhu cầu công tác và năng lực, phẩm chất của cán bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Văn hóa du lịch từ ngày 16/12/2019.

Điều 2.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà được hưởng phụ cấp chức vụ 0,4.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng: Văn phòng; Ban Nghiên cứu Văn hóa du lịch; Các đơn vị trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                                                                               đã ký

- Lưu VT, VP, NĐT.04.                                                                                                  Bùi Hoài Sơn
                 

Xem thêm:

QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với bà Phạm Thị Dung
356/QĐ -VHNTQGVN 16/12/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với bà Trần Thị Thủy
357/QĐ -VHNTQGVN 16/12/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà
359/QĐ -VHNTQGVN 16/12/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Anh Tuấn
362/QĐ -VHNTQGVN 16/12/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
106/QĐ -VHNTQGVN 04/06/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm cán bộ
34/QĐ-VHNTQGVN 27/02/2019 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.