Danh sách cán bộ Viện

Vũ Diệu Trung

Cập nhật ngày: 04 Tháng Năm 2019

1. Sơ l­ược tiểu sử

Họ và tên: Vũ Diệu Trung                        

Năm sinh: 1979

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình               

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa, Viện VHNTQGVN.

Điện thoại cơ quan: 04.38519570 (405)   

Fax: (84.4) 38516415                              

E-mail: vudieutrungvicas@yahoo.com

Học vị: Tiến sĩ        Năm bảo vệ: 2013.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam từ năm 2001 đến nay.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học cấp nhà nước: (Tham gia)

1. Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX 05 - 02: Đời sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 2002 -2005. Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Phan Hồng Giang

2. Đề tài khoa học cấp nhà nước do Viện Văn hóa và Phát triển chủ trì: an ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay, 2014 – 2017, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc.

3.2. Đề tài khoa học cấp Bộ, tỉnh

1.Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với xây dựng văn hóa gia đình, đề tài tấp Bộ (2017-2018), (chủ nhiệm).

2. Điều tra nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của người Pà Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (Nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 2014) (chủ nhiệm).

3. Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030 (Đề tài khoa học cấp tỉnh) (thư ký đề tài).

3.3. Đề tài khoa học cấp viện:

Chủ nhiệm:

1. Tín ngưỡng cầu nước cầu mưa của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ, Viện Văn hoá - Thông tin 2004.

2. Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

3. Nghi lễ nông nghiệp của một số dân tộc khu vực miền núi phía Bắc, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

4. Nghề chế tác cồng chiêng ở Phước Kiều, Quảng Nam, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

5. Điều tra thực trạng di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Lô Lô, Hà Giang, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

6. Nghề làm nón lá ở Kẻ Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2009.

Tham gia:

1. Lễ hội đình Phương Quan, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2001.

2. Làng gốm Bát Tràng, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2001.

3. Lễ hội đình Chu Chàng, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2001.

4. Lễ hội Giằng Bông, Hà Tây, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2002.

5. Bảo tồn văn hoá phi vật thể ở Hội An, Sở Văn hóa Thông tin và Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam, 2003.

6. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Lự - Lai Châu, Viện Văn hoá - Thông tin, 2003.

7. Lễ hội chùa Bối Khê, Hà Tây, Viện Văn hoá - Thông tin,  2003.

8. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Hà Nhì - Lai Châu, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

9. Sinh hoạt dân ca dân vũ của một số dân tộc khu vực miền núi phía Bắc, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

10. Nghề gốm cổ truyền Việt Nam, Viện Văn hoá - Thông tin,  2004.

11. Lễ hội cổ truyền - một di sản văn hoá, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

12. Lễ hội làng Giá, Hà Tây, Viện Văn hoá - Thông tin, 2004.

13. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Mảng - Lai Châu, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

14. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Phù Lá - Yên Bái, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

15. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Tà Ôi - Thừa Thiên Huế, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

16. Lễ hội đền Thượng, thành phố Lào Cai, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

17. Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Thổ - Nghệ An, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

18. Nghề dệt lụa Vạn Phúc, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

19. Lễ hội thờ Hai Bà Trưng vùng ven sông Đáy, Hà Tây, Viện Văn hoá - Thông tin, 2005.

20. Cồng chiêng trong lễ trỉa lúa, dân tộc Brâu, tỉnh Kon Tum, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

21. Cồng chiêng trong lễ kết nghĩa cộng đồng, dân tộc Mnông, tỉnh Đắk Nông, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

22. Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Khơ Mú, Yên Bái, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

23. Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Pu Péo, Hà Giang, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

24. Điều tra thực trạng di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Pà Thẻn, Viện Văn hoá - Thông tin, 2006.

25. Điều tra tổng thể di sản văn hoá nghệ thuật dân tộc Brâu, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

26. Múa bóng rỗi ở Tiền Giang, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

27. Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hoá cồng chiêng dân tộc M’Nông huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

28. Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hoá Cồng chiêng dân tộc Gia rai, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

29. Sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật chỉnh chiêng của nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

30. Lễ hội mừng mùa Jơ Rai ở Chư Pả, Gia Lai, Viện Văn hoá - Thông tin, 2007.

31. Điều tra, kiểm kê cồng chiêng dân tộc Xơ Đăng, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

32. Điều tra, kiểm kê Cồng chiêng dân tộc Ê Đê, huyện Chư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

33. Đám ma của người Thái Trắng, tỉnh Lai Châu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2009.

34. Các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010.

35. Tổng điều tra, kiểm kê, lập bản đồ tổng thể di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

36. Xây dựng phim chuyên đề, phim địa chí vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

37. Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi, tỉnh Khánh Hòa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2012.

38. Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi, tỉnh Ninh Thuận, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2012.

39. Tham gia các chương trình, dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, điều tra, tổng kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, đề tài nghiên cứu khoa học, quy hoạch ngành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Tiền Giang…

3.3. Hội thảo khoa học quốc gia

1. Nhà rông – nhà rông văn hóa, Hội thảo quốc gia về “Nhà rông – Nhà rông Văn hoá”, Kon Tum, 2003.

2. Một số vấn đề về bảo tồn lễ hội ở Hội An, Hội thảo kỷ niệm 5 năm thành lập Phân Viện Văn hoá Thông tin tại Huế, 2004.

3. Đặc trưng văn hóa tộc người Lự trước sự biến đổi của môi trường, Hội thảo Nghiên cứu văn hoá - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Viện Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2005

4. Sơ khảo văn hóa dân gian vùng cửa sông ven biển, Hội thảo Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử tiềm năng kinh tế và giao lưu văn hóa, Quảng Ninh, 2008.

5. Một phần diện mạo làng nghề, phố nghề ở Hà Nội hiện nay, Hội nghị Thông báo NCS năm 2008, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

6. Từ sản phẩm nghề thủ công ở Hà Nội đến xu hướng phát triển làng nghề thủ công ở Huế, Hội thảo festival làng nghề – Huế, 2009.

3.4. Hội thảo khoa học quốc tế

1. Văn hóa làng nghề truyền thống, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3: Việt Nam hội nhập và phát triển, Hà Nội, 2008.

2. Nam thần – vị trí, vai trò trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu), Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nam Định, 2016.

3. Di tích và lễ hội đền Đô – giá trị lịch sử văn hóa trong bối cảnh đương đại, Hội thảo khoa học Quốc tế Văn hóa và Nghệ thuật thời Lý, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nam Định, 2017.

4. Nghề thủ công truyền thống ở châu thổ sông Hồng hiện nay qua đối sánh với nghiên cứu Người nông dân ở châu thổ Bắc kỳ của học giả Pierre Gourou cuối thế kỷ 19 đầu 20, Hội thảo Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt – Pháp, tháng 4/2018.

5. Nghi lễ nông nghiệp của cư dân khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, Hội thảo Quốc tế về Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tổ chức tại Đài Loan, 6/2018.

3.5. Các công trình đã công bố (Sách)

Tác giả và chủ biên

1. Người Lô Lô đen ở Hà Giang (2009) (chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

2. Người Pà Thẻn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (2014) (chủ biên), Nxb. Lao Động, Hà Nội.

3. Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Hà Giang (tập 1) (2015) (chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội.

4. Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Hà Giang (tập 2) (2016) (chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội.

5. Biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông Hồng hiện nay (2017), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

6. Người Bố Y ở Quản Bạ, Hà Giang (2018), (chủ biên), Nxb. Lao Động, Hà Nội.

7. Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Ninh Bình (tập 1) (2018) (chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội.

8. Lễ hội Trường Yên – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, (2018) (chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội.

9. Người Pu Péo ở Hà Giang (2019), (chủ biên), Nxb. Lao Động, Hà Nội.

Tham gia

10. Đời sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long (2005) (viết chung, Phan Hồng Giang chủ biên) Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

11. Văn hoá phi vật thể ở Hội An (2005) (viết chung, Bùi Quang Thắng chủ biên), Nxb. Thế giới, Hà Nội.

12. Người Lự ở Sìn Hồ (2006) (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

13. Người Phù Lá ở Văn Yên, Yên Bái (2007) (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

14. Người Mảng ở Sìn Hồ (2007) (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

15. Người Hà Nhì ở Huổi Luông (2008) (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

16. Người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế (2007) (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

17. Tổng tập Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam (tập 6) (viết chung) (2012), Sản xuất ngư cụ - nghề đặc trưng của cư dân vùng sông nước

18. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam (nhiều tác giả) (viết chung) (2014), Lễ hội đền Thượng, Lào Cai.

3.6. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

1. Người Việt cổ truyền đón dâu vào lúc nào, tạp chí Vòng quanh Đông Nam Á, số 12/2001.

2. Lễ hội Việt Nam mang tính cầu mùa, tạp chí Dân tộc và thời đại số 11/2002.

3. Vai trò của ngôi nhà thiêng trong đời sống cộng đồng, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2005.

4. Quảng Nam – nơi giao lưu văn hoá Việt – Chăm, tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 5/2005.

5. Về nghề tạc tượng ở Sơn Đồng, tạp chí Di sản văn hoá, số 4/2005.

6. Lễ báo hiếu của người Tày ở Cao Bằng, tạp chí Văn hoá - Nghệ thuật, số 11/2005.

7. Văn hoá dân gian làng Sơn Đồng, tạp chí Văn hoá - Nghệ thuật, số 1/2006.

8. Từ tục múa mo đến lễ hội làng Sơn Đồng ngày nay, tạp chí Di sản văn hoá, số 1/2006.

9. Nghề làm giấy gió xưa ở An Cốc (huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây), tạp chí Đông Nam Á, số 07/2007.

10. Nghề đan thuyền nan: Nghề đặc trưng ở châu thổ sông Hồng, tạp chí Đông Nam Á, số 10/2007.

11. Sản xuất ngư cụ – Nghề đặc trưng của cư dân vùng sông nước, tạp chí Đông Nam Á, số 06/2008.

12. Biến đổi văn hóa làng nghề/phố nghề ở Hà Nội, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 10/2009.

13. Tín ngưỡng thờ vua cha Bát Hải Đại Vương (qua nghiên cứu trường hợp lễ hội đền Đồng Bằng), tạp chí Đông Nam Á, số 01/2009.

14. Văn hóa dân gian làng Mai, tạp chí Đông Nam Á, số 8/2009.

15. Nghề và xu hướng phát triển văn hóa làng nghề ở Hà Nam, tạp chí Đông Nam Á, số 02/2010.

16. Một cách nhìn khác về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam, tạp chí Đông Nam Á, số 07/2010.

17. Nghề chế tác cồng chiêng ở Phước Kiều, tạp chí Đông Nam Á, số 11/2010.

18. Làng nghề, văn hóa làng nghề ở châu thổ sông Hồng những định nghĩa còn tranh luận, tạp chí Đông Nam Á, số 04/2011.

19. Kinh tế làng nghề nhìn từ quá khứ đến hiện tại, tạp chí Đông Nam Á, số 07/2011.

20. Hệ thống làng nghề ở châu thổ sông Hồng, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 9/2011.

21. sử thi của dân tộc ba na nhóm rơ ngao, thực trạng và giải pháp, tạp chí Đông Nam Á, số 08/2014.

22. Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với đời sống xã hội và chính sách gia đình ở Nhật Bản, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 7/2018.

23.Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam, tạp chí Thông tin và Truyền thông số 9/2018.

Vũ Anh Tú

Tiến sĩ

Trưởng ban Nghiên cứu Văn hoá Du lịch

chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.