Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. Huế

Lê Quốc Thọ

Cập nhật ngày: 22 Tháng Hai 2012

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1981.

Quê quán: Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

Học vị: Thạc sỹ                      Năm 2009.

2. Quá trình công tác:

Công tác tại Viện từ năm 2006 đến nay.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Nhạc lễ Phật giáo Huế (phim), Nguyễn Hữu Thông chủ trì: Đề tài Nghiên cứu phi vật thể - Viện Văn hoá Thông tin, Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hoá thông tin tại Huế, 2007.

- Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt ở Quảng Bình. Lê Anh Tuấn chủ trì: Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh - Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Bình, 2009.

3.2. Các công trình đã công bố

a. Sách

- Văn hóa Việt Nam - Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (tập I: Những vấn đề chung), Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2006.

- Nhạc lễ Phật giáo Huế, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Văn Nghệ, 2009

- Văn hóa Việt Nam - Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (tập II: Văn hoá Vật thể), Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2010.

b. Bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- Đôi điều suy nghĩ về ấn phẩm văn hoá Huế (viết chung) trong hội thảo khoa học "Sản phẩm văn hóa và phát triển du lịch bền vững", Huế: Phân Viện Nghiên cứu văn hoá thông tin tại Huế 6-2006.

- Vấn đề phục hồi và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống Huế: Nhìn từ hệ thống đồ tự khí, trong Hội thảo 320 năm Phú Xuân Huế: Nghề truyền thống bản sắc và phát triển, Huế: Ủy ban nhân dân thành phố Huế, tháng 6-2007.

- Tâm sự của nghệ nhân Hồ Viết Châu về việc bảo tồn những bài bản cổ trong âm nhạc truyền thống Huế: Trường hợp truyền dạy bài trống Thái Bình trong Hội nghị Thông báo kết quả nghiên cứu đề tài: “Cuộc đời và sự nghiệp các nghệ nhân lão thành tài hoa trong nghệ thuật diễn xướng cung đình và quý tộc ở Huế”, Huế: Bộ Văn hoá thông tin, Viện Văn hoá thông tin, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá thông tin tại Huế, tháng 7-2007.

- Vấn đề hôn nhân - gia đình trong quan niệm và nghi lễ Phật giáo Huế trong tạp chí Khoa học - Đại học Huế, số 13 (47), 2008.

- Quản lý và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Huế bằng ứng dụng công nghệ G.I.S trong Thông báo khoa học, Hà Nội: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 26- 1/2009.

- Quá trình thiết trí phối thờ một số vị thần ở các chùa Huế hiện nay trong hội thảo khoa học: "Nhận thức về miền Trung Việt Nam – Hành trình 10 năm nghiên cứu", Huế: Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, 7-2009.

- Vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần trong các cộng đồng tái định cư ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ hiện nay trong tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 9+10/2010.

- Lễ hội Phật giáo Huế: những giá trị văn hóa đặc trưng trong hội thảo “Di sản văn hóa Phật giáo và vấn đề phát triển du Lịch ở Huế”, Huế: Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, ngày 7-5-2010.

- Di sản văn hóa tâm linh (Phật giáo, Đạo Mẫu, Thiên Chúa giáo): Những đặc trưng, vai trò của chúng trong đời sống người Thừa Thiên Huế và giá trị của chúng đối với việc khai thác du lịch trong giai đoạn 2010 – 2020 (viết chung), trong "Những luận cứ phát triển bền vững văn hóa Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020", Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Huế tháng 12-2010.

- Du lịch văn hóa tâm linh Phật giáo ở Phú Yên: hướng tiếp cận và tiếm năng khai thác, trong hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch - Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Tuy Hòa 2-4-2011.

- Đa dạng hóa sản phẩm du lịch: “Con đường gốm” ở khu vực miền Trung Việt Nam (viết chung), trong hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch - Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Tuy Hòa 2-4-2011.

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Hà Thị Phước

Thạc sĩ

Chức vụ: Nghiên cứu viên - Ban Duyên hải miền Trung – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam).

chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

Võ Vinh Quang

Tiễn sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.                                                

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.