Nghiên cứu sinh

Nguyễn Hồng Anh

Cập nhật ngày: 23 Tháng Tư 2018

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Hồng Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07-10-1962          

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thôn Phú Hậu, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phòng Địa lý Môi trường, Viện Địa lý Kinh tế xã hội và Phát triển

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P 21, B11, Ngõ 67 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại dđ: 0978 688 962

II. Luận án tiến sĩ

- Mã số: 9229041
- Hướng nghiên cứu: Tri thức địa phương về khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhên của người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
- Chuyên ngành: Văn hóa dân gian
- Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, TS. Vũ Tú Quyên

III. Hoạt động khoa học

3.1. Các bài đăng tạp chí

1. (2012), “Đa dạng văn hóa tộc người trong mối quan hệ hữu cơ với đa dạng tự nhiên cho mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng cư dân Bắc Trung Bộ trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu”, Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4. Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Ngày 26-28/11/2012. Kỷ yếu hội thảo. Tập IV. Tiểu ban 6. Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tr. 191-202. (Viết chung 2 tác giả).

2. (2012), “Sự hòa hợp của đa dạng văn hóa tộc người và đa dạng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ: Từ thực tiễn phát triển đến những vấn đề lý luận. Tạp chí Khoa học tự nhiên và Công nghệ”, Tập 28, số 55, tr. 45-56. (Viết chung 2 tác giả).

3. (2012), “Nghiên cứu bước đầu về sống chung với lũ lụt tại vùng đất thấp ở miền Trung”. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 4(20). Tr. 59-68. (Viết chung 2 tác giả).

4. (2013), “Bài học kinh nghiệm qua tri thức dân gian và thực tế của các địa phương trong phòng chống lũ. Tạp chí Thông tin Khoa học Công nghệ Nghệ An”.. Số 10. Tr. 18-20.

5. (2014), “Using the human ecology and structural functionalism as an effective approach to regional study”. Hội thảo Quốc tế 2014 của Hiệp hội Địa lý Đông Nam Á (SEAGA), (Viết chung 2 tác giả).

6. (2015), “Bước đầu xác định cơ sở triển khai dịch vụ môi trường rừng cho sinh kế bền vững ở miền núi”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 6(38). Tr. 59-68. (Viết chung 2 tác giả).

7. (2016), “Xây dựng sinh kế dân cư bền vững dựa trên vốn tài nguyên rừng”, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế. Tập 120, Số 6, 2016, Tr. 139-152, (Viết chung 2 tác giả).

8.  (2016). “Tri thức địa phương về khai thác và sử dụng tài nguyên nước của người Thái huyện Tương Dương, Nghệ An”. Tạp chí Văn hóa dân gian. Số 5 (167). Tr. 16-25.

9. (2016), “Tri thức địa phương về khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng của người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 3 (23). Tr. 51-61.

10. (2016), “Bước đầu tìm hiểu tính hợp lý trong tri thức địa phương về khai thác và sử dụng tài nguyên”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 2(40). Tr. 59-68.

11. (2017), “Xen canh, luân canh, hưu canh – từ tri thức truyền thống tới sinh kế rừng của người Thái ở Tương Dương, Nghệ An. Phát huy vai trò bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái-Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững”, Hội nghị quốc gia và Thái học Việt nam, lần thứ VIII. Tr. 555-561 (Viết chung 2 tác giả).

12. (2017), “Tri thức địa phương về khai thác và sử dụng đất nông nghiệp của người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Dân tộc học. Số 4 (202). Tr. 75-83.

3.2. Sách đã xuất bản.

1. (2011). Những vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011-2020. Nxb. Từ điển Bách khoa. Hà nội. (Viết chung 2 tác giả).

2. Mogens Buch Hansen, Nguyen Ngoc Khanh and Nguyen Hong Anh (2013). Paradoxes in Adaptation: Economic Growth and socio-Economic Diferentiation. A case study of mid – Central Vietnam, In On frontiers of Climate and Environmental Change. Vulnerabilities and Adaptations in Central Vietnam, Editions Ole Bruun, Thorkil Casse.

3.3. Các công trình nghiên cứu khoa học

1. (2011-2012), Thư ký đề tài cấp Bộ, “Vấn đề môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2011 – 2020: Thực trạng và giải pháp. Chương trình quan điểm và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2011 – 2020”.

2. (2013-2014), Thư ký đề tài cấp Bộ, “Một số định hướng về quản lý theo hướng bền vững tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển duyên hải Nam Trung bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”.

3. (2015-2016), Thư ký đề tài cấp Bộ, “Những vấn đề cơ bản về quản lý tài nguyên rừng cho phát triển bền vững ở Nghệ An và Quảng Bình hiện nay”.

4. (2013), Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở, “Thực trạng lực lượng lao động nữ Khu kinh tế Vũng Áng và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

5. (2014), Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở, “Văn hóa gia đình cư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong bối cảnh hội nhập”.

6. (2015), Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở, “Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng trên cơ sở tri thức địa phương người Thái huyện Tương Dương, Nghệ An - những thách thức trong bối cảnh hiện nay”.

7. (2016), Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở, “Tri thức địa phương của người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

8. (2017), Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở, “Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tri thức địa phương người Thái huyện Tương Dương, Nghệ An”.

Lê Minh Chi

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật trang trí không gian tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ - qua trường hợp Phủ Dày và Phủ Tây Hồ.

Nguyễn Cẩm Ly

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Thiết kế bao bì ngành thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017

Nguyễn Quang Hưng

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo dáng và trang trí trên đồ gốm Phùng Nguyên vùng trung du Bắc Bộ.

Nguyễn Thị Bích Liễu

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh kính Việt Nam

Trần Quốc Bình

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Chủ đề cách mạng và chiến tranh trong nghệ thuật hội họa Việt Nam giai đoạn 1945- 1985

Trần Thị Thy Trà

Mã số: 9210101
Hướng nghiên cứu: Minh hoạ báo tạp chí ở Việt Nam giai đoạn 1930-1945

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.