Lãnh đạo Viện hiện nay

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Lương Hồng Quang

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười 2015

1. Sơ lược tiểu sử

- Năm sinh: 4-5-1961.

- Quê quán: Quảng Ngãi.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nghiên cứu viên chính

- Chức vụ: Phó Viện trưởng

- Học vị: Tiến sĩ    Năm bảo vệ: 1996

- Học hàm: Phó giáo sư.  Năm phong: 2006.

2. Quá trình công tác

- 1979 đến 1983: học Đại học Văn hóa

- 12/1984 - 1989: Viện Văn hoá.

- 1989 đến nay: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

3. Hoạt động đào tạo

- Là giảng viên kiêm chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hướng dẫn 6 thạc sĩ, 4 tiến sĩ.

- Tham gia nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ, thạc sĩ.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Văn hoá nông thôn trong phát triển” 1996-1999.

- Chủ nhiệm dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa:

Nghề chạm bạc Đồng Sâm.

+ Hội Gầu Tào người Hmông.

+ Lễ hội Đồng Kỵ.

+ Lễ cầu mùa Dao, Lục Yên, Yên Bái.

+ Tổng quan về người Hmông.

+ Nghề bánh dày Quán Gánh.

+ Nghề chạm bạc Định Công.

+ Sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở đảo thuộc Hải Phòng.

+ Lễ hội làng Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, Hà Tây.

+ Lễ hội làng Hoài Thị, Tiên Du.

+ Tục hát chèo đò vùng châu thổ Bắc Bộ.

Tổng điều tra di sản văn hóa phi vật thể  huyện Yên Hưng, Quảng Ninh.

Tổng điều tra di sản văn hóa phi vật thể người Mường, huyện Tiên Sơn, Phú Thọ.

Lễ hội đua thuyền Tịch Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

- Tham gia đề tài cấp Nhà nước KHXH-03-08 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và những biến đổi xã hội nông thôn của trường Đại học Nông nghiệp I.

- Đề tài cấp Bộ Tác động của Đổi mới tới các quan hệ xã hội cơ bản trong làng-xã đồng bằng sông Hồng” của Viện Xã hội học- Trung tâm KHXH và NV quốc gia).

- Đề tài ĐTĐL - 2005/07Hoạt động văn hoá và sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, tham gia.

- Đề tài cấp Bộ Thực trạng đời sống văn hoá làng Nam Bộ (Bộ Văn hoá Thông tin).

- Tham gia các Dự án hợp tác giữa Viện với SIDA Thuỵ Điển về xây dựng Chính sách văn hoá vì sự phát triển và Dự án Quản lý văn hoá nghệ thuật trong cơ chế thị trường hợp tác với Quỹ Ford.

- Dự án: Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và định hướng phát triển đến 2020, tầm nhìn 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đan Mạch, 2011.

4.2. Tham gia nhiều hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài.

4.3. Sách

- Tam Sơn, truyền thống và hiện đại (in chung), Nxb. Sự thật, 1993.

-  Lối sống trong đời sống đô thị Việt Nam (in chung), Viện Văn hoá xuất bản, 1993.

Văn hoá và Phát triển (in chung), Viện Văn hoá xuất bản, 1995.

Ninh Hiệp, truyền thống và phát triển (in chung), Nxb. Chính trị quốc gia, 1997.

Thực hành nghiên cứu khoa học xã hội (sách dịch) (in chung), Nxb. Chính trị quốc gia, 1999.

20 năm xây dựng Hải Hậu điển hình văn hoá huyện (1978-1998) (in chung), Bộ Văn hoá - Thông tin ấn hành năm 1999.

- Phát triển cộng đồng: Lý thuyết và vận dụng (in chung). Nxb Văn hoá Thông tin, 1999.

Sự biến đổi của làng - xã Việt Nam ngày nay (ở đồng bằng sông Hồng) (in chung), Nxb. KHXH, 2000.

Văn hoá của nhóm nghèo ở Việt Nam (in chung), chủ biên, Nxb. Văn hoá Thông tin, 2001.

Đời sống văn hoá đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (in chung). Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005.

Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: những tiếp cận nhân học. Quyển 1, quyển 2 (in chung). Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

Câu chuyện làng Giang: Các khuynh hướng, giá trị và khuôn mẫu trong một xã hội đang chuyển đổi (chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

Nghiên cứu và đào tạo nhân học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế (in chung), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010.

4.4. Đã công bố  27  tiểu luận, tham luận khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.


ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.