Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. Huế

Hoàng Thị Ái Hoa

Cập nhật ngày: 20 Tháng Hai 2017

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1980

Quê quán: Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

Học vị: Thạc sỹ            Năm: 2012

2. Quá trình công tác

Công tác tại Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế từ tháng 8/2003.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các công trình đã công bố

a. Sách

- Nguyễn Hữu Thông, Đình Hằng, Bảo Đàn, Khánh Trang, Anh Tuấn, Đức Sáng, Thanh Hoàng, Ái Hoa, Thăng Long, Minh Tuân (2004), Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền Trung, (Tham gia), tập I, Huế: Phân viện nghiên cứu VHTT tại Huế.

- Nguyễn Hữu Thông, Đình Hằng, Bảo Đàn, Khánh Trang, Anh Tuấn, Đức Sáng, Thanh Hoàng, Ái Hoa, Thăng Long, Minh Tuân (2004), Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền Trung, (Tham gia), tập II, Huế: Phân viện nghiên cứu VHTT tại Huế.

- Nguyễn Chí Bền - Nguyễn Hữu Thông [Chủ biên] (2006), Văn hoá Việt Nam tổng mục lục các công trình nghiên cứu (các tác giả: Trần Đình Hằng, Bảo Đàn, Tôn Nữ Khánh Trang, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Nguyễn Thăng Long, Hoàng Thị Ái Hoa, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Lê Đình Hùng, Lê Thị Như Khuê, Đinh Trần Quân, Lê Thanh Bình, Lê Thọ Quốc), tập I, “Những vấn đề chung”, Huế: Nxb. Thuận Hoá.

- Nguyễn Hữu Thông & nhóm nghiên cứu – biên soạn (2006), Hải Cát đất và người, (nhóm nghiên cứu – biên soạn: Nguyễn Phước Bảo Đàn, Trần Đình Hằng, Lê Anh Tuấn, Tôn Nữ Khánh Trang, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Hoàng Thị Ái Hoa, Lê Đình Hùng, Đinh Trần Quân, Lê Thị NHư Khuê, Trần Thanh Hoàng), Huế: Nxb. Thuận Hoá.

- Nguyễn Chí Bền - Nguyễn Hữu Thông [chủ biên] (2006), Văn hoá Việt Nam tổng mục lục các công trình nghiên cứu (Tham gia: Trần Đình Hằng, Bảo Đàn, Tôn Nữ Khánh Trang, Anh Tuấn, Đức Sáng, Thăng Long, Ái Hoa, Tâm Hạnh...), tập II, “Văn hóa vật thể”, Huế: Nxb. Thuận Hoá.

- Nguyễn Hữu Thông [chủ biên], Mạch sống của Hương ước trong làng Việt Trung bộ (dẫn liệu từ làng xã ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) (Tham gia: Nguyễn Phước Bảo Đàn, Tôn Nữ Khánh Trang, Lê Đình Hùng, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Hoàng Thị Ái Hoa...), Huế: Nxb. Thuận Hoá.

- Nguyễn Hữu Thông & nhóm tác giả (2010), Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích: chân dung một ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu, Huế: Nxb. Thuận Hoá.

- Nguyễn Hữu Thông, Lê Đình Hùng, Hoàng Thị Ái Hoa, Nguyễn Văn Khoa, Hà Thị Phước (2012), Hò Như Lệ,  Hà Nội: Nxb. Thông tin Truyền thông.

-  Nguyễn Hữu Thông [chủ biên] (2014), Mỹ thuật thời chúa Nguyễn dẫn liệu từ di sản lăng mộ, (tham gia), Huế: Nxb. Thuận Hóa.

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Hoàng Thị Ái Hoa (2005), Từ lá nón đến nón lá: hành trình của một sản phẩm thủ công”, trong Di sản ngành nghề thủ công truyền thống trong bối cảnh Festival” [KYHT], Huế: UBND TP. Huế - Phân viện NCVHTT tại Huế, tr.87-105.

- Hoàng Thị Ái Hoa  (2009), “Vấn đề ly hôn - nhìn từ sự tác động của yếu tố văn hóa truyền thống (Tham chiếu từ số liệu ở Tòa án Nhân dân Thành phố Huế)”, trong Nguyễn Hữu Thông & Suenari Michio [chủ biên] (2009), Thay đổi của văn hóa truyền thống ở Thừa Thiên Huế - tiếp cận nhân loại học và sử học từ trong và ngoài nước, Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Viện Nghiên cứu văn hóa Châu Á - Đại học Toyo Nhật Bản, tr.351-360.

- Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Hoàng Thị Ái Hoa (2011), “Thế ứng xử của người Việt trên vùng đất mới qua nghi lễ cúng đất”, trong Di sản văn hoá Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập, [Hội thảo khoa học Quốc tế], Phú Yên: Bộ Văn hoá Thể Thao & Du lịch - UBND tỉnh Phú Yên, tr61.

- Tôn Nữ Khánh Trang, Hoàng Thị Ái Hoa (2013), “Cộng đồng cư dân trên sinh cảnh cồn cát ven biển với việc bảo vệ và quản lý môi trường sống” (đồng tác giả), [KYHT], trong Kiến trúc truyền thống và cộng đồng, Huế: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế - Khoa Kiến trúc, Kyoto University, Kyoto University, tháng 9.

-  Hoàng Thị Ái Hoa (2014), “Tình dục: quan điểm tiếp cận dưới góc độ giới trong công trình nhân học văn hóa của David Hicks & Magaret a . Gwynne”, Tạp chí Giới và gia đình, số 6, tr81-92.

-  Hoàng Thị Ái Hoa (2014), “Xu hướng biến đổi văn hóa vật thể của người Bru - Vân Kiều dưới tác động của quá trình di dân tái định cư (Nghiên cứu trường hợp thôn Mới - Hướng Hóa  - Quảng Trị)”, Thông báo Dân tộc học.

-  Hoàng Thị Ái Hoa, Tôn Nữ Khánh Trang (2015), “Nón lá Huế trong bối cảnh hiện nay”,  trong Dấu ấn Huế bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống, [KYHT], Huế: UBND thành phố Huế - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, tr.59-69.

- Hoàng Thị Ái Hoa (2016), “Làng Phước Tuyền trong bối cảnh giao lưu kinh tế - văn hóa giữa hai miền xuôi ngược”,Viện Nghiên cứu Văn hóa, Hội nghị Thông báo Văn hóa dân gian năm 2016, ngày 29/11/2016.

- Hoàng Thị Ái Hoa (2016), “Phân công lao động theo giới trong gia đình làng biển Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, trong Hội thảo khoa học: Di sản văn hóa biển trong phát triển vùng kinh UBND tỉnh Quảng Nam - Trường Đại học Quảng Nam, tháng 3.

 

Lê Đình Hùng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn Hoá Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

Lê Anh Tuấn

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Lê Thọ Quốc

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

chi tiết

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.