Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Viện trưởng

GS. TS. Nguyễn Chí Bền

Cập nhật ngày: 09 Tháng Chín 2014

1. Sơ lược tiểu sử

- Các bút danh: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Nhị Hà.

- Sinh ngày: 18 - 8 - 1956.

- Quê quán: thôn Liễu Khê, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nghiên cứu viên chính.

- Học vị: Tiến sĩ (năm 1995).

- Học hàm: Giáo sư (năm 2013).

- Được phong tặng Nhà giáo ưu tú (năm 2006).

- Viện sĩ danh dự của Viện Văn hóa Khoa học xã hội Vân Nam (Trung Quốc).

- Là thành viên Ban chủ nhiệm chương trình quốc gia có mục tiêu về văn hóa, trực tiếp phụ trách mục tiêu sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2002.

- Là ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2011-2015.

- Là uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2004-2009, nhiệm kỳ 2010-2014.

- Là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 1,2.

- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

- Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

- Hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

2. Quá trình công tác

- Từ 1962-1973: học cấp 1, 2, 3 ở quê nhà.

- Từ 1973-1977: học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội I.

- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội I, năm 1977; hệ chính qui, 4 năm.

- Giảng dạy và nghiên cứu văn học, văn hóa, tại trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre từ tháng 9-1977 đến tháng 10-1990, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn (1981-1984), Phó chủ nhiệm khoa Xã hội (từ 1984-1990).

- Công tác tại tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thông tin): biên tập viên văn hóa dân gian (tháng10/1990 - tháng 6/1995), Phó Tổng biên tập (tháng 6/1995 - 10/1996), Q.Tổng biên tập (tháng 10/1996 - tháng 4/1997), Tổng biên tập (tháng 10/1997 - tháng 4/2002).

- Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam  (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch). Là Viện trưởng từ tháng 4-2002 đến 26/8/2014.

3. Hoạt động đào tạo

- Là giảng viên văn, tham gia đào tạo 13 khóa sinh viên khoa Văn có trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

- Là giảng viên dạy đại học, sau đại học các môn về văn hóa Việt Nam, văn hóa dân gian Việt Nam tại các trường: Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian (nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa) thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã hướng dẫn 07 NCS bảo vệ thành công luận án TS; đã hướng dẫn 19 học viên bảo vệ thành công luận văn Ths; đang hướng dẫn 04 NCS làm luận án TS, 03 học viên làm luân văn Ths.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài cấp Viện, Bộ, Nhà nước

Chủ trì, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước:

Chủ trì xây dựng hồ sơ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để đệ trình UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể của nhân loại, vào 25-11-2005.

- Chủ trì xây dựng hồ sơ Dân ca quan họ Bắc Ninh để đệ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 10/2009.

- Chủ trì xây dựng hồ sơ Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11/2010.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KX09.09: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh của Thăng Long - Hà Nội .

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8.

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9.

- Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Phú Yên.

Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Ninh Thuận (đang thực hiện).

- Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Hưng Yên (đang thực hiện).

Tham gia đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước:

- Tham gia chương trình cấp Nhà nước: Tổng kết 20 năm đổi mới, thực tiễn và lý luận do Ban chỉ đạo tổng kết "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới" của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, là thành viên tổ thư ký của nhóm 3 "Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển".

- Tham gia Tổ biên tập của Ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 1992.

- Tham gia 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước: Hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thư ký đề tài .

- Tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Gia Lai.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Thuật ngữ Folklore.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Khảo sát sự vận động của truyện kể dân gian và ca dao.

4.2. Hội thảo khoa học

Chủ trì các hội thảo khoa học quốc tế:

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế Á-Âu: Đa dạng văn hóa và trao đổi văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hoá, Hà Nội, 9-2004.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Giá trị văn hóa của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hà Nội, 10/2004.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Nghệ thuật biểu diễn dân ca trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp quan họ Bắc Ninh, Hà Nội, 3/2006.

-  Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa và văn minh tộc người sông Hồng,Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vân Nam, Viện Văn hóa Thông tin tổ chức, Vân Nam tháng 1/2008..

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa thông tin Lào, Việt Nam, trong hội nhập quốc tế, Vientian, Lào, tháng 7-2008.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Sự thay đổi đời sống kinh tế,xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thành phố Pleiku,Gia Lai,tháng 11-2009.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp hội Gióng, Hà Nội tháng 4-2010.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tháng 4-2011.

-  Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế Tín ngưỡng thờ tổ tiên trong xã hội đương đại, nghiên cứu trường hợp thờ Hùng Vương ở Việt Nam, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tháng 4-2011.

Tham gia các hội thảo khoa học

- Tham gia hàng chục hội thảo khoa học quốc gia, tham gia 19 hội thảo khoa học quốc tế về văn hóa ở Việt Nam và nước ngoài.

4.3. Các công trình đã công bố

Là tác giả các sách nghiên cứu và sưu tầm:

-  Truyện dân gian Nam Bộ về cọp, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1991.

Huyền thoại miệt vườn, Nxb. Văn hóa dân tộc 1993.

- Văn hóa dân gian Nam Bộ, những phác thảo, Nxb. Giáo dục, 1994, tái bản, 1997, 2008.

- Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1996.

- Văn hóa dân gian Việt Nam, những suy nghĩ, Nxb. Văn hóa dân tộc.

- Văn hóa dân gian Việt Nam, những phác thảo, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2003.

- Văn hóa Việt Nam, mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Văn hóa Thông tin, H, 2006,

Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2006, tái bản, 2011.(2 tập)

- A study on Vietnam’s folklore, Thegioi Publishing house, H, 2007

Là chủ biên và tác giả các sách nghiên cứu:

Địa chí Phú Yên, đồng chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, 2003.

Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8, chủ biên, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9, chủ biên, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Văn hóa Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2010.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 2010.

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Nxb. Thế giới, H, 2010, tái bản 2011.

The Gióng festival of Phù Đổng and Sóc temples, Thegioi publishers, H, 2010.

Là đồng tác giả các cuốn sách  đã xuất bản:

-  Văn học dân gian Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1988.

- Địa chí Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1991, tái bản 2001.

- Làng nghề làng văn Hà Tây, tập 2, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1994.

- Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, Nxb. Khoa học xã hội, 1994.

- Đạo Mẫu ở Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1995, tái bản 2002.

- Lễ hội cổ truyền Hà Tây, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1995, tái bản 2000.

- Kho tàng truyện trạng Việt Nam, 6 tập, Nxb. Khoa học xã hội, 1995, tái bản các năm 1997, 1999, 2002.

- Văn hóa phi vật thể xứ Huế, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1996.

- Văn học chữ viết Bến Tre từ khởi thuỷ đến 1975, Nxb. Khoa học xã hội, 1996.

- Văn học dân gian Gia Lai, Sở Văn hóa Thông tin Gia Lai, 1996.

- Xã hội hoá các hoạt động văn hóa, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1996.

- Cơ sở văn hóa Việt Nam (giáo trình đại học), Nxb. Giáo dục, 1997, tái bản các năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

- Cơ sở văn hóa Việt Nam (giáo trình đại học), Nxb. Đại học quốc gia, 1997.

- Những vấn đề của văn hóa Việt Nam đương đại, Nxb. Giáo dục, 1998.

Địa chí Gia Lai, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1999.

- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực trạng và giải pháp, Văn phòng Bộ Văn hóa Thông tin, báo Văn hóa, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xuất bản, 1999.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,vai trò của nghiên cứu và giáo dục, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1999.

- Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2000.

- Văn hóa Thăng Long hội tụ và toả sáng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000.

- Góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2000.

- Một thế kỷ sưu tầm, nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2001.

- Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb. Khoa học xã hội, 2004.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, Viện Văn hóa Thông tin, 2005.

- Đời sống văn hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005.

- 20 năm đổi mới thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và phát triển văn hóa, Nguyễn Khoa Điềm chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

Đã công bố 80 tiểu luận, bài báo khoa học bằng tiếng Việt, Anh, Pháp trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

5. Khen thưởng, giải thưởng

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về thành tích 5 năm nghiên cứu khoa học 1981-1986.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vì đã có tác phẩm tốt cho Bến Tre năm 1990.

- Giải nhì cho công trình Thuật ngữ folklore, viết chung, giải thưởng hàng năm của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 1996.

- Giải ba cho công trình Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre, giải thưởng hàng năm của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 1997.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ  các năm 2004, 2010.

-  Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước năm 2009.


ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.