Lãnh đạo Viện hiện nay

Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiền

Cập nhật ngày: 25 Tháng Tư 2016

1. Sơ l­ược tiểu sử

- Năm sinh: 1965.

- Quê quán: Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Viện trưởng

- Học vị: Tiến sĩ (năm 2002).

- Học hàm: Phó giáo sư; Năm phong học hàm: 2012

2. Quá trình công tác

- 1989-1991: Giảng viên tập sự, Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 1991-1996: Giảng viên, Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 1996-2002: Học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, Khoa Văn hóa Dân gian và Âm nhạc Dân tộc học, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

- 2002-2003: Sau tiến sĩ: nghiên cứu, làm trưng bày và tổ chức hội thảo quốc tế về văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, New York.

- 2003-2004: Sau tiến sĩ: Giảng dạy, nghiên cứu, tổ chức hội thảo, Đại học California ở Los Angeles, Hoa Kỳ.

- 2004-2006: Giảng viên, quản lý chương trình đào tạo đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 2006-2014: Nghiên cứu viên, Phó, Trưởng Ban Nghiên cứu di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt NamViệt Nam.

-2014-đến nay: Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 3.1. Hướng nghiên cứu chính

-Văn hóa nói chung

-Văn hóa dân gian

-Di sản văn hóa phi vật thể

-Thực hành tín ngưỡng, lễ hội

-Nghiên cứu xuyên quốc gia

-Phim nhân học

Nhân học văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng

3.2. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 

3.2.1. Tạp chí quốc tế

- Is it a Sin to Sell a Statue?  Catholic Statues and the Traffic in Antiquities in Vietnam” (Có phải là có tội khi bán tượng? Tượng Công giáo và buôn bán đồ cổ ở Việt nam), Museum Anthropology, Vol.36, No.1, Đồng tác giả, năm 2013

- Yin Illness: Its Diagnose  and Healing within Len  Dong (Spirit Possession)  Rituals of the Việt” (Bệnh  âm:  Chẩn đoán và chữa  bệnh trong Lên đồng của  người Việt), Asian Ethnology. Vo. 2-67, Tác giả, năm 2008

- ‘Seats for Spirits to Sit Upon:’ Becoming a Spirit Medium in Contemporary Vietnam (Bắc ghế cho các ngài ngồi: “Trở thành ông đồng bà đồng ở Việt Nam đương đại), Journal of Asian Studies, ISSN 0021-9118, No3, Tác giả, năm 2007.

- The then performer of the Dai as folk singer and shaman (Người diễn xướng Then-nghệ nhân hát dân ca và thầy saman), Tạp chí Tai Culture: International Review on Tai  Cultural Studies, No 2, Tác giả, năm 1999.

3.2.2. Tạp chí quốc gia

- Hội nhập, biến đổi, truyền thống và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt ở hải ngoại (Trường hợp nghiên cứu ở Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ), Tạp chí Văn hóa học, số 5, Tác giả, năm 2015

- Câu chuyện Cô Đa Đai:  thực hành tôn giáo tại một ngôi chùa Mật tông ở Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 04 (142), Tác giả, năm 2015

- Nguyễn Thị Hiền, “Ma thuật:  nhận diện và nghiên cứu trong nhân học”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 9-10, Tác giả, năm 2014

- Sự phát triển của ngành văn hóa dân gian ở Mỹ, Tạp chí Văn hóa học, Tác giả, năm 2013

- Vinh danh tín ngưỡng thờ Cúng Hùng Vương ở Phú Thọ với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003, Tạp chí Cộng sản điện tử,  số 272, Tác giả, năm 2013

- Khái niệm tôn giáo từ góc độ nhân học, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 10 (112), Tác giả, năm 2012

- “Thay đổi nhưng không tan biến, bổ sung và làm giàu”: Nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm về thực hành tín ngưỡng và lễ hội của cộng đồng người Kinh ở hải ngoại, Tạp chí Văn hóa học, số 4, Tác giả, năm 2012

- Without Spirit of Rice: Changes of Cultivated Crops and Safeguarding of Gongs of the Lach in Lac Duong Town, Lam Dong Province, Viet Nam Social Sciences, No. 5 (151), tr. 72-81, Tác giả, năm 2012

- Cái thiêng: Đi làm Ông Hiệu, Cô tướng ở Hội Gióng, đền Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Tạp chí Văn hóa học, số 2, Tác giả, năm 2012

- Administratizing the National Ceremony of the Ancestral Hung Kings (Hành chính hóa Giỗ tổ Hùng Vương), Tạp chí Viet Nam Social Sciences, số 6, Tác giả, năm 2011.

3.2.3. Tham gia Hội thảo quốc gia, quốc tế trong 5 năm gần đây

- Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ từ góc độ xuyên quốc gia (nghiên cứu trường hợp ở Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại, trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu. Tổ chức TP. Nam Định, 1.2016, Tác giả, năm 2016

- The Silk Road: Multicultural Integration, Kỷ yếu Diễn đàn Văn hóa châu Á lần thứ 3, Phúc Kiến, Trung Quốc, Tác giả, năm 2015

- Nhận diện tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hòa  dưới góc độ di sản văn hóa phi vật thể, Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tác giả, năm 2015

- “Đặc sản Nghệ Tĩnh”: Dân ca Ví, Giặm và câu  chuyện bản sắc văn hóa, Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca (trường hợp Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh), Tác giả, năm 2014

- Bảo tồn di sản hội Gióng ở đền Phù Đổng và Đền Sóc sau khi được UNESCO vinh danh, Kỷ yếu hội thảo 10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO: bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai. Nxb. Khoa học Xã hội., năm 2014

- Sáng tạo truyền thống: nghiên cứu trường hợp Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại: Trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam.  Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, Đồng tác giả, năm 2012

- Collaborative Project on Red Research: Its Works, Achievement and Influence in Vietnam (Dự án hợp tác về văn hóa sinh thái và nhân văn sông Hồng: Hoạt động, kết quả và tác động ở Việt Nam), Kỷ yếu Hội thảo China-ASEAN Hamanities Symposium. Quý Dương, Trung Quốc, Tác giả, năm 2012

- Vai trò của môi trường thực hành văn hóa trong việc bảo tồn di sản: Bài học từ các dự án bảo tồn di sản cồng chiêng và nhã nhạc, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại, (trường hợp Hội Gióng).  Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, Đồng tác giả, năm 2011

- Collaborative Project on Red Research: Its Works, Achievement and Influence in Vietnam (Dự án hợp tác về văn hóa sinh thái và nhân văn sông Hồng: Hoạt động, kết quả và tác động ở Việt Nam), Kỷ yếu Hội thảo China-ASEAN Hamaities Symposium. Quý Dương, Trung Quốc, Tác giả, năm 2010.

- Vietnamese Traditional Festivals and Challenges in their Safeguardings (Lễ hội cổ truyền Việt Nam- Những thách thức trong việc bảo tồn), Hội thảo quốc tế Văn hóa Nam Chiếu, Nguy Sơn, châu Đại Lý, Trung Quốc, Tác giả, năm 2010.

3.2.4. Sách chuyên khảo

- Staging the Spirits. Performance Contexts of Lên Đồng across Ritual and Arts (Sân khấu hóa các vị thánh: Bối cảnh trình diễn Lên đồng qua nghi lễ và nghệ thuật), Gottingen University Press, Nhiều tác giả, năm 2016

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, Nhiều tác giả, năm 2015

- Agree to Differ (Đồng ý khác biệt), UNESCO Publishing và Tudor Rose, Nhiều tác giả, năm 2015

- Xây dựng năng lực thiết kế, triển khai và đánh giá các dự án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Nxb. Lao động, Đồng tác giả, năm 2015

- The Religion of Four Palaces: Mediumship and Therapy in Viet Culture (Tứ Phủ: Lên đồng và trị liệu trong văn hóa Việt Nam), LAP Lambert  Academic Publishing, Tác giả, năm 2015

- Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại, Nxb. Trí thức, Nhiều tác giả (Lê Hồng Lý và Nguyễn Thị Phương Châm tổ chức bản thảo), năm 2014

- Spirits Without Borders: The Legacy of Vietnamese Mediumship in a Transnational Era (Thần thánh xuyên biên giới: Di sản Lên đồng trong thời đại xuyên biên giới), New York: Nhà Xuất  bản Palgrave Macmillan, Đồng tác giả, năm 2011

- Possession and Invocation in  Contemporary  Religion: Summoning  the Spirits (Nghi lễlên  đồng  và nhập thần trong  tôn giáo đương đại:  Thỉnh thần thánh), New York:  I.B.  Tauris&Co Ltd, Nhiều tác giả  (Andrew Dawson chủ biên), năm 2011

- Women and Indigenous Religion (Phụ nữ và tôn giáo bản  địa), Santa  Barbara:  Praeger: An  Imprint of ABC CLIO, LLC, Nhiều tác giả (Sylvia  Marcos  chủ biên), năm 2010

- Possessed by the Spirit: Mediumship in Contemporary Vietnamese Communities (Nhập đồng: Lên đồng ở các cộng đồng Việt Nam đương đại), Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, Đồng chủ biên, năm 2008.

3.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

3.3.1. Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

- Lễ hội Am Chúa ở tỉnh Khánh Hòa. Đề tài phi vật thể, Cấp viện, năm 2011, Đã nghiệm thu

- Các hình thức diễn xướng dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt (Giai đoạn 1 và 2), Cấp Viện, năm 2010-2011, Đã nghiệm thu

- Văn hóa sinh thái của các tộc người ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Cấp Viện, năm 2011, Đã nghiệm thu

- Tri thức bản địa trong việc bảo vệ nguồn nước, tài nguyên rừng và các hệ sinh thái tự nhiên đầu nguồn sống Hồng (Trường hợp nghiên cứu tại xã Tả Phời, Cam Đường, tỉnh Lào Cai), Cấp Viện, năm 2011, Đã nghiệm thu

- Nghiên cứu tục thờ cúng Thành hoàng và hội làng của cư dân ven biển ở Hải Phòng dưới góc độ nhân học, Cấp Viện, năm 2012

- Nghiên cứu lễ hội xuyên quốc gia của người Kinh biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Cấp Viện, năm 2013, Đã nghiệm thu

- Tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Cấp Bộ, năm 2013, Đã nghiệm thu - Xuất sắc

- Nghiên cứu văn hóa truyền thống của cộng đồng người Việt ở Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ, Quỹ NAFOSTED, năm 2013-2015, Đang nghiệm thu

- Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, Cấp Bộ, năm 2015-2016, Đang triển khai

3.3.2. Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

- Nghiên cứu và đánh giá hai dự án “Triển khai Chương trình Hành động Quốc gia Bảo tồn Nhã nhạc Cung đình Huế” và “Chương trình Hành động Bảo tồn Không gian Văn hóa Cồng chiêng ở tỉnh Đắk Nông”, Văn phòng UNESCO Hà Nội tài trợ, năm 2010, Đã nghiệm thu

- Nghiên cứu đề tài Chiến lược của UNESCO trong việc Hợp nhất Văn hóa và Di sản Văn hóa trong Công cuộc phát triển (Giai đoạn II: Cân bằng giữa Bảo tồn Di sản và Quá trình Hiện đại hóa), Văn phòng UNESCO Hà Nội tài trợ, năm 2012, Đã nghiệm thu.

- Xây dựng năng lực thiết kế, triển khai, đánh giá các dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, UNESCO Paris tài trợ, năm 2013, Đã nghiệm thu

- Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPVT của Việt Nam là Di sản thế giới, Cấp bộ, năm 2012-2014, Đã nghiệm thu.

- Nghiên cứu xuyên quốc gia lễ hội của người Việt ở biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Toyota tài trợ, năm 2011-2013, Đã nghiệm thu

- Khám phá giá trị đối thoại và cộng sinh tôn giáo: Nghiên cứu sự hội nhập của văn hóa Việt Nam và Công giáo, Toyota tài trợ, năm 2015-2016, Đang thực hiện

IV. Khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2015

- Bằn khen của Thủ tướng năm 2014

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2012

- Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2010


ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.