Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. Huế

Lê Đình Hùng

Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2017

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1971

Nguyên quán: Hương Trà – Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn Hoá Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam tại Huế

Học vị: Cử nhân khoa học

2. Quá trình công tác

2002 – 2005: Công tác tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

8/2005 – nay: Công tác tại Phân viện Văn Hoá Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam tại Huế.

3. Hoạt động nghiên cứu

+ Tham gia các công trình sách:

- Văn hoá Việt Nam tổng mục lục các công trình nghiên cứu [tập I] : Những vấn đề chung, Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2006.

- Hải Cát Đất & Người, Nguyễn Hữu Thông [chủ biên], Huế: Nxb Thuận Hoá, 2006.

- Mạch sống của Hương ước trong làng Việt Trung bộ (dẫn liệu từ làng xã ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Hữu Thông [chủ biên], Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2007.

- Nhạc lễ Phật giáo xứ Huế, Nguyễn Hữu Thông [chủ biên], Tp HCM: Nxb Văn Nghệ, 2008.

- Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu, Nguyễn Hữu Thông & Nhóm tác giả, Huế: Nxb Thuận Hóa, 2011.

Hò Như Lệ, Nhóm tác giả, Huế: Nxb Thông Tin Truyền Thông, Hà Nội 2012.

- Mỹ thuật thời chúa Nguyễn dẫn liệu từ di sản lăng mộ, Nhóm tác giả, Huế: Nxb Thuận Hóa, 2014.

- Lê Đình Hùng, “Về tấm bia bùa ở đình làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế)”, trong Thông Báo Hán Nôm Học 2006, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Hà Nội: Công ty cổ phần in và Thương mại Đông Bắc, 2007, tr 314-323.

- Lê Đình Hùng (viết chung), “Từ nữ thần Poh Nagar đến tục thờ Thiên Y A Na ở miền Trung Việt Nam”, trong Nhận thức về miền Trung Việt Nam hành trình 10 năm tiếp cận, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế Huế. Nxb. Thuận Hóa, 2009, tr 99-122.

- Lê Đình Hùng, “Tiếp cận hai chữ ‘Việt Cố’ trên bia mộ thời chúa Nguyễn (Dẫn liệu từ vùng Trị Thiên)” trong Thông Báo Hán Nôm Học 2007, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Hà Nội: Công ty cổ phần in và Thương mại Đông Bắc, 2008, tr 383-412.

- Lê Đình Hùng, “Một vài vấn đề từ miếu Quảng Tế làng Phước Tích”, trong Thông Báo Hán Nôm Học 2007, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Hà Nội: Nxb Thế Giới, 2009, tr 424-439.

- Lê Đình Hùng, “Bài minh và sắc phong trên tấm biển gỗ ở làng Phước Tích”, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Hà Nội: Nxb Thế Giới, 2010, tr 448-451.

- Lê Đình Hùng (viết chung), “Từ hồi kí của một người di dân, nhận diện vùng đất Thuận Hoá đầu thế kỷ XV” trong Nghiên cứu Huế [tập bảy], Huế: Nxb Thuận Hoá, 2010, tr 48-60.

- Lê Đình Hùng, “Dấu ấn nữ thần trên bước đường Nam tiến của Tiên chúa Nguyễn Hoàng”, trong Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học: 700 năm  Thuận Hoá – Phú Xuân Thừa Thiên Huế, Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế, Huế: tháng 6/2006, tr 368-375.

- Lê Đình Hùng (viết chung), “Thuyền rồng du lịch sông Hương: Thực trạng và giải pháp” trong Khoa học & Công nghệ, Sở Khoa học và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, số 7-8. 2006, tr 10-12.

- Lê Đình Hùng, “Chính sách của triều Nguyễn đối với nghề thủ công: bài học kinh nghiệm cho Huế hôm nay”, Kỷ yếu hội thảo: 320 năm Phú Xuân Huế nghề truyền thống bản sắc & phát triển, Huế: tháng 6-2007, tr 12-18.

- Lê Đình Hùng, “ ‘Áo vua’ tại miền núi Quảng Trị”, Tc/ Xưa & Nay, Số Xuân 2009 (323+324), tr 40-42.

- Lê Đình Hùng (viết chung), “Di sản Hán Nôm làng xã vùng Huế hướng ứng dụng công nghệ GIS”, Viện Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Nam, Thông báo khoa học, Số 26 – 1/2009, tr 76-82.

- Lê Đình Hùng, “Lễ Nhạc Phật giáo Huế: một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo và hướng tiếp cận cho du khách, tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển, Sở Khoa học và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, số 3 (80). 2010, tr 36-40.

- Lê Đình Hùng (viết chung), “Núi A Mang (An Thạch – Tuy An – Phú Yên): một cụm điểm du lịch chưa được khai thác”, Hội thảo quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Bộ Văn hoá Thể Thao & Du lịch - UBND tỉnh Phú Yên, Tuy Hoà, 4-2011.

Lê Đình Hùng, Thần hiệu và Mỹ tự của cá Voi qua tư liệu Thần Sắc tại tỉnh Khánh Hòa ,Thông báo Hán Nôm Học 2012.

Lê Đình Hùng, Hò Như Lệ thực trạng và giải pháp bảo tồn phát huy trong bối cảnh đương đại, Thông báo Văn Hóa năm 2013.

Lê Đình Hùng, Tôn Nữ Khánh Trang, Thần Nữ Thiên Y A Na trong đời sống cư dân vùng Thuận Hóa, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ - Bản sắc và giá trị” tháng 4-2014.

Lê Đình Hùng (viết chung), Mỹ Thuật thời chúa Nguyễn dẫn liệu từ di sản lăng mộ, Huế: nxb Thuận Hóa, 2014.

Lê Đình Hùng, Thần trong tín ngưỡng làng xã vùng Huế: Trường hợp “Bà Tơ” tại làng Bác Vọng, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế,  kỷ yếu HTKH: Vấn đề di sản tông giáo miền Trung, Viện Hàn Lâm KHXHVN, Viện Tôn Giáo; Viện VHNTQGVN, PV VHNTQGVN tại Huế, Huế tháng 7/2015, tr 90-95.

Lê Anh Tuấn

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Lê Thọ Quốc

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

chi tiết

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.