Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. HCM

*Trần Đức Hùng

Cập nhật ngày: 19 Tháng Ba 2018

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Trần Đức Hùng       Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1966

- Quê quán: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh          

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nghiên cứu viên chính, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ: Thạc sỹ, ngành học: Văn hóa học, năm bảo vệ: 1998

- Nghiên cứu sinh Văn hoá học, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

2. Quá trình công tác

- Từ 1999 - đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 1984 - 1999: Phòng Văn hóa thông tin huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Hoạt động đào tạo

- Giảng dạy một số chuyên đề về Quản Lý Văn hóa, Quản lý văn hóa ở vùng các dân tộc ít người, Văn Hóa dân gian, Âm nhạc dân gian - truyền thống, tại Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản lý Văn hóa - Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

a. Đề tài nghiên cứu

1). Nghệ thuật Hô – Tấu bài chòi với việc phát triển sân khấu ca kịch bài chòi – 1997.

2). Hành hương đất Phương Nam - 2001, (thành viên nhóm đề tài), Công trình khoa học cấp Viện.

3). Tổng điều tra di sản văn hóa tộc người K’ho – tỉnh Lâm Đồng - 2002 – 2005, (thành viên nhóm đề tài). Công trình khoa học cấp Viện.

4). Tổng điều tra di sản văn hóa tộc người S’tiêng tỉnh Bình Phước Đồng - 2002 – 2005, (thành viên nhóm đề tài), Công trình khoa học cấp Viện.

5). Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay -2006, (thư ký khoa học, thành viên nhóm đề tài), Công trình khoa học cấp Viện.

6). Tổng điều tra di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Bình Phước – 2008 - 2009, (đồng chủ nhiệm đề tài – chủ trì thực hiện), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Phước.

7). Kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau – 2013 - 2014, (đồng chủ nhiệm đề tài - chủ trì thực hiện), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

8). Những biến đổi văn hoá – xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, ( thành viên nhóm đề tài ), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh - 2014.

9). Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, (Chủ trì thực hiện giai đoạn 1 – điều tra, khảo sát, hoàn thành đề cương chi tiết – 2014 - 2015), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

b. Đề tài nghiên cứu và thực hiện phim tư liệu khoa học thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam

1). Đồng chủ nhiệm – đồng chủ trì thực hiện đề tài: “Lễ hội bỏ mả - tộc người Gia Rai – Arap, tỉnh Gia Lai” – 1999.

2). Đồng chủ nhiệm - chủ trì thực hiện đề tài: “Đám cưới – tộc người Raglay – tỉnh Ninh Thuận” – 2000.

3). Đồng chủ trì thực hiện đề tài: “Đám cưới – tộc người Cor, tỉnh Quảng Ngãi” – 2001, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ngãi)

4). Chủ nhiệm - chủ trì thực hiện đề tài: “Sinh họat âm nhạc – tộc người Cor, tỉnh Quảng Ngãi” – 2001.

5). Thành viên nhóm đề tài: “Nghề dệt thổ cẩm – tộc người S’ Tiêng, tỉnh Bình Phước” – 2001, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước)

6). Thành viên nhóm đề tài: “Lễ cầu mưa” – 2002, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lâm Đồng)

7). Chủ trì thực hiện đề tài: “Quy trình chế biến rượu cần – tộc người S’tiêng, tỉnh Bình Phước” – 2002, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước)

8). Chủ nhiệm - chủ trì thực hiện đề tài: “Nghề Mỹ nghệ vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” – 2002.

9). Chủ trì thực hiện đề tài: “Đám cưới – tộc người S’tiêng, tỉnh Bình Phước” – 2003, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước)

10). Đồng chủ trì thực hiện đề tài: “ Lễ cầu phước – tộc người Khmer” tỉnh Cần Thơ – 2003, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Cần Thơ)

11). Chủ nhiệm - chủ trì thực hiện đề tài “Lễ hội Nghinh ông – huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre” – 2004.

12). Thành viên nhóm đề tài “Nghề dệt thổ cẩm – tộc người Ê Đê tỉnh Đaklăc” – 2004, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đaklac)

13). Chủ trì thực hiện đề tài: “Lễ đặt tên – tộc người S’tiêng, tỉnh Bình Phước.” – 2005, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước)

14). Thành viên nhóm đề tài: “Lễ cúng Miễu – tỉnh Bình Dương” – 2005, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Dương)

15). Chủ trì thực hiện đề tài: “Hoa văn trang trí – tộc người S’Tiêng, tỉnh Bình Phước” – 2006, (Hỗ trợ chuyên môn cho Sở Văn hóa Thông tin  tỉnh Bình Phước).

16). Chủ trì thực hiện đề tài: “Nghề gốm truyền thống – Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” – 2007, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Dương).

17). Chủ trì thực hiện đề tài: “ Nghề vẽ tranh kiếng ở Bình Dương” – 2008, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Dương).

18). Chủ nhiệm - chủ trì thực hiện đề tài “Phục dựng hội chơi bài chòi – tỉnh Bình Định”– 2008.

19). Đồng chủ trì thực hiện đề tài: “Nghề đóng thuyền đua truyền thống ở huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương” - 2008.

20). Chủ trì thực hiện đề tài “Nghề đươn đệm bàng – tỉnh An Giang” – 2013, (Chương trình hỗ trợ, hợp tác chuyên môn với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh  An Giang).

4.2. Hội thảo khoa học

1). Tham luận: Một số yêu cầu của thực tế xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở miền Đông Nam bộ. Hội thảo khoa học: “Xây dựng đời sống văn hóa đô thị vùng công nghiệp tập trung tại miền Đông Nam Bộ” do Bộ VHTT – Viện VHTT và UBND tỉnh Bình Dương – Sở VHTT tỉnh Bình Dương tổ chức, tháng 10/2002.

2). Tham luận: Vấn đề môi trường của nghệ thuật diễn xướng . Hội thảo khoa học “Múa Bóng Rỗi – một nghệ thuật diễn xướng dân gian Nam bộ” do Viện VHDT – Bộ VHDT và UBND tỉnh Tiền Giang – Sở VHDT Tiền Giang tổ chức tháng 5 năm 2004.

3). Tham luận: Ca kịch bài chòi: Thành tựu, thực trạng và vấn đề phát triển. Hội thảo khoa học “Văn hóa nghệ thuật miền Trung – Thành tựu và vấn đề” do Viện VHTT – Phân viện nghiên cứu VHTT tại Huế tổ chức, tháng 12/2004.

4). Tham luận: Một số đề xuất bảo tồn – phát huy lễ hội Nghinh Ông – Rước Ông ở TP. Vũng Tàu. Hội thảo khoa học “Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Vũng Tàu”, do Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Phân viện VHNT Việt Nam tại TP.HCM tổ chức, tháng 12/2008.

5). Tham luận: Một số tham chiếu và vấn đề bảo tồn, phục dựng, phát huy, định hướng phát triển bền vững lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo  Sóc Trăng”, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2009.

6). Tham luận: Hiện trạng văn hóa cồng chiêng người Stiêng tỉnh Bình Phước. Hội thảo khoa học quốc tế: “Sự thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” do Bộ VH TT và DL – Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai – Sở VH TT & DL Gia Lai tổ chức, tháng 11/2009.

7). Tham luận: “Bảo tồn, phát huy, phát triển tục đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang – nhìn từ một số vấn đề, yếu tố về nguồn gốc và giá trị” Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang”, do Sở VHTT&DL tỉnh An Giang và Viện VHNTVN tổ chức, tháng 7/2012.

8). Tham luận: Di cư là một cơ hội không hẳn là mối đe doạ cho sự phát triển (nghiên cứu trường hợp di cư của người Chăm ở TP. Hồ Chí Minh từ năm 1940 đến nay), Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Di cư tái định cư với vấn đề bảo tồn và phát triển văn hoá” tháng 8/2016 tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (viết chung với Đạo Thanh Quyến).

4.3. Các công trình đã công bố

1). Nghệ thuật Hô – Tấu bài chòi với việc phát triển sân khấu ca kịch bài chòi, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội – 1998.

2). Sổ tay hành hương đất phương Nam – (viết chung), Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, TP.HCM - 2001.

3). Về nguồn gốc ca kịch bài chòi, tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 5/2003.

4). Ca kịch bài chòi - Thành tựu, thực trạng và vấn đề phát triển. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa Nghệ thuật miền Trung - Thành tựu và vấn đề”, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế, TP. Huế, tháng 12/2004.

5). Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay, (viết chung). Công trình khoa học cấp Viện, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, 2006.

6). Một số tham chiếu và vấn đề bảo tồn, phục dựng, phát huy, định hướng phát triển bền vững lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng, Sách - Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy  lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo  Sóc Trăng”, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, 2009.

7). Bảo tồn, phát huy, phát triển tục đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang – nhìn từ một số vấn đề, yếu tố về nguồn gốc và giá trị”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang”, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, 2012.

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

chi tiết

Trần Thành Trung

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.