Danh sách cán bộ Viện

Nguyễn Thị Hảo

Cập nhật ngày: 30 Tháng Sáu 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Hà Nam.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa.

Học vị: Thạc sĩ Năm bảo vệ: 2011

2. Quá trình công tác

Từ năm 2004 đến nay: Công tác tại Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học cấp bộ/tỉnh: (tham gia)

- “Bảo tồn và phát huy đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thuỷ điện Sơn La”, 2012 – 2013, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- “Kiểm kê khoa học lễ hội Katê của người Chăm ở Ninh Thuận”, Sở Văn hóa thể thao & Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2012 – 2013, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới”, 2013 – 2014, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- “Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam”, 2015 – 2016, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

3.2. Đề tài khoa học cấp Viện:

Chủ nhiệm đề tài:

- “Lễ mừng năm mới của người H’mông ở tỉnh Sơn La”, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, năm 2010.

Tham gia:

- Sinh hoạt dân ca dân vũ của một số dân tộc miền núi phía Bắc, Viện Văn hóa Thông tin, 2004

- Nghi lễ cưới hỏi của một số dân tộc miền núi phía Bắc, Viện Văn hóa Thông tin, 2004

- Nghi lễ mừng thọ và tang ma của một số dân tộc miền núi phía Bắc, Viện Văn hóa Thông tin, 2004

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá của người Mảng ở Lai Châu, Viện Văn hóa Thông tin, 2005

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá của người Pu Péo ở Hà Giang, Viện Văn hóa Thông tin, 2006.

- Nghề chế tác cồng chiêng ở Phước Kiều, Quảng Nam, Viện Văn hóa Thông tin, 2006

- Thực trạng di sản văn hoá của người Pacoh, Thừa Thiên Huế, Viện Văn hóa Thông tin, 2006.

- Điều tra tổng thể di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu, Viện Văn hóa Thông tin,  2007.

- Thực trạng di sản văn hoá của người Khơ Mú, Yên Bái, Viện Văn hóa Thông tin, 2006.

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá cồng chiêng của người Gia Rai, huyện Chư Păh, Gia Lai, Viện Văn hóa Thông tin, 2007.

- Điều tra thực trạng di sản văn phi vật thể dân tộc Khơmú ở Yên Bái, năm 2007.

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá cồng chiêng của người Mnông, huyện Đắk Grấp, tỉnh Đắk Nông 2007.

- Múa bóng rỗi ở Tiền Giang, Viện Văn hóa Thông tin, 2007.

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá cồng chiêng của người Ê đê, huyện Chư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

- Các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

- Tổng điều tra, sưu tầm, kiểm kê, lập danh mục, lập bản đồ tổng thể phân bố di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

. - Điều tra thực trạng di sản văn phi vật thể dân tộc Cống ở Lai Châu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010.

- Xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ là di sản VHPVT đại diện của nhân loại, năm 2010.

- Kiểm kê khoa học lễ hội Ka Tê của đồng bào Chăm tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2012.

- Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Đăk Nông, năm 2013.

- Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, năm 2013.

- Xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví giặm Nghệ, Tĩnh là di sản VHPVT đại diện của nhân loại, năm 2013.

- Xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Tam phủ của người Việt là di sản VHPVT đại diện của nhân loại, năm 2014.

3.3. Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

- “Cồng chiêng trong lễ cúng trỉa lúa – Giá trị vă hóa truyền thống của người B’râu ở Ngọc Hồi, Kon Tum”, Hội thảo khoa học quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, Gia Lai, 2009.

- “Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm Ninh Thuận thực trạng và giải pháp”, Hội thảo Quốc tế về nghề dệt may lần thứ IV, 2013 (The 4th ASEAN Traditional Textile Symposium), (Viết chung), Thái Nguyên 2013.

-  “Câu chuyện tổ chức lễ hội ở Phủ Dầy tỉnh Nam Định: Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò của cá nhân, cộng đồng”, Hội thảo khoa học quốc tế: "Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu)”, (Viết chung), Nam Định 2016.

3.4. Sách đã xuất bản:

1.  Người Phù Lá ở Châu Quế Thượng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 2007.

2. Người Mảng ở Chăn Nưa huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 2007.

3. Người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế, (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 2007.

4. Người Lô Lô đen ở Hà Giang, (viết chung, Vũ Diệu Trung chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 2009.

5. Người La Chí ở Hà Giang, (viết chung, Vũ Tú Quyên chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 2009.

6. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam (Nhiều tác giả), (viết chung), Nxb Văn hóa dân tộc, 2014.

7. Người Pà Thẻn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, (viết chung, Hoàng Văn Kiên, Vũ Diệu Trung chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội, 2015.

3.5. Tạp chí chuyên ngành:

1. “Lễ ăn trâu mừng mùa của dân tộc Ba na (tỉnh Gia Lai)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 năm 2007.

2. “Lễ cúng giữ máu (Ua nếnh xâu xú) của nhóm H’mông trắng bản Co Xáy, Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La.”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 năm 2007.

3. “Nét văn hóa độc đáo của người Ê đê” (Viết chung), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 305 năm 2009, tr 84 – 87.

4. “Lễ hội Ramưwan của người Chăm hồi giáo – Bàni ở Ninh Thuận” Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 năm 2010, tr 59-62.

5. “Bàn thêm về di sản trống đồng của người Lô Lô” Tạp chí Dân tộc học, số 2 năm 2010, tr 69-74.

6. “Bảo tồn di sản văn hóa với việc di dân tái định cư công trình thủy điện Sơn La” Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 năm 2011, tr 73-76.

7. “Người giữ hồn cho tiếng khèn H’mông” Tạp chí Dân tộc & Thời đại, số 137-138, tháng12/2010-01/2011.

4. Khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Số 741/QĐ-UBND ngày 22/03/2013, Đã có nhiều đóng góp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Số 342/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, Đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

*Trần Đình Hằng

Phân Viện Trưởng - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Từ Thị Thu Hằng

Kỹ sư

Nghiên cứu viên, Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Khoa Sau Đại Học

chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Văn hoá

chi tiết

Bùi Trọng Hiền

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Nghệ thuật

chi tiết

Hoàng Thị Ái Hoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.