Lãnh đạo Viện hiện nay

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Phạm Lan Oanh

Cập nhật ngày: 13 Tháng Bảy 2017

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 25-02-1970.

Quê quán: Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chức vụ: Phó Viện Trưởng, Trưởng Khoa Sau đại học - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Học vị:  Tiến sĩ (2008)

Học hàm: Phó giáo sư (2014)

Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Điện thoại: 0916269936

Email: lanoanhvhnt@gmail.com

2. Quá trình công tác

- Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 9 năm 2009:  Nhân viên, Biên tập viên, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 01 năm 2011: Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Văn hóa Gia đình, Viện VHNTQGVN.

- Từ tháng 01 năm 2011 tới nay: Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Sau đại học, Viện VHNTQGVN.

3. Hoạt động đào tạo

- Là giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Viện đại học Mở Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (Khoa Sau đại học) và tham gia đào tạo hệ tiến sĩ tại Viện VHNTQGVN.

- Đã hướng dẫn 11 học viên bảo vệ thành công luận văn ThS; đang hướng dẫn 04 NCS làm luận án TS.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

4.1.1.  Đề tài cấp Nhà nước: Đời sống tinh thần của người nông dân Việt Nam hiện nay - thực trạng và xu hướng biến đổi, Thành viên tham gia, Đề tài cấp Nhà nước KX 18.03/06-10, 2008.

4.1.2.  Đề tài cấp Bộ/Tỉnh (chủ nhiệm 04 đề tài, tham gia 08 đề tài)

 • Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở châu thổ sông Hồng, chủ nhiệm, 2007.
 • Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, chủ nhiệm, 2014.
 • Văn hóa biển đảo Tây Nam Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị, chủ nhiệm, 2017.
 • Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chủ nhiệm, đang tiến hành.
 • Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8, thành viên tham gia, 2003.
 • Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9, thành viên tham gia, 2003.
 • Phát huy vốn văn hóa dân gian trong sự nghiệp phát triển du lịch Cao Bằng, thành viên tham gia, 2011.
 • Di sản văn hóa làng nghề và các giải pháp khai thác phát triển du lịch Hưng Yên, thành viên tham gia, 2011.
 • Khảo sát nghiên cứu di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hưng Yên, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác, phát huy, thành viên tham gia, 2011.
 • Nghiên cứu tổng thể về lịch sử phát triển Phố Hiến trong hệ thống đô thị cổ Việt Nam, làm căn cứ thực hiện dự án quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Phố Hiến gắn với phát triển du lịch, xây dựng thành phố Hưng Yên thành địa chỉ du lịch, thành viên tham gia, 2013.
 • Xây dựng tuyến du lịch giữa thủ đô Hà Nội với “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến” Tuyên Quang, các tuyến du lịch nối Tuyên Quang với vùng Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam, thành viên tham gia, 2016.
 • Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch nghỉ nhà dân (homestay) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thành viên tham gia, 2017.

4.1.3. Đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm 09 đề tài)

 • Lễ hội làng Hát Môn, 2006.
 • Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam, 2008.
 • Bảo tồn lễ hội làng Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 2010.
 • Lễ hội Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chủ nhiệm, 2012.
 • Lễ hội đền Sượt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, 2014.
 • Đời sống nghệ nhân dân gian và văn hóa gia đình, 2014.
 • Lễ hội đình làng Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam, 2015.
 • Việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, 2015.
 • Nữ tướng thời Hai Bà Trưng, các di tích và nghi lễ tưởng niệm, 2016.

4.2. Các công trình đã công bố

4.2.1. Hội thảo khoa học quốc tế (11 bài)

 • Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ nhân vật lịch sử, trường hợp Hai Bà Trưng, Viết chung, Hội thảo do Hội folklore châu Á tổ chức tại Hà Nội, 2005. In trong Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5, 2005, tr 38-44. (In lại trong: Giá trị và tính đa dạng của folklore châu Á trong quá trình hội nhập, Nxb Thế giới, H, 2006, tr 207-216; Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb KHXH, H, 2006, tr 733-748; “The transformation of the worship of historical figures: a case study of Trung sisters”, A study on Vietnam’s folklore, The gioi publishing house, 2007, pp 296-309).
 • Trạng cười Xiêng Miệng trong Hội thảo quốc tế Hợp tác hữu nghị thông tin văn hóa Lào – Việt, hội thảo tại Viêng Chăn, tháng 6-2007. In trong Trạng cười Xiêng Miệng, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009, số 2, tr 52-58.
 • Vai trò người phụ nữ trong lễ hội đền Gióng và lễ hội đền Hát Môn ở Hà Nội, hội thảo tại Hà Nội, 2010. In trong Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng), Nxb VHTT, H, 2012, tr 529-538.
 • Bước đầu đánh giá hệ thống văn bản pháp lý và chính sách về gia đình, Viết chung, hội thảo tại Hà Nội, 2012. In trong Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập (Reality and future of family in the integrated world), Nxb VHTT, H, 2012, tr 142-150.
 • Những vấn đề đặt ra qua sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản truyện trạng Lợn ở Việt Nam, tại Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài – Việt và hội thảo quốc tế chữ La tinh Đài Loan (International conference on Vietnamese and Taiwanese studies and International conference on Taiwanese Romanization), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Đài Loan, 5-2013, pp 52.1- 52.16.
 • Đông Nhung đại tướng quân Bát Nàn công chúa – chầu Tám, sự thờ phụng tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên hiện nay, do Hội folklore châu Á và trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức, 2012. In trong Văn hóa thờ nữ thần – Mẫu ở Việt Nam và châu Á, bản sắc và giá trị, Nxb Thế giới, H, 2013, tr 229- 243.
 • Việc tạ mộ tổ tiên của các thày tâm linh – may mắn hiện tại và tương lai bắt nguồn từ quá khứ, hội thảo tại Phú Thọ, 2012. In trong Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam), Nxb VHTT, H, 2013, tr 524-539.
 • Văn hóa cửa biển, cửa sông Tây Nam Bộ (tiếp cận từ cửa sông Cổ Chiên, nhìn từ tỉnh Bến Tre), Hội thảo do Viện VHNTQGVN và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Nha Trang, tháng 01-2015.
 • Phụng thờ thánh mẫu Lê Chân trong tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ Bắc Bộ, hội thảo tại thành phố Nam Định, 2016. In trong Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu), Nxb Thế giới, H, 2016, tr 464-483.
 • Dai Hoang village's braised fish cuisine its journey from the kitchen to cities and to the world; International Conference on Vietnamese – Taiwanese; Studies 8th Taiwanese Romanization, (“Món cá kho làng Đại Hoàng, hành trình từ làng lên phố và ra thế giới”, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ ba năm 2016; Hội thảo Quốc tế Chữ La tinh Đài Loan lần thứ 8 năm 2016) do Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan tổ chức, 12,13,14-11-2016, Kỷ yếu hội thảo quốc tế.
 • Mưu sinh ở Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, chuyện về tri thức dân gian và quá trình hội nhập, Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5, Tổ chức tại Hà Nội, ngày 15,16-12-2016.

4.2.2. Các công trình sách (tác giả 04 cuốn, đồng tác giả 08 cuốn)

 • Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng, tác giả, Nxb KHXH, H, 2010.
 • Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam, tác giả, Nxb Thanh niên, H, 2011.
 • Lễ hội dân gian làng Hát Môn, tác giả, Nxb VHTT, H, 2013.
 • Những điều cần biết về lễ hội truyền thống Việt Nam: Lễ hội lịch sử, tác giả, Nxb VHDT, H, 2014.
 • Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8, Truyện cười, đồng tác giả, Nxb KHXH, H, 2005, Tái bản 2009, 2015.
 • Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9, Truyện trạng, đồng tác giả, Nxb KHXH, H, 2005, Tái bản 2009, 2015.
 • Xây dựng nếp sống văn minh tại điểm di tích, danh thắng, lễ hội, đồng tác giả, Nxb VHDT, H, 2013.
 • Văn hóa ẩm thực qua tục ngữ người Việt, đồng tác giả, Nxb CTQG-ST, H, 2014, Tái bản 2016.
 • Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt, đồng tác giả, Nxb CTQG-ST, H, 2014, Tái bản 2016.
 • Phát huy vốn văn hóa dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng, đồng tác giả, Nxb CTQG-ST, H, 2014.
 • Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở, đồng tác giả, Nxb CTQG-ST, H, 2015.
 • Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng tác giả, Nxb CTQG-ST, H, 2015.

4.2.3. Các bài in chung trong sách (25 bài)

 • Giữ gìn di sản văn hóa các dân tộc Tây Bắc (2001), Nxb VHDT, Tạp chí VHNT, H.
 • Làng văn hóa cổ truyền Việt Nam (2001), Nxb Thanh Niên, H.
 • Văn hóa gia đình và sự phát triển xã hội (2002), Nxb VHDT, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2001 (2002), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, H; in lại trong Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb KHXH, H, 2006.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2002 (2003), Nxb KHXH, H; in lại trong Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb KHXH, H, 2006.
 • Niên Giám giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2003), Bộ VHTT, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2003 (2004), Nxb KHXH, H.
 • Làng cổ truyền Việt Nam (2004), Nxb Thanh niên, H.
 • Xây dựng đời sống văn hóa vùng Khmer Nam Bộ (2004), Bộ VHTT, Vụ Văn hóa Dân tộc, H.
 • 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2003)(2004), Viện Văn hóa Thông tin, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2004 (2005), Nxb KHXH, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2005 (2006), Nxb KHXH, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2006 (2007), Nxb KHXH, H.
 • Thông báo văn hóa dân gian 2007 (2008), Nxb KHXH, H.
 • Tướng quân Phạm Ngũ Lão và lễ hội đền Phù Ủng (2008), Nxb VHTT, H.
 • Non nước Cao Bằng tiềm năng du lịch (2009), Nxb VHTT, H.
 • Thông báo văn hóa 2008 (2009), Nxb KHXH, H.
 • Thông báo văn hóa 2009 (2010), Nxb Từ điển Bách khoa, H.
 • Những nàng công chúa kinh kỳ Thăng Long (2010), Nxb Quân đội nhân dân, H.
 • Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc trong đạo Mẫu Việt Nam (2010), Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc và Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam xuất bản.
 • Văn hóa Hưng Yên trên đường tìm hiểu (2011), Nxb VHTT, H.
 • Đại thi hào Nguyễn Du và các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thăng Long - Hà Nội (2011), Nxb VHTT, H.
 • Thông báo văn hóa 2010 (2011), Nxb KHXH, H.
 • Thông báo văn hóa 2011-2012 (2013), Nxb Tri thức, H.
 • Tín ngưỡng thờ Tam phủ của người Việt hành trình đến di sản nhân loại (2017), Nxb Thế giới, H.

4.2.4. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

        Đã công bố 36 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành gồm: Văn hóa Nghệ thuật, Văn hóa Dân gian, Văn hóa học, Nghiên cứu Văn hóa, Nghiên cứu Đông Nam Á, với các bút danh: Phạm Lan Oanh, Ngọc Trung, Nhất Xuân, Hoàng Quốc.

        Đã công bố 42 bài phổ biến kiến thức văn hóa nghệ thuật trên các tạp chí: Văn hóa Nghệ thuật, Văn hiến, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Văn hóa Nghệ An, Nguồn sáng dân gian với các bút danh: Phạm Lan Oanh, Nguyễn Lan Oanh, Bảo Ngọc Oánh, Hà Nguyên, Phạm Hà Nguyên, H.Q, Hoàng Quốc, Hoàng Quốc Hưng, Hoàng Anh, Phạm Hoàng Anh, Ngọc Trung, Ngọc My, Tuệ Minh.

5. Khen thưởng

 • Bằng khen Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà trong 5 năm (2001-2005).
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục (2012-2013).
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về thành tích đã có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo Sau đại học lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015.

6. Giải thưởng

 • Giải Khuyến khích cho công trình Lễ hội dân gian làng Hát Môn, tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2006.
 • Giải Ba A cho công trình Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng, tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2008.
 • Giải Ba B cho công trình Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam, tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2009.
 • Giải Ba A cho công trình Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên, đồng tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2011.
 • Giải Ba B cho công trình Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ người Việt, đồng tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2012.
 • Giải Ba B cho công trình Văn hóa ẩm thực trong câu đố người Việt, đồng tác giả, giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2014.

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.