Danh sách cán bộ Viện

Bùi Quang Thanh

Cập nhật ngày: 20 Tháng Năm 2020

I. Sơ lược tiểu sử:

- Họ và tên: Bùi Quang Thanh

- Các bút danh: Văn Thành Nam, Bùi Lạc Việt, Hà Ly.

- Năm sinh: 27-7-1955.

- Quê quán: Thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định.

- Dân tộc: Kinh.

- Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Học vị: Tiến sĩ Văn hóa dân gian (Folklore) – 1991 – Liên bang Nga.

- Học hàm: PGS – Phong năm 2009.

- Học hàm: GS – Phong năm 2017.

- Chức vụ khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp – 2017.

- Danh hiệu đào tạo: Nhà giáo Ưu tú – 2014.

- Cơ quan công tác: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Địa chỉ cơ quan: 32, Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội.

- Địa chỉ nhà riêng: Số 11, Ngõ 221/9 – Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

-  Điện thoại cá nhân: 0983.090466.

- E-mail: thanhhaly @ yahoo.com.vn

- Nghề nghiệp chính: Nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Văn hóa dân gian, viết báo và sáng tác văn học.

- Nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

- Chức vụ  và nơi công tác hiện nay: GS.TS., Nghiên cứu viên Cao cấp, Nhà giáo Ưu tú - Khoa Sau đại học,Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

II. Quá trình đào tạo:

- Đại học: hệ Chính quy, từ 1971 đến 1975 tại  Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội I.

-  Chương trình Sau đại học hệ Chính quy, từ 1981 đến 1983 tại khoa Ngữ Văn, Trường ĐHSP Hà Nội I.

-  Tiến sĩ: Hệ Chính quy, từ 1987 đến 1991 tại Liên bang Nga.

- Chuyên ngành: Văn hóa dân gian        

- Năm bảo vệ: 1991.

- Nơi bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Quốc gia Matxcova mang tên V.I. Lênin, Liên bang Nga.

-  Năm nhận Học vị Tiến sĩ: 1991.

III. Quá trình công tác:

-Từ 1971 đến 1975: Sinh viên khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

- Từ 1975 đến 1986: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.

- Từ 1987 đến 1991: Nghiên cứu sinh tại Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Quốc gia Matxcơva, mang tên V.I.Lênin, Liên bang Nga.

- Từ 1991 đến 2002: Cộng tác viên khoa học, giáo viên thỉnh giảng Khoa Ngữ Văn, Học viện Á Phi, trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên I. Lômônôxốp (MGU).

- Từ 2003 đến nay: Nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Hiện là GS.TS., Nghiên cứu viên Cao cấp – Khoa Sau đại học, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

 IV. Hoạt động đào tạo:

- Đã trực tiếp tham gia giảng dạy gần 40 năm tại khoa Ngữ Văn, Khoa Văn hóa học, Khoa Việt Nam học thuộc một số trường đại học trong và ngoài nước, và tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cho các hệ đào tạo Cử nhân, Sau đại học và Trên đại học.

- Đã và đang tham gia hướng dẫn nhiều luận văn tốt nghiệp đại học và 08  nghiên cứu sinh (tiến sĩ), 30 học viên Cao học (Thạc sĩ). 

- Đã tham gia cộng tác giảng dạy tại Khoa Việt Nam học, Trường ĐHSP Hà Nội; Khoa Văn hóa Du lịch thuộc Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh... 

- Đã trực tiếp tham gia nhiều Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước, chuyên ngành Văn hóa học; và hàng chục Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ các cấp - ngành Văn hóa học tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); tham gia hàng chục Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội, Trường ĐHVH Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa- Viện KHXH Việt Nam, Học viện KHXH – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Ngoại giao... (với các tư cách Chủ tịch  hội đồng,Thư ký, Phản biện, Phản biện độc lập và Uỷ viên).                                                                                       

V. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

4.1. Các đề tài, dự án khoa học:

- Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh/bộ: Nghiên cứu luật tục của các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam phục vụ cho việc xây dựng đời sống kinh tế văn hóa cơ sở. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, 2004-2006.

- Chủ nhiệm dự án: Khảo sát làng nghề đúc đồng Tống Xá, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định, Viện Văn hóa - Thông tin, 2005-2006.

- Chủ nhiệm dự án: Tổng điều tra, khảo sát vùng văn hóa quan họ  Bắc sông Cầu, Viện Văn hóa - Thông tin và Sở Văn hóa Thông tin Bắc Giang, 2005-2006.

- Chủ nhiệm đề tài: Tổng quan về tình hình sưu tầm và nghiên cứu thể loại truyền thuyết dân gian ở Việt Nam, Viện Văn hóa - Thông tin, 2005-2006.

- Tham gia đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy ngôn ngữ - văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Bắc phục vụ cho đời sống kinh tế - xã hội đương đại do PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc, Đại học Sư phạm Thái Nguyên làm chủ nhiệm, 2004-2005.

- Chủ nhiệm dự án: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể vùng an toàn khu (ATK) Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thông tin Thái Nguyên, 2006-2007.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, 2008.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kờ di sản lễ hội Thánh Gióng khu vực Sóc Sơn và Phù Đổng, 2009.

- Chủ nhiệm dự án: Khảo sát làng nghề La Xuyên, ý Yên, Nam Định (2008-2009).

- Chủ nhiệm dự án cấp Bộ: Nghiên cứu mối quan hệ văn hóa tộc người giữa dân tộc Sán Chay với dân tộc Kinh (Việt) thuộc 4 huyện miền núi tỉnh Bắc Giang...(2009-2011).

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản văn hóa „Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” (2010-2011).

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản văn hóa hát bài chòi, thành phố Đà Nẵng, 2012.

- Chủ nhiệm dự án: Lễ hội đền Độc Bộ (Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định), giai đoạn 1 và 2 (2011- 2012).

- Chủ nhiệm dự án: Phục dựng và bảo tồn lễ hội Phù Gióng ở Lệ Chi nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, 2012.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản văn hóa hát Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Hà Nội, 2013.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt ở Nam Định, 2014.

- Chủ nhiệm dự án: Nghiên cứu nghi lễ đánh trống đồng của người Lô Lô ở Cao Bằng, 2014-2015.

- Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu nghệ nhân quan họ trong quá trình bảo tồn, phát  huy di sản dân ca quan họ ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang – Quỹ nghiên cứu Khoa học  và Công nghệ của Bộ KH&CN, 2014.

- Chủ nhiệm dự án: Bảo tồn và khai thác giá trị lễ hội đình Hạ Bì Hạ, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, 2015.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Văn hóa biển đảo nam Trung Bộ, bảo tồn và phát huy giá trị; 2014-2016.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản Nghệ thuật Xòe Thái phục vụ Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 2017 – 2018.

- Chủ nhiệm dự án: Kiểm kê di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ phục vụ Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào Danh mục Di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, 2018-2019.

4.2. Tham luận tại các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế:

- Mấy vấn đề về việc giảng dạy truyền thuyết dân gian trong các trường đại học và cao đẳng;Tham luận tại Hội thảo về văn học dân gian miền Trung, lần thứ 2 tại Đà Nẵng, 1981.

- Về sự tồn tại và biến thiên của văn học dân gian Thế kỷ X ; Tham luận tại Hội thảo Khoa học về Thế kỷ X, Viện Sử học Việt Nam, 1983.

-- Từ mô típ cây, thêm một hướng tiếp cận sử thi Đẻ đất Đẻ nước của người Mường; Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thi pháp học Văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1983.

- Văn học dân gian và thời đại Hùng Vương ở Việt Nam; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế: “Thời đại Hùng Vương”, do Trung tâm Việt Nam học trực thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva (MGU), Liên bang Nga,  tổ chức năm 1999.

- Về văn hóa đặt tên đường phố ở Việt Nam hiện nay ; Tham luận tại Hội thảo quốc gia: “Xung quanh vấn đề đặt tên đường phố”, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hà Nội, 5 - 2004.

- Giáo dục phổ thông trong không gian văn hóa Phủ Dầy ; Tham luận tại Hội thảo Quốc gia: “Lễ hội Phủ Dầy, giá trị và phát triển văn hóa du lịch”, Nam Định, tháng 4-2004.

- Bàn về chữ Xuân trong Truyện Kiều ; Tham luận tại Hội thảo Quốc tế: “Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa”, Hà Nội, 12-2005.

- Gươl Catu trong quỹ đạo vận hành và điều chỉnh văn hóa cộng đồng tộc người; Tham luận tại Hội thảo Quốc gia: “Nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hà Nội, 12-2005.

- Nhận diện không gian văn hóa quan họ vùng Bắc sông Cầu (viết chung với Phạm Nam Thanh); Tham luận tại Hội thảo Quốc tế: “Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại (qua trường hợp quan họ ở Bắc Ninh, Việt Nam), Hà Nội, 3-2006.

- Tiếp biến văn hóa ở một đô thị ven sông Hồng (trường hợp Nam Định; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế Việt – Trung, tổ chức tại Viện Khoa học Xã hội Vân Nam, Trung Quốc, tháng 5.2007.

- Mấy vấn đề về việc nghiên cứu, khai thác và bảo tồn giá trị di sản văn hóa các dân tộc miền núi Quảng Nam theo công nghệ hiện đại; Tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: Công nghệ GIS và việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, tổ chức tại Hội An – Quảng Nam, 5.2008.

- Kinh nghiệm có tính phương pháp trong việc nghiên cứu, khai thác, bảo tồn di sản văn hóa tộc người của Trung Quốc và một số nước trong khu vực; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế Việt – Lào, tổ chức tại Viêng Chăn, từ 28.7 đến 1.8 năm 2008.

- Nhận diện địa chỉ giáng sinh lần thứ nhất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Tham luận tại Hội thảo “Phủ Quảng Cung trong hệ thống đạo Mẫu ở Việt Nam” do Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa truyền thống Việt Nam và UBND huyện Ý Yên tổ chức, 10- 2009.

- Từ một số kinh nghiệm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở một số nước trong khu vực và châu lục; Tham luận tại Hội thảo  Quốc gia: Bảo tồn và khai thác giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, Hà Nội 3-2010.

- Từ một số biểu tượng trong lễ hội và truyền thuyết dân gian, tìm hiểu Thanh Gióng– Thiên tráng ca sức mạnh và nhân cách người Việt; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại – Trường hợp Lễ hội Thánh Gióng, tại Hà Nội”, 4-2010.

- Cultural Acculturation in a Town by the Red River – The cáe study of Nam Đinh ; Proceedings of International Conference on „Ethnic Culture and Ecological Civilization along the Red River Báin”, China, 2010.

- Nhận diện không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú thọ; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xă hội đương đại – Nghiên cứu trường hợp thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam – Do Bộ VH,TT & DL, UBND tỉnh Phú Thọ và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức tại Việt Trì, Phú Thọ ngày 12-13 tháng 4 năm 2011.

- Đồ thờ cúng Hùng Vương – Biểu tượng dâng Đức Thánh của nghề nông; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế Nhân học Đông Á, tổ chức tại Hàn Quốc, tháng 8-2011.

- Không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ; Tham luận tại Hội nghị Thông báo nghiên cứu văn hóa – Viện Nghiên cứu Văn hóa, trực thuộc Viện KHXH Việt Nam, tổ chức ngày 30/11/2011.

- Từ một số mô hình quản lý, tổ chức di tích và lễ hội vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ; Tham luận tại Hội thảo khoa học:” Hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền ở các tỉnh phía nam – nghiên cứu lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang” do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 14-5-2012 tại thị xã Châu Đốc.

- Một số vấn đề về quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống; Tham luận  tại Hội thảo khoa học quốc gia “Lễ hội – Nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý” do Bộ VHTT &DL và Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia tổ chức ngày 16-5-2012 tại Hà Nội.

- Đến vùng văn hóa bắc sông Cầu, tìm thêm hướng tiếp cận nguồn gốc dân ca Quan họ Kinh Bắc; Tham luận khoa học tại Hội thảo: “Khai thác, phát huy các giá trị Di sản dân ca Quan họ tỉnh Bắc Giang” do Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 18-12-2012.

- Tín ngưỡng dân gian trong ứng xử tự nhiên, bảo vệ cân bằng khí hậu và môi trường sinh thái; Tham luận khoa học tại Hội thảo Quốc gia Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam, do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Hà Nội, thỏng 12 – 2012.

- Một số giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và vai trò hạt nhân trong hệ thống các giá trị văn hóa Việt Nam; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc gia: “Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập” do Bộ VH,TT&DL /Tạp chớ VHNT tổ chức ngày 29-5-2013 tại Hà Nội.

- Từ vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế “10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO – Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”, tổ chức tại thành phố Hội An (Quảng Nam) ngày 23-6-2013.

- Nhìn nhận ngọn nguồn của hát văn thờ Mẫu trong đời sống tâm linh Việt; Tham luận tại Hội thảo khoa học:”Bảo tồn và phát huy di sản hát văn tỉnh Bắc Giang”; Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 16/9/2013.

- Một số đặc trưng và giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế:” Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại – Trường hợp dân ca Ví,Giặm Nghệ Tĩnh”, do Bộ VH,TT&DL kết hợp với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức ngày 15-5-2014 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

- Từ một số kinh nghiệm có tính phương pháp trong việc nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tộc người của Trung Quốc và một số nước trong khu vực đối với nhu cầu xây dựng công nghiệp văn hóa ở Thái Nguyên; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc gia: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng Việt Bắc”, do UBND tỉnh Thỏi Nguyên tổ chức, ngày 16-10-2014.

- Nhận diện giá trị văn hóa biển đảo nam Trung Bộ, Việt Nam; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc gia:”Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo” do Bộ VH,TT&DL cùng Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đồng tổ chức tại Hà Nội, ngày 17-10-2014.

- Hoàng Minh Giám, từ sức vóc nhà giáo đến tầm vóc nhà văn hóa; Tham luận tại Hội thảo nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Hà Nội, 2014.

- Bước đầu tìm hiểu giá trị văn hóa biển đảo nam Trung Bộ; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, do Bộ VH,TT&DL kết hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2015.

- Tranh dân gian Đông Hồ - Những chặng đường bảo vệ và hồi sinh; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế Việt – Nhật: “Vai trò của trung tâm cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể -Nghiên cứu trường hợp tranh dân gian Đông Hồ”; Tổ chức tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, ngày 28/01/2015.

- Truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian liên quan đến Thái hậu Ỷ Lan, những giá trị bổ khuyết cho chính sử; Tham luận tại Hội thảo Quốc gia: Linh nhân Hoàng Thái hậu và khu di tích đền Ghênh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 2 – 8 – 2015 tại Hưng Yên.

- Từ bước đường hình thành đến sự va đập/xung đột giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Nội Đạo Tràng; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế: Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại – Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu; Do Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh Nam Định tổ chức tại Thành phố Nam Định ngày 5-6/1-2016.

- Không gian văn hóa làng và môi trường thực hành của nghệ nhân quan họ Bắc Ninh: Biến đổi và tác động; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế „Nghiên cứu Châu Á” do Hội Nhân học thành phố New York tổ chức thường niên tại Trường đại học UTICA, miền trung New York, ngày 23 – 24 – tháng 9 năm 2016.

- Truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian liên quan đến Thái hậu Ỷ Lan, những giá trị bổ khuyết cho chính sử; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế: Nghệ thuật và văn hóa thời Lý ở Việt Nam; Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 9-11/2/2017 tại thành phố Bắc Ninh.

- Từ gia phong trong gia đình thời phong kiến (trước 1945) đến gia đình người Việt đương đại ; Kỷ yếu hội thảo khoa học của Bộ VH,TT&DL,5 - 2017, tr. 147-157.

- Khảo về văn hóa sinh kế huyện đảo Lý Sơn những năm gần đây ; Kỷ yếu hội thảo : « Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại »  của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 10 – 2017, tr. 223 – 240.

- Từ những nhận diện bước đầu về văn hóa biển đảo của cộng đồng cư dân/ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) ; Kỷ yếu hội thảo: « Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại » của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 10 – 2017, tr. 249 – 262.

- Ứng xử với di sản văn hóa trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0 – Dự báo một số thách thức, nguy cơ và hướng tiếp cận; Hội thảo khoa học Quốc gia “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật” do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Thừa Thiên – Huế (20-21--/6/2018).

- Về việc phục hồi và phát huy giá trị lễ hội Đền Xã tắc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh – Một số giải pháp ứng dụng ; Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Đàn Xã Tắc ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2018.

- Chiêng tre Ê Đê trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ; Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tổ chức tại tỉnh Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2018.

- Từ nhận diện một số căn cứ khoa học, thực tiễn và pháp lý đến đề xuất phương án khai thác giá trị tín ngưỡng phụng thờ Lang Liêu trong xã hội đương đại ; Kỷ yếu Hội thảo khoa học do UBND tỉnh Phú Thọ và Hội liên hiệp khoa học – kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức, ngày 8 tháng 12 năm 2018.

- Tính thiêng như hạt nhân góp phần tạo xây sức mạnh mềm di sản văn hóa – Một số vấn đề đặt ra ; Hội thảo khoa học Quốc tế « Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế » do Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Viện VHNT quốc gia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

- Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ; Kỷ yếu hội thảo khoa học «  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số » do Bộ VHTT&DL tổ chức tại Viện VHNT quốc gia Việt Nam, ngày 31-5-2019.

- Về việc xây dựng đề án Làng văn hóa dân tộc Sán Dìu và phát triển du lịch cộng đồng huyện Tam Đảo ; Kỷ yếu hội thảo Xây dựng Làng văn hóa dân tộc Sán Dìu và phát triển du lịch cộng đồng huyện Tam Đảo do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Tam Đảo tổ chức tại Tam Đảo, ngày 23 – 7 – 2019.

- Sinh hoạt quan họ ở tỉnh Bắc Giang xưa và nay, một số vấn đề đặt ra ; Kỷ yếu Hội thảo « Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ và ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ; Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Giang, 20-8-2019.

- Từ nhận diện một số căn cứ đến đề xuất phương án khai thác giá trị tín ngưỡng và phục dựng lễ hội Triệu Quang Phục trong xã hội đương đại ; Kỷ yếu Hội thảo « Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch » do UBND tỉnh Hưng Yên, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam và báo Quân đội nhân dân đồng tổ chức tại huyện Khoái Châu Hưng Yên, ngày 11 – 9 – 2019 ; tr. 137 – 145.

- Một số vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người phục vụ phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Quảng Nam; Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển” do Sở VHTT&DL tỉnh tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Thị xã Tam Kỳ, ngày 20 – 9 – 2019- NXB Đà Nẵng; tr. 669 – 675.

- Xây dựng hương ước, quy ước góp phần định hướng, điều chỉnh văn hóa ứng xử trong giai đoạn hiện nay; Kỷ yếu hội thảo “ Văn hóa ứng xử trong cộng đồng” do Sở VHTT&DL Hà Tĩnh và Viện VHNT quốc gia Việt Nam đồng tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh, ngày 21 – 9 – 2019; tr. 213 – 224.

- Xòe Thái – nhận diện từ phía thượng nguồn sông Mêkông và sông Hồng (qua khảo sát bước đầu 5 bản người Thái thuộc Châu Xíhuanbanna, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Kỷ yếu Hội thải khoa học quốc tế  “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong xã hội đương đại” do Bộ VHTT&DL cùng UBND các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên đồng tổ chức tại Làng VH các dân tộc, Sơn Tây, Hà Nội, ngày 4 – 5 tháng 10 năm 2019.

- Định hướng nội dung cơ bản của hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay; Tham luận tại Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay”do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại thành phố Hưng Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2019; tr. 7 – 17.

- Sức sống tranh dân gian Đông Hồ - Nỗ lực hồi sinh, bảo vệ và phát huy của cộng đồng những chục năm gần đây; Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “ Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại”, do Bộ VH,TT&DL cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đồng tổ chức tại thành phố Bắc Ninh ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2019; tr. 80.

- Giao lưu văn hóa Việt – Trung từ góc nhìn di sản văn hóa phi vật thể; Tham luận tại Hội thảo quốc tế Việt – Trung “ Báo cáo văn hóa thường niên Việt Trung 2018 – 2019” do Trung tâm nghiên cứu văn hóa Trung Quốc và Viện Nghiên cứu triết học, đều trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc tổ chức tại Đại học Tứ Xuyên, Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 11-12 tháng 11 năm 2019.

- Văn chương người Việt ở Liên bang Nga; Tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế “Việt Nam – Liên bang Nga: Giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa; do Viện Văn học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 6 – 12 – 2019; Kỷ yếu Tóm tắt, tr.42.

4.3.Công trình khoa học đã công bố:

*Các bài đăng trên các tạp chí khoa học ở Trung ương:

- Về một thể loại văn học dân gian; Tạp chí Văn học, số 4-1979.

- Tìm hiểu kết cấu dạng truyền thuyết anh hùng; Tạp chí Văn học, số 3-1981.

- Truyền thuyết dân gian và tâm lý cộng đồng người Việt; Tạp chí Văn học, số 2-1982.

- Về sự tồn tại của văn học dân gian người Việt thế kỷ X, Thông báo khoa học, Viện Sử học, tập 1, 1982.

- Truyền thuyết và lịch sử; Thống báo Dân tộc học – Viện Dân tộc học, 1982, tập 2.

- Tìm hiểu Nội Đạo tràng vùng Quảng Xương, Thanh Hoá; Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 4/2004;

- Khảo về nghi lễ đại kỵ Nội Đạo tràng vùng Quảng Xương, Thanh Hoá, Thông báo Khoa học,Viện Văn hóa - Thông tin, số 9/2004;

- Truyền thống tôn vinh danh nhân và vấn đề văn hoá đặt tên đường phố trong xã hội đương đại; Tạp chí Di sản văn hoá, số 2/2005.

- Văn hoá Mường Đòn, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá; Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 4/2005.

- Văn hoá Tết của người Việt ở Liên bang Nga; Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 1/2006.

- Từ những nét tương đồng giữa sinh hoạt dân ca Cao Lan với sinh hoạt dân ca quan họ Kinh Bắc; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 11/2005.

- Có một vùng văn hóa quan họ Kinh Bắc; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 12/2006.

- Gươl Catu trong quỹ đạo quy tụ, vận hành và điều chỉnh văn hóa cộng đồng tộc người; Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5. 2007.

- Tìm hiểu Nội Đạo Tràng vùng Quảng Xương Thanh Hóa; Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2007.

- Nghi lễ đại kỵ Nội Đạo Tràng vùng Quảng Xương Thanh Hóa; Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12-2007.

- Đôi điều suy nghĩ về việc phục hồi lễ hội Lam Kinh; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4/2007.

- Nhận diện không gian văn hóa quan họ vùng Bắc sông Cầu; Tạp chí Di sản Văn hóa, số2/2007 (viết chung với Phạm Nam Thanh).

- Trường Chinh với văn hóa dân gian; In trong sách: Nhà văn hóa Trường Chinh, Viện VHTT xuất bản 2007 (tr.254-266).

- Tiếp biến Văn hóa ở một đô thị ven sông Hồng- Trường hợp Nam Định; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3- 2008.

- Xu hướng biến đổi luật tục trong xã hội đương đại; Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1-2008 (viết chung với Phạm Nam Thanh)..

- Luật tục, phong tục với việc tổ chức cộng đồng của các dân tộc thiểu số Quảng Nam; Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4/2008.

- Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực đối với phát triển văn hóa du lịch ở Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 10/2008.

- Luật tục với việc sở hữu và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4/2008.

- Văn hóa tộc người và du lịch bền vững; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 291/tháng 9/2008.

- Từ chữ “Xuân” trong Truyện Kiều, hiểu thêm về thiên tài nghệ thuật của Nguyễn Du; In trong sách: Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục, 2008.

- Một số vấn đề về việc bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa tộc người phục vụ du lịch; Thông báo Khoa học, Viện VHNT Việt Nam, số 26/2009.

- Tổng quan kiểm kê di sản văn hóa “Dân ca Quan họ Bắc Ninh”; Tạp chí Thông tin khoa học xă hội, bản tiếng Anh, số 2-2009.

- Luật tục gắn với tôn giáo – tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3-2009 (tr. 40-48).

- Nhận diện địa chỉ giáng sinh lần thứ nhất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 2-2010; in trong Kỷ yếu: Phủ Quảng Cung trong hệ thống đạo Mẫu ở Việt Nam, NXB Tụn giáo, 2010.

- Cây đa và một số hiện tượng văn hóa của người Việt; Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6-2010.

- Cái mặc của đất Thăng Long; Báo An Ninh thế giới giữa tháng, 10-2010.

- Người Hà Nội – Lịch sử mái tóc; Báo Người Hà Nội, số 25-2010.

- Thánh Gióng – Thiên tráng ca sức mạnh và nhân cách người Việt ; Tạp chí Văn hóa dân gian, số 6-2010.

- Tổng quan kiểm kê lễ hội Thánh Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Tạp chí Thông tin khoa học xă hội, bản tiếng Anh, số 4-2010.

- Độc đáo văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Báo Nhân dân cuối tuần, số 16/2011.

- Truyền thuyết và lịch sử, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 2 (35) -2011.

- Đồ thờ cúng Hùng Vương, sản phẩm dâng Đức Thánh của nhà nông, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3-2011.

- Mái tóc qua ngh́ìn năm Thăng Long; Tạp chí Làng Việt, số 17/2011.

- Đồ thờ cúng Hùng Vương, sản phẩm dâng Đức Thánh của nhà nông- Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, bản tiếng Anh, số 2-2011.

- Offerings to Hung Kings; Vietnam social sciences – Vietnam academy of social sciences,  N.6 (146) - 2011.

- Giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Viết chung với Nguyễn Chí Bền); Tạp chí Văn hóa học, số 1-2012.

- Customary Law, Custom for the Ownership and Protection of Natural Resources in the Community Quang Nam Ethnic Minorities; Vietnam social sciences – Vietnam academy of social sciences, 5 (151)-2012.

- Một số vấn đề về quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3-2012.

- Một số vấn đề về tổ chức, quản lý Di sản -  Lễ hội truyền thống; Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lễ hội – nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý; Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, 2012.

- Đến vùng văn hóa bắc sông Cầu tìm thêm hướng tiếp cận nguồn gốc dân ca quan họ Kinh Bắc; In trong Kỷ yếu: Bảo tồn phát huy di sản quan họ Bắc Giang; Sở VH,TT&DL Bắc Giang – NXB Văn hóa dân tộc, 2012.

- Độc Bộ, lễ hội mùa thu lớn nhất châu thổ Bắc Bộ; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1-2013.

- Vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; Thông báo Văn hóa, Viện nghiên cứu văn hóa; NXB Tri thức, 2013; tr.153-164.

- Giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và vai trò hạt nhân trong hệ thống giá trị văn hóa Việt Nam; In trong Kỷ yếu Hệ giá trị văn hóa Việt Nam; NXB VHTT,2013.

- Một số đặc trưng và giá trị dân ca Ví,Giặm Nghệ Tĩnh; Tạp chí Thế giới Di sản, số 8 – 2013.

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hôm nay, đôi điều gợi nghĩ; Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3-2013.

- Tín ngưỡng dân gian trong ứng xử tự nhiên, bảo vệ cân bằng khí hậu và môi trường sinh thái; Tạp chí Văn hóa học, số 4 (8) – 2013.

- Nhìn nhận ngọn nguồn của hát văn thờ mẫu trong đời sống tâm linh Việt; Tạp chí Di sản Văn hóa. Số 4 – 2013.

- Vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý cộng đồng văn hóa xã hội các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa (ĐHVH Hà Nội), số 4 – tháng 6-2013.

- Hội giao chạ Tam Đường – Vân Đài, một mỹ tục thời Trần cần bảo tồn và phát huy trong xã hội đương đại; Tạp chí Văn hóa học, số 6(10)-2013.

-Tục kết nghĩa làng bản – một mỹ tục của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam; Tạp chí Văn hóa học, số 5 (15) – 2014.

- Giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong văn hóa Việt Nam; Tạp chí Cộng sản, số 868 – 2015; tr. 75 - 80.

- Giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong văn hóa Việt Nam; Tạp chí Nguồn lực Văn hóa, Trường ĐHVH Thành phố Hồ Chí Minh, số 2-2015.

- Quan họ và Nghệ nhân Quan họ với quan hệ làng xã và mưu sinh văn hóa; Tạp chí Di sản văn hóa, số 2(51)-2015; tr. 72 – 76.

- Nghệ nhân và chính sách đối với nghệ nhân ở một số nước trên thế giới (viết chung với Nguyễn Thị Nhàn); Tạp chí Văn hóa học, số 3 (19) – 2015; tr. 24 – 31 và 42.

- Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI; Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 8 – 2015.

- Từ môi trường xuất thân của nghệ nhân Quan họ; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 374, tháng 8 – 2015; tr. 16 – 19.

- Giá trị văn hóa biển đảo nam Trung Bộ; Tạp chí Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 63 – 2015.

- Tín ngưỡng dân gian với tâm lý hướng tâm truyền thống (viết chung với Nguyễn Thanh Hoài); Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, trường ĐHVH Hà Nội, số 14 tháng 12/2015; tr. 10 – 13.

- Quản lý văn hóa và văn hóa quản lý đối với lễ hội cổ truyền ở Việt Nam hiện nay; Tạp chí Cộng sản, số 880 (2-2016).

- Nhân cách – Lối sống và Đạo đức, những vấn đề cấp thiết với con người Việt Nam đương đại; (Bút danh Văn Thành Nam);Tạp chí Văn hóa học, số 1 (23) – 2016.

- Góp bàn về quản lý lễ hội cổ truyền ở nước ta hiện nay; Tạp chí Di sản văn hóa, số 2 (55) – 2016.

- Một số vấn đề về quản lý lễ hội truyền thống hiện nay; Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa (Trường ĐHVH hà Nội), số 17 tháng 9 – 2016.

- Huyền thoại Gióng với văn hóa Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội; Tạp chí Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, số 49/2017.

- Tín ngưỡng dân gian và tâm lý hướng tâm truyền thống trong ý thức cội nguồn dân tộc Việt Nam; Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 1 (94) – tháng 1-2/2017.

- Về bảo tồn di sản văn hóa tộc người ở Việt Nam và phát triển công nghiệp văn hóa (trường hợp tỉnh Thái Nguyên); Tạp chí Di sản văn hóa ISSN 1859-4956, số 3(60)/2017, tr.20-26.

- Trống đồng với nghi lễ tang ma của người Lô Lô Đen ở Cao Bằng; Tạp chí Văn hóa học - ISSN 1859 – 4859, số 4 (32) – 2017, tr. 36-46.

- Dong Ho Painting : Journeys of Protection and Revival ; Final Report : Research for Safeguarding Intangible Cultural Heritage on the Verge of  Extinction : Vietnamese ICH Element Dong Ho Woodblock Pritng ; Organised by International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Áia-Pacific Region (IRCI) ; in cooperation with Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies (VICAS), 2017, tr. 34-42 ;

- Truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian liên quan đến Thái hậu Ỷ Lan, những giá trị bổ khuyết cho chính sử ; Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế : Nghệ thuật và văn hóa thời Lý ở Việt Nam ; BộVH,TT&DL và UBND tỉnh Bắc Ninh, 1 - 2017.

- Truyền thuyết dân gian về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ; In trong sách : Đền Hát Môn (thờ hai Bà Trưng) di tích quốc gia đặc biệt ; Nxb. KHXH, 2017, tr. 161 – 188.

- Từ gia phong trong gia đình thời phong kiến (trước 1945) đến gia đình người Việt đương đại ; Kỷ yếu hội thảo khoa học  của Bộ VH,TT&DL,5 - 2017, tr. 147-157.

- Khảo về văn hóa sinh kế huyện đảo Lý Sơn những năm gần đây ; Kỷ yếu hội thảo : « Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại «  của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 10 – 2017, tr. 223 – 240.

- Từ những nhận diện bước đầu về văn hóa biển đảo của cộng đồng cư dân/ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) ; Kỷ yếu hội thảo: « Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại » của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 10 – 2017, tr. 249 – 262.

- Từ ý thức cội nguồn và tâm lý hướng tâm đến truyền thống tôn vinh danh nhân – Đặc trưng độc đáo của folklore Việt Nam; In trong tập sách liên kết tuyển chọn và xuất bản giữa Viện VHNT quốc gia Việt Nam và  Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ACEAH - thuộc Viện Hàn lâm khoa học Viễn Đông, Liên bang Nga. Nxb. Thế giới, 2017, tr. 52 – 63.

- Sự hình thành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam/Tứ phủ và nghi lễ hầu đồng ; Số 22 (tháng 12 – 2017) - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (Trường ĐHVH Hà Nội), ISSN-0886-7667, tr. 5 – 10.

- Bảo tồn không gian văn hóa làng và môi trường thực hành của dân ca quan họ Bắc Ninh ; Tạp chí Cộng sản, số 906 (4-2018), tr. 88-93.

- Về văn hóa biển đảo của cư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ; Tạp chí Văn hóa học, số 3 (37) – 2018 ; tr. 51-59.

- Khảo về văn hóa sinh kế huyện đảo Lý Sơn những năm gần đây ; Viết chung với ThS. Bùi Vũ Duy Quang ; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 415 (1-2019), ISSN :0866-8655, trang 25-29.

- Con lợn – Từ truyền thuyết dân gian đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ; Tạp chí Di sản văn hóa (ISSN :1859-4956), số 1 (66)- 2019 ; tr. 5- 10.

- Hiện trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở huyện đảo Lý Sơn – một số vấn đề đặt ra và giải pháp ứng dụng ; Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1 (181) – 2019, ISSN 0866-7284 ; tr. 35 – 48.

- Folk Beliefs Shaping Behaviors Toward Nature and the Protection of Ecological Environment and Climate Balance ; Culturology – Journal of culture and art studies, (ISSN 1859-4859) ; Số 1 – 2019.

- Ứng xử với di sản văn hóa trong môi trường cách mạng 4.0 – Dự báo một số thách thức, nguy cơ và hướng tiếp cận ; Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực – Trường ĐHVH Tp. Hồ Chí Minh, số 1 (17)/2019 - ISSN 2354-0907; tr. 3 – 11.

- Khảo về văn hóa sinh kế huyện đảo Lý Sơn những năm gần đây – hiện trạng, những vấn đề liên quan và xu hướng (viết chung với Bùi Vũ Duy Quang) ; In trong sách : « Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại «  của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ; NXB Thế giới,2019 ; tr.153-171. 

- Từ những nhận diện bước đầu về văn hóa biển đảo của cộng đồng cư dân/ngư dân huyện đảo Phú Quý ; In trong sách : « Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại «   của Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ; NXB Thế giới,2019 ; tr. 202-217.

- Ông Hoàng Mười trong hệ thống truyền thuyết dân gian và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở Xứ Nghệ ; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 423 (tháng 9 – 2019) - ISN: 0866-8655 ; tr. 29 – 32.

- Luật tục, phong tục với tổ chức cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam ; Tạp chí văn hóa học, số 4 (44) – 2019 ; ISSN 1859-4859 ; tr. 80 – 89.

 

- Nhìn lại ngọn nguồn của hát văn thờ Mẫu trong đời sống tâm linh Việt ; Tạp chí Văn hóa và nguồn lực, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 (19) – 2019 ; ISSN 2354-0907 ; tr. 3-9.

- Sự xung đột giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Nội Đạo Tràng qua « Sòng Sơn nội chiến » ; Tạp chí Văn hóa và nguồn lực, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 (20) – 2019 ; ISSN 2354-0907 ; tr. 12-24.

- Từ gia phong trong gia đình phong kiến (trước 1945) đến gia đình người Việt đương đại ; In trong sách  Nhiều tác giả: Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại (Từ Thị Loan tuyển chọn – giới thiệu) ; NXB Văn hóa dân tộc, 2019 ; trang 8 – 27.

- Xòe dance of the Tai – Fieldwork in Xíhuanbanna prefecture ; Culturology – Journal of culture and art studies, (ISSN 1859-4859), No. 3 – 2019 ; tr. 56 – 64.

- Xòe Thái – ghi chép điền dã ở châu Xi Shuang Ban Na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ; Tạp chí Văn hóa học (ISSN 1859-4859), số 6 – 2019 ; tr. 49 – 56.

- Từ thực trạng quản lý văn hóa và văn hóa quản lý lễ hội, hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong sinh hoạt lễ hội; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 428 (tháng 2 – 2020) – ISN: 0866-8655; tr. 33-38.

*Công trình khoa học đã xuất bản:

- Văn hóa dân gian Việt Nam – một cách tiếp cận; NXB KHXH, H.,2008 (430 trang);

- Kiểm kê di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh; Viện VHNT Việt Nam và Sở VHTT&DL Bắc Ninh – Bắc Giang XB (405 trang) – Chủ biên.

- Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; NXB KHXH, H.,2009, (450 trang);

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng; NXB VHTT, H.,2010.

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, bản in tiếng Anh (viết chung với PGS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TS Lê Thị Hoài Phương ); NXB Thế Giới, 2010 - (370 trang).

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, bản in tiếng Việt (viết chung với PGS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TS Lê Thị Hoài Phương); NXB Văn hóa, 2010 - (900 trang).

- Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc- (viết chung với PGS.TS Nguyễn Văn Lộc, GS.TS Trần Chí Dõi, PGS.TS Phạm Hồng Quang và TS. Mông Kí Slay); NXB Đại học Thái Nguyên, 2010 - (768 trang).

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Tiếng Việt, Anh, Pháp)- Viết chung với GS.TS. Nguyễn Chí Bền; NXB Văn hóa Thông tin – 2012.

- Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh(Tiếng Việt,Anh,Pháp) – Viết chung với GS.TS. Nguyễn Chí Bền; NXB Văn hóa Thông tin, 2013.

- Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân – Di tích và lễ hội – Chủ biên; NXB Lao động, 2014.

- Không gian văn hóa quan họ bắc sông Cầu; Đồng biên soạn;Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Giang, 2014; 424 trang.

- Tìm hiểu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam,355 trang; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam – NXB KHXH, 2015.

- Tìm hiểu quan hệ văn hóa dân tộc Sán Chay (Cao Lan- Sán Chí) với dân tộc Kinh (Việt) ở 4 huyện miền núi tỉnh Bắc Giang – 350 trang – Viết chung với TS. Nguyễn Thị Thu Hường; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, NXB KHXH, 2015.

- Truyền thuyết về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một số giá trị văn hóa – nhân sinh; 255 trang; Hội văn nghệ dân gian Việt Nam,  NXB KHXH, 2015.

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đến Sóc (Viết chung với GS.TS. Nguyễn Chí Bền và GS.TS. Lê Thị Hoài Phương - 335 trang; Hội văn nghệ dân gian Việt Nam – NXB KHXH, 2015.

- Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam – (Đồng chủ biên), NXB Thế giới, 2017.

- Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; viết chung với GS.TS. Nguyễn Chí Bền; NXB KHXH, 2018, 437 trang.

- Văn hóa đảo – hải đảo nam Trung Bộ, chủ biên; NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2019, 293 trang.

- Nghệ thuật Xòe Thái (Tiếng Anh – Pháp – Việt); viết chung với Nguyễn Thị Hiền; NXB. Thế giới, H.,2019.

VI. Giải thưởng khoa học:

- Giải Khuyến khích công trình nghiên cứu khoa học của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2008, cho công trình: Văn hóa dân gian Việt Nam - một cách tiếp cận(NXB KHXH-2008).

- Giải Ba công trình nghiên cứu khoa học của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2008, cho công trình: Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam (NXB KHXH-2008).

- Giải Nhì  công trình nghiên cứu khoa học của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2011, cho công trình Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, bản in tiếng Việt (viết chung với PGS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TS Lê Thị Hoài Phương); NXB Văn hóa, 2010 (900 trang).

-  Giải Nhì  công trình nghiên cứu khoa học của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2019, cho công trình Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; viết chung với GS.TS. Nguyễn Chí Bền; NXB KHXH, 2018, 437 trang.

VII. Khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18-1-2010: Đã có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới – Dân ca Quan họ Bắc Ninh;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL – theo Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL ngày 16-3-2012: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (2010-2011);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - theo Quyết định số 333/QĐTTg ngày 21-3-2012: “Đã có nhiều thành tích trong quá trình tham gia xây dựng hồ sơ “Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc” để UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại”.

- Kỷ niệm chương Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ - theo Quyết định số 864/QD-UBND ngày 9-4-2013: “Đã có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ”.

- Huân chương Lao động hạng Ba – theo Quyết định số 501/QĐ-CTN ngày 4 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch nước: “Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL theo Quyết định số 329/QĐ-BVHTTDL ngày 20 – 2 – 2014.

- Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng, theo Quyết định số 2919/QĐ-CTN, ngày 10 tháng 11 năm 2014.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3161/QĐ-BVHTTDL ngày 22 – 9 - 2015 về thành tích: “Đã có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo Sau Đại học lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015”.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1773/QĐ-TTg. ngày 20 – 10 – 2015: “Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành hồ sơ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL tặng, theo Quyết định số 548 ngày 18 tháng 3 năm 2016.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 29 – 9 – 2017: “Đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng hồ sơ Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Vũ Tú Quyên

Tiến sĩ

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Thư viện

chi tiết

Vũ Diệu Trung

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

chi tiết

Vũ Anh Tú

Tiến sĩ

Trưởng ban Nghiên cứu Văn hoá Du lịch

chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.