Nghiên cứu sinh

Thái Thu Hoài

Cập nhật ngày: 12 Tháng Tư 2017

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Thái Thu Hoài

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13-11-1975       

Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán: xã Hưng Thái, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó trưởng khoa Xuất bản, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: khoa Xuất bản, trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Điện thoại dđ: 0919200939

II. Luận án tiến sĩ

Hướng nghiên cứu: Quản lý hoạt động xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển

Người hướng dẫn: 

Chuyên ngành:         Mã số: 

III. Hoạt động khoa học

II. Luận án tiến sĩ

- Mã số: 62 31 06 42
- Hướng nghiên cứu: Quản lý hoạt động xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển
- Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
- Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thanh Tâm

III. Hoạt động khoa học

1. Đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu:

- Tham gia biên soạn Giáo trình: Các mặt hàng sách, Đề tài cấp Bộ năm 2009.

- Tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm văn hóa thông tin thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năm 2008.

- Tham gia biên soạn Giáo trình: Đại cương Xuất bản, Đề tài cấp Trường, năm 2010.

- Chủ trì biên soạn: Chương trình khung cao đẳng ngành Kinh doanh XBP theo hệ thống tín chỉ, đề tài cấp Trường, 2014.

- Chủ trì biên soạn: Chương trình chi tiết cao đẳng ngành Kinh doanh XBP theo hệ thống tín chỉ, đề tài cấp Trường, 2016.

- Chủ trì biên soạn: Chỉnh sửa chương trình khung đại học ngành Kinh doanh XBP theo hệ thống tín chỉ,  Đề tài cấp Trường, 2014.

- Chủ trì biên soạn: Chỉnh sửa chương trình chi tiết đại học ngành Kinh doanh XBP theo hệ thống tín chỉ,  Đề tài cấp Trường, 2016.

2. Tham luận Hội thảo:

- “Đề xuất các hình thức tôn vinh, quảng bá giá trị vật chất và tinh thần do các danh nhân Quảng Bình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về danh nhân Quảng Bình, năm 2012.

- “Không gian văn hóa Đông Nam Bộ trong giáo dục văn hóa truyền thống”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học“Giáo dục và truyền thông với việc phát huy văn hóa dân gian Đông Nam Bộ” do Ban Tuyên giáo Đồng Nai kết hợp Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, năm 2013.

- “Sự tương tác giữa hai thành tố văn hóa và kinh tế trong hoạt động xuất bản”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ“Mối quan hệ kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế qua thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII- thực trạng và giải pháp”, năm 2013

- “Thực trạng đào tạo hệ vừa làm, vừa học và những vấn đề cần tháo gỡ”, Kỷ yếu Hội thảo:“Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa học vừa làm của các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam” – Viện nghiên cứu giáo dục – Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, năm 2014.

- “Không gian văn hóa Đông Nam Bộ trong giáo dục văn hóa truyền thống”, Hội thảo của Ban Tuyên giáo Đồng Nai, năm 2014.

- “Công tác đào tạo tại khoa Xuất bản, trường ĐH Văn hóa Tp. HCM – 40 năm nhìn lại”, Kỷ yếu Hội thảo “40 năm trường Đại học Văn hóa Tp. HCM”, 2015.

- “Góp phần xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn Tp. HCM nhìn từ lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực xuất bản”, Kỷ yếu Hội thảo của Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, năm 2015.

- “Tương tác giữa các giá trị văn hóa với du lịch sinh thái để tạo lập loại hình du lịch đặc thù ở Việt Nam”, Hội thảo Quốc tế “Các loại hình du lịch hiện đại”, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch phối hợp tổ chức, năm 2016.

- “Đào tạo nguồn nhân lực dưới góc nhìn dịch vụ giáo dục trong môi trường hợp tác Quốc tế” Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập” do trường Đại học Quảng Bình phối hợp tổ chức, 2016.

3. Sách in chung, in riêng:

- “Giáo trình các mặt hàng sách”, Ths. Trần Thị Thu (chủ biên), NXB Đại học Công nghiệp, 2010 (sách in chung)

- “Giáo dục và truyền thông với văn hóa dân gian Đông Nam Bộ” TS. Huỳnh Văn Tới (chủ biên), NXB Đồng Nai, năm 2010.

- “Văn hóa – Những góc nhìn đa diện”, Thái Thu Hoài, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2016 (sách viết riêng)

4. Bài báo khoa học

- “Mối quan hệ giữa xuất bản và du lịch từ trường hợp di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng”, Tạp chí Thông tin & khoa học công nghệ Quảng Bình, số 3, năm 2013.

- “Vấn đề đào tạo “vừa làm, vừa học” hiện nay và những vấn đề cần tháo gỡ”, Tạp chí “Văn hóa và Nguồn lực” (Số 1/2014).

- “Hoạt động Xuất bản trong xu hướng toàn cầu hoá kinh tế hiện nay”, Tạp chí “Văn hoá học”, năm 2014.

- “Phát triển cây dừa trên địa bàn Nam miền Trung - từ cơ cấu sinh thái”, Tạp chí “Văn hóa và Nguồn lực” (Số 3/2015).

- “Đào tạo Xuất bản tại trường ĐH Văn hóa Tp.HCM- 40 năm nhìn lại”, Tạp chí “Văn hóa và Nguồn lực” (Số 5/2016).

- “Hoạt động xuất bản, phân phối truyện tranh tại Tp. HCM – nhìn từ nhu cầu thị trường”, Thông tin khoa học Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, (số 1) năm 2012

- “Bàn thêm về các giá trị tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa của danh nhân Việt”, Số 1/2013

- “Dấu ấn văn hóa qua bưu ảnh xưa”, Thông tin khoa học Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, Số 3/2013

- “Nghề biên tập và dẫn chương trình – từ quyền lực địa vị đến quyền lực tài năng”, Hội thảo cấp trường: “Nhu cầu nguồn nhân lực biên tập và dẫn chương trình ở phía Nam hiện nay”, Tháng 6/2013

- “Những thách thức đối với thế hệ thanh niên trong xu hướng hội nhập văn hóa toàn cầu”, Hội thảo khoa học cấp trường: “Nhận thức, quan điểm của giới trẻ về văn hóa trong thời kỳ toàn cầu hóa”, 1/2014.

Phạm Thái Bình

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tính dân tộc và hiện đại trong điêu khắc Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Phạm Thu Hằng

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương của bảo tàng tỉnh, thành phố miền Bắc

Phạm Văn Luân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quan hệ giữa bảo vệ di sản văn hóa Bến Tre và phát triển du lịch bền vững

Phan Mạnh Dương

Mã số: 62 22 01 30
Hướng nghiên cứu: Nghi lễ vòng đời của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Phan Quang Tân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật trang trí nề đắp nổi trong kiến trúc cung đình triều Nguyễn tại Huế. Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thanh Bình

Tạ Thị Thu Hiền

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Dân ca Mường ở Phú Thọ trong cuộc sống đương đại

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.