Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. HCM

Bùi Thị Hoa

Cập nhật ngày: 22 Tháng Ba 2018

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Bùi Thị Hoa       Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1974

- Quê quán: thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức vụ: Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Trình độ: Thạc sỹ      Ngành học: Văn hóa học

2. Quá trình công tác

- Từ 1998 đến nay: Nghiên cứu viên, Phân Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam (VICAS) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các công trình nghiên cứu đã xuất bản (bao gồm sách, tạp chí, hội nghị, các báo khoa học…)

1. Sổ tay Hành hương đất Phương Nam (nhóm thực hiện), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

2. Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian 1986-2006 (nhóm thực hiện), Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2011.

3. “Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại – Nhìn từ phía cộng đồng”, trong Quản lý và khai thác Di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập, (nhiều tác giả), Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

4. “Biển trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng ngư dân huyện Trần Văn Thời, Cà Mau”, trong Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Nam Bộ và Nam Tây nguyên năm 2017, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

* Tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu Khoa học

1. Viết chuyên đề nghiên cứu: Biểu hiện và tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Khơ mer ở Sóc Trăng. Trong đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ (VICAS)Tìm hiểu sự tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Việt Nam.(năm 2012)

2. Viết chuyên đề nghiên cứu: Những thuận lợi, thách thức của công tác bảo tồn và việc áp dụng chính sách vào bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng tây nguyên (Qua nghiên cứu trường hợp Di sản văn hóa cồng chiêng người M'nông ở Dak Nông). Trong đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ (VICAS) “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới”, Tháng 6/2013

3. Viết chuyên đề nghiên cứu: đánh giá thực trạng và đề xuất nội dung quy hoạch về các hoạt động văn hóa: “Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên; Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và hoạt động triển lãm; Hoạt động điện ảnh; Hoạt động của các Thiết chế văn hóa… đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, thuộc đề tài “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), tháng 6/2015.

4. Viết chuyên đề nghiên cứu: “Dấu ấn văn hóa biển trong đời sống văn hóa cư dân huyện ven biển Trần Văn Thời-Cà Mau”. Thuộc đề tài: Kiểm kê khoa học di sản văn hoá phi vật thể huyện Trần Văn Thời (huyện ven biển), tỉnh Cà Mau, Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, tháng 12/2013 (Bảo tàng Cà Mau thực hiện)

5. Thư ký Khoa học của đề tài và tham gia nhóm thực hiện đề tài: Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình CNH-HĐH năm 2013

6. Thư ký khoa học đề tài: Kiểm kê di sản văn hóa PVT Hội đua bò Bảy Núi, An Giang năm 2014

7. Thư ký khoa học đề tài: Xây dựng dữ liệu ngân hàng tên đường ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2014

8. Thực hiện Chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu tác động của tôn giáo đối với văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong đề tài: “Khảo sát tác động của tôn giáo đối với văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc Ê Đê và Gia Rai”. VICAS tp. Hồ Chí Minh và VICAS Huế thực hiện (chương trình của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên – 2016).

9. Thực hiện chuyên đề: Cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận nghiên cứu Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn, Đề tài: Di sản Văn hóa Nhà Lớn Long Sơn (Sở VH, TT và DL Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện)

* Tham gia viết bài nghiên cứu trong thông báo khoa học hàng năm, tạp chí và trong các Hội thảo trong nước và quốc tế:

1. Biểu tượng cây cúc chua trong cột lễ đâm trâu của người Bana Chăm ở Phú Yên, T/c VHNT ?/ 1993.

2. Văn hóa sử dụng thời gian rỗi trong gia đình Việt” (Hội thảo ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Tp. HCM tổ chức);

3. Tìm hiểu chữ Hiếu trong quan niệm của Nho giáo và chữ Hiếu trong quan niệm của các tôn giáo cứu thế ở Nam Bộ (Hội thảo quốc tế: Nho giáo-Tiếp cận xuyên văn hóa, do ĐH KHXH & NV tổ chức)

4. Ngôn ngữ cồng chiêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Stiêng ở Bình Phước (Hội thảo quốc tế: Cồng chiêng trong….) do Viện VHNT QG Việt Nam tổ chức)

5. Tín ngưỡng thờ nữ thần ở huyện ven biển Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau-Từ góc nhìn Văn hóa biển (Hội thảo quốc gia: Thờ Mẫu-Bản sắc và giá trị do trường ĐH KHXH & NV tổ chức)

6. Đua bò - một lễ hội độc đáo của người Khmer vùng Bảy Núi, An Giang (Hội thảo quốc gia: Lễ hội đua bò-bản sắc và giá trị, do Viện và UBND tỉnh An Giang tổ chức)

7. Ý nghĩa và giá trị nhân văn của lễ hội Ooc om boc (Hội thảo quốc gia: Lễ hội đua ghe ngo do Viện và UBND Sóc Trăng tổ chức)

8. Trên dòng Mê Kong: nguồn nước thiêng và nguồn nước của sự sống - Từ góc nhìn nhân học sinh thái (Hội thảo văn hóa sinh thái Miệt vườn, do Phân viện VHNT quốc gia VN tại Tp. HCM tổ chức 2015)…

9. Từ Nhà Rông đến Nhà Rông văn hóa - những vấn đề cần quan tâm suy nghĩ (Kỷ yếu Hội thảo Nhà Rông (VICAS).

10. Những giá trị văn hóa đặc trưng và phương cách quản lý lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc - An Giang- một vài vấn đề trao đổi. (Kỷ yếu Hội thảo công tác Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) năm 2012.

11. Dấu ấn văn hóa nghề biển của ngư dân ven biển huyện Trần Văn Thời - Cà Mau. In trong Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2016 của Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện nghiên cứu Văn hóa, ngày 29-11-2016.

12. Dấu ấn văn hóa truyền thống trong lễ cưới của người Chăm Islam ở An Giang. Hội thảo “Cộng đồng Islam và bản sắc văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay”. Hội thảo quốc gia Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 1-2017.

13. Tác động di cư ở Dak Lak: mưu sinh và bản sắc – nhìn từ phía diễn ngôn của người Ê Đê bản địa (qua khảo sát nghiên cứu tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Dak Lak). Hội thảo Khoa học do hai Phân viện Vicas Tp. Hồ Chí Minh và Vicas Huế tổ chức tháng 8-2016.

14. Tiếp cận nghiên cứu những biến đổi trong đời sống văn hóa gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ CNH-HĐH (qua khảo sát bốn cộng đồng nghiên cứu tại tỉnh BR-VT), T/c Thông tin KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, số 1(96) – 2015.

15. Truyền thống Hiếu đạo và Hiếu đạo trong thờ cúng tổ tiên của gia đình người Việt ở Nam Bộ (Hội thảo Quốc tế, Thờ cúng tổ tiên (nghiên cứu trường hợp thờ cúng Hùng Vương) do VICAS tổ chức 2011)

16. Nghề cá ở Châu Đốc, An Giang: góc nhìn diễn giải từ lịch sử - văn hóa, đăng Hội thảo  Khoa học “Lịch sử 260 năm từ Châu Đốc đạo đến thành phố Châu Đốc (1757-2017)

17. Bà Chúa Xứ Núi Sam – Một biểu tượng văn hóa đa giá trị của đất và người An Giang (Dẫn liệu khảo sát và ghi nhận từ diễn ngôn của người thực hành tín ngưỡng), Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng thờ Nữ thần và Thực hành Bóng rỗi - Địa Nàng ở Nam Bộ”; do Sở VHTTDL Đồng Nai, Hội VNDG Đồng Nai, Chi hội VNDG ĐH Văn Hóa TPHCM tổ chức ngày 23-5-2017.

4. Phim tài liệu, chương trình Mục tiêu Bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa PVT.

1. Viết lời bình cho các phim: Lễ hội tâm nghết của người Mơ Nông ở Đak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Lễ hội ăn mừng lúa mới của người Ko ho ở Bắc Bình-Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Bà ni ở Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Islam ở Châu Phú-An Giang; Di sản văn hóa PVT làng nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang …

2. Viết báo cáo khoa học: Lễ hội Tâm nghết của người Mơ nông ở Dak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Văn hóa ẩm thực trong gia đình người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa PVT nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang…

3. Viết báo cáo tổng điều tra di sản văn hóa PVT tộc người Stiêng (phần phong tục tập quán); Viết báo cáo tổng điều tra Di sản văn hóa PVT tộc người Ko ho (phần phong tục tập quán).

4. Thực hiện phim Di sản: Văn hóa ẩm thực của người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa Phi vật thể của nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên Đình Mỹ Phước thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang.

5. Tham gia kiểm kê Di sản văn hóa Phi vật thể Lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang làm hồ sơ di sản Phi vật thể Quốc gia năm 2014.

Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Nghiên cứu viên chính, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

chi tiết

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

chi tiết

Huỳnh Ngọc Trảng

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.