Nghiên cứu sinh

Trần Quốc Hùng

Cập nhật ngày: 12 Tháng Tư 2017

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trần Quốc Hùng

Sinh ngày: 17 tháng 03 năm 1986

Nơi sinh: Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quê quán: Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không

Điện thoại dđ: 0168 713 8666

II. Luận án tiến sĩ

- Mã số: 62 31 06 42
- Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa dân tộc Sán Dìu ở khu vực đô thi hóa tỉnh Quảng Ninh trong phát triển bền vững
- Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
- Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Tiến

III. Hoạt động khoa học

1. Hội thảo, Hội nghị Khoa học

- (2011), “Tri thức dân gian về chăm sóc sức khỏe thai sản của người Sán Dìu ở Quảng Ninh”, Hội nghị Thông báo Dân tộc học, Viện Dân tộc học.

- (2012), “Di sản sách cổ vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh”, Hội nghị Thông báo Dân tộc học, Viện Dân tộc học.

-  (2013), “Nghiên cứu vấn đề tộc người ở Quảng Ninh”, Hội nghị Thông báo Dân tộc học, Viện Dân tộc học.

- (2014), “Tình hình nghiên cứu dân tộc Sán Dìu từ 1980 đến nay: Truyền thống và biến đổi”, Hội nghị Thông báo Dân tộc học, Viện Dân tộc học.

- (2015), “Nghiên cứu dân tộc Sán Dìu từ 2016 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Truyền thống và biến đổi”, Hội nghị Thông báo Dân tộc họ, Viện Dân tộc học.

- (2014), “Phát triển bền vững vùng dân tộc, miền núi tỉnh Quảng Ninh - Kết quả cùng những vấn đề đặt ra hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi do Ngân hàng Thế giới và Đại học Thái Nguyên đồng tổ chức, tr.43.

- (2015), “Tác động của chương trình Ocop đến phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Ninh”,  Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Đại học Nông Lâm Thái, tr.300.

- (2015), “Bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu: sự còn mất của tộc người Sán Dìu ở Quảng Ninh”Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Việt Nam học tr.173.

- Nghi lễ cưới xin của dân tộc Sán Dìu ở Quảng Ninh.  Ngày đăng: 21/02/2013 trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh

- Tiếp cận Nhân học và Dân tộc học ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề xã hội ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Ngày đăng: 16/04/2013 trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh

- Dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh. Ngày đăng: 31/10/20122013 trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh

- Dân tộc Sán Dìu ở Quảng Ninh. Ngày đăng: 19/11/2012 2013  trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh

- Dân tộc Tày ở Quảng Ninh. Ngày đăng tin: 07/05/2013 2013  trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

2. Đề tài khoa học

- Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh: thực trạng và giải pháp tạo sinh kế bền vững, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của UBND tỉnh Quảng Ninh (2015-2017).

- Phó Chủ nhiệm nhiệm vụ Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Uỷ ban Dân tộc (2016).

3. Sách

- (2014), Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

- (2015), Phong tục và nghi lễ vòng đời người Sán Dìu ở Quảng Ninh, Nxb Thế giới, Hà Nội.

- (2016), Dân tộc Sán Dìu: Hội tụ và phát triển, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

Phạm Thái Bình

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tính dân tộc và hiện đại trong điêu khắc Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Phạm Thu Hằng

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương của bảo tàng tỉnh, thành phố miền Bắc

Phạm Văn Luân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quan hệ giữa bảo vệ di sản văn hóa Bến Tre và phát triển du lịch bền vững

Phan Mạnh Dương

Mã số: 62 22 01 30
Hướng nghiên cứu: Nghi lễ vòng đời của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Phan Quang Tân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật trang trí nề đắp nổi trong kiến trúc cung đình triều Nguyễn tại Huế. Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thanh Bình

Tạ Thị Thu Hiền

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Dân ca Mường ở Phú Thọ trong cuộc sống đương đại

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.