Danh sách cán bộ Viện

Nguyễn Thị Hiền

Cập nhật ngày: 19 Tháng Ba 2018

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Tây.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Văn hoá.

Học vị: Thạc sĩ        Năm: 2011.

Điện thoại: 043.05116460 

Fax:  8448516415  

E-mail: hienvicas_20478@yahoo.com.vn

2. Quá trình công tác

2000 – 2002: Cộng tác viên, Cục Môi trường

- Từ năm 2002 đến nay: Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

Chủ nhiệm đề tài:

- Văn hóa đọc, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam năm 2006 – 2007

- Lễ hội làng Tình Quang, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam năm 2010

- Tục giỗ họ ở vùng đảo Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam năm 2008.

Một số vấn đề về quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội hiện nay (thực trạng và giải pháp), Nhiệm vụ khoa học cấp Viện, năm 2010-2011

Tham gia

- Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (khảo sát tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương, cấp Nhà nước (KX 05 - 03) do GS. Đình Quang chủ nhiệm, 30-3-2002 đến tháng 10-2005.

- Giám sát điều tra, xử lý số liệu định lượng, viết một phần báo cáo, Tính cộng đồng và tình trạng xung đột môi trường trong các làng nghề ở đồng bằng sông Hồng hiện nay - Một số giải pháp phát triển bền vững làng nghề, Dự án hợp tác Việt Nam - Hà Lan (VNRP) do ông Đặng Đình Long chủ nhiệm, 1-5-2001 đến 30-12-2003.

- Khảo sát nhu cầu xã hội đối với tạp chí chuyên ngành bảo vệ môi trường,cấp Bộ - đề tài của Cục Bảo vệ Môi trường do ông Đỗ Thanh Thuỷ chủ trì nhiệm vụ và ông Đặng Đình Long chủ nhiệm đề tài, 10-10-2003.

- Khảo sát đời sống văn hoá công nhân các khu công nghiệp Đồng Nai. Đề tài phối hợp thực hiện do Viện Văn hóa - Thông tin và Sở Văn hóa - Thông tin Đồng Nai do ông Nguyễn Minh Quang và TS. Lương Hồng Quang đồng chủ nhiệm, 2005.

- Kinh nghiệm của các tổ chức NGO quốc tế trong hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, đề tài của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do bà Đỗ Thị Vân chủ nhiệm, 2004.

- Điều tra xã hội học về nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác bảo vệ môi trường, cấp Bộ - đề tài của Cục Bảo vệ Môi trường do ông Đỗ Thanh Thuỷ chủ trì nhiệm vụ và ông Đặng Đình Long chủ nhiệm đề tài, 2005.

- Hoạt động văn hoá và sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Đề tài khoa học cấp Nhà nước do Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Trần Chiến Thắng làm chủ nhiệm, Viện trưởng Nguyễn Chí Bền làm thư ký.

- Chương trình khảo sát về đời sống văn hoá công nhân các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Viện Văn hoá - Thông tin và Sở Văn hoá Thông tin Đồng Nai, 2004-2005.

- Dòng quà tặng và vốn xã hội - Nghiên cứu hai cộng đồng nông thôn Việt Nam. Khoa Nhân học, trường Đại học Tổng hợp Toronto Canada, 2004-2007.

- Tham gia các dự án sưu tầm thuộc chương trình mục tiêu Bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể của Bộ Văn hoá - Thông tin: Lễ hội làng Đồng Kỵ; Nghề làm bánh dày Quán Gánh; Làng nghề kim hoàn Định Công, Hà Nội;

Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thông qua các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Đề tài cấp Bộ do TS. Lê Đức Chương làm chủ nhiệm, năm 2013

Đánh giá thực trạng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và đề xuất cơ chế xây dựng Quỹ Bảo hiểm việc làm, Đề tài cấp Bộ (Bộ Lao Động) phối hợp với Viện Nghiên cứu tư vấn và Phát triển do PGS.TS Phạm Bích San làm chủ nhiệm, năm 2013

Đánh giá tác động của dự thảo Luật Việc làm, Đề tài cấp Bộ (Bộ Lao động phối hợp với Viện Nghiên cứu Tư vấn và Phát triển do PGS.TS Phạm Bích San làm chủ nhiệm, năm 2013

- Tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, Đề tài cấp Bộ, năm 2013

Đánh giá chính sách giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay: Những vấn đề của mô hình đào tạo đại học ngoài công lập. Đề tài cấp Bộ, năm 2013

Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ- Bảo vệ và phát huy giá trị”. Đề tài nhánh  thuộc chương trình “Bảo vệ và Phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”. Đề tài do TS Đỗ Thị Thanh Thủy chủ nhiệm. năm 2015-2016

- Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản Vĩnh Nghiêm, và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang. Đề tài cấp Nhà nước, do PGS.TS Lương Hồng Quang làm chủ nhiệm, năm 2015-2016

Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng cộng tại Việt Nam (đánh giá tác động cuối kỳ 40 tỉnh). Dự án do quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF-VN) tài trợ. Chủ nhiệm dự án TS. Lê Phương Hòa, năm 2016

- Dịch vụ tư vấn “điều tra cơ bản” của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp. Chủ đầu tư dự án: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Tư vấn trưởng TS. Trần Thị Thu Hà , Từ tháng 3 – 9/2016

- Khảo sát thói quen sử dụng Internet ở Việt Nam và khuynh hướng sử dụng Internet của giới trẻ Việt Nam. Chủ nhiệm dự án: Ông Đặng Đình Long, năm 2015-2016

- Vai trò của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc”. Chủ Nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Phượng – Ban Văn hóa Gia đình – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam. năm 2016 - 2017. Đã nghiệm thu

- Điều tra, khảo sát, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa gia đình trong việc chống xuống cấp đạo đức hiện nay”. Chủ Nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Phượng – Ban Văn hóa Gia đình – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam. năm 2017. Đã nghiệm thu.

- Điều tra, đề xuất biện pháp bảo tồn và phát huy sân khấu kịch hát truyền thống trong cơ chế tự chủ”.  Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Minh Thu – Ban Văn hóa Nghệ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Năm 2017. Đã nghiệm thu

- Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay”, Đề tài thuộc chương trình Khoa học & Công nghệ cấp Quốc  gia giai đoạn 2016 – 2020”. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Phạm Bích San – Viện Nghiên cứu Tư vấn & Phát triển. Năm 2017 - 2018

- Đánh giá tác động của Luật việc làm đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Đề tài thuộc: Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, chủ nhiệm đề tài Đặng Đình Long – Viện Nghiên cứu Tư vấn & Phát triển. Năm 2017. Đã nghiệm thu.

- Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy vă n hóa của các dân tộc miền núi phía bắc Việt Nam” (Nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông ở Lào Cai và Điện Biên). Chủ nhiệm đề tài TS: Trần Thị Thủy – Phòng QL Khoa học & Hợp tác quốc tế. Năm 2016 - 2017. Đã nghiệm thu.

3.2. Các công trình đã công bố

a. Sách

- Tính cộng đồng và xung đột môi trường tại khu vực làng nghề ở đồng bằng sông Hồng hiện nay, thực trạng và biến đổi (in chung), Nxb. Nông nghiệp (2004), Đặng Đình Long chủ biên, sách do Dự án của Chương trình Việt Nam - Hà Lan tài trợ.

- Đời sống văn hoá đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (in chung), Nxb. Văn hoá Thông tin ( 2005) (GS.TS. Đình Quang chủ biên).

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Giải pháp điều hoà xung đột môi trường với các nhóm xã hội trong làng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại làng So, Tân Hoà, Quốc Oai, Hà Tây). Bài đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học về Xung đột môi trường do Cục Bảo vệ Môi trường tổ chức năm 2000.

- Thực trạng đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của cư dân khu công nghiệp (Qua khảo sát tại Bình Dương tháng 9 năm 2002), Thông báo khoa học Viện Văn hoá - Thông tin số 7 tháng 10 năm 2003.

- Góp phần tìm hiểu một số nét biến đổi trong phương thức ứng xử với môi trường của người dân nông thôn từ truyền thống đến hiện đại, tạp chí Môi trường số tháng 11- 2004.

- Một vài suy nghĩ về văn hoá doanh nhân trong quá trình hội nhập, kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Bài đăng trên tạp chí Hoạt động Khoa học số tháng 1 năm 2006.

Tham luận hội thảo của Dự án Vốn xã hội và dòng quà tặng: Dòng quà và chi tiêu trong đời sống hàng ngày, Tham luận hội thảo của Dự án Vốn xã hội và dòng quà tặng  năm 2007

Sự tham gia của các tôn giáo vào các hoạt động Bảo vệ môi trường. quá trình thế tục hóa theo hướng tích cực. Tạp chí môi trường thuộc Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, năm 2013

Sự cần thiết một hành lang pháp lý để bảo vệ môi trường di tích hiệu quả, Tạp chí môi trường thuộc Bộ Khoa học công nghệ và môi trường năm 2014

- Mô hình du lịch cộng đồng và các gợi ý cho chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ ĐàKỷ yếu hội thảo khoa học “giá trị Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững” năm 2016

- Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: một số kết quả nổi bật. Tạp chí khoa học & công nghệ Việt Nam năm 2016

- Thực trạng văn hóa gia đình của người lao động di cư từ nông thôn ra đô thị và các khu công nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại” do Bộ Văn hóa tổ chức, Tháng 3/2017

- Những tương đồng và khác biệt về xung đột dân tộc tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia qua các nghiên cứu, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hệ thống hóa, xây dựng khung nghiên cứu về xung đột dân tộc/tộc người” thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020”  Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030. Tháng 6/2017

- Một số nguyên nhân đặc thù dẫn tới xung đột dân tộc/tộc người tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới qua các nghiên cứu. Kỷ yếu hội thảo thuộc đề tài khoa học & công nghệ cấp Nhà nước “Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực & trên thế giới từ năm 1990 đến nay. Mã số: CTDT.05.16/10 – 20. Ủy ban Dân tộc & Viện Nghiên cứu Tư vấn & Phát triển tổ chức tại Huế ngày 18/7/2017.

- Xung đột dân tộc Thái Lan: Lịch sử, hiện trạng và xu hướng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc chương trình Khoa học & Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Ủy ban Dân tộc & Viện Nghiên cứu Tư vấn & Phát triển tổ chức tại Hà Nội ngày 28/6/2017

- Vấn đề dân tộc và ly khai dân tộc ở một số nước Đông Nam Á qua các nghiên cứu. Kỷ yếu Hội thảo đề tài “Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay” thuộc chương trình Khoa học & Công nghệ cấp Quốc  gia giai đoạn 2016 – 2020”.

Bùi Trọng Hiền

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Nghệ thuật

chi tiết

Hoàng Thị Ái Hoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa.

chi tiết

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Phó Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thị Kim Huệ

Cử nhân

Kế toán viên – Phòng Tài vụ

chi tiết

Lê Đình Hùng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn Hoá Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.