Tạp chí Văn hóa học

Bấm để xem ảnh lớn

Tạp chí Văn hóa học

Ấn bản: Số 5 (27) - 2016
Năm phát hành: 2016

CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

 

NGUYỄN NGỌC THIỆN – Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân vì sự phát triển bền vững

3

VŨ KHOAN - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

6

ĐINH XUÂN DŨNG - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay từ lý thuyết đến thực tiễn

9

LÊ ĐĂNG DOANH - Doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và doanh nhân trong thời kỳ hội nhập

14

TỪ THỊ LOAN - Đạo đức kinh doanh trong xây dựng văn hóa doanh
nghiệp

20

LƯƠNG HỒNG QUANG - Văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội nhìn từ góc độ doanh nghiệp

27

BÙI HOÀI SƠN - Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

32

NGUYỄN CHÍ BỀN - Di sản văn hóa doanh nhân ở nước ta trước năm 1945 và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện nay

36

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA 

 

NGUYỄN XUÂN KÍNH – Nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam: thành tựu và những vấn đề đặt ra 

42

CHÍNH SÁCH VĂN HÓA

 

ĐỖ THỊ QUYÊN – Công tác truyền thông về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội

52

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN DUY THỊNH - Sinh hoạt kành loóng của người Thái ở Mai Châu

61

NGUYỄN VĂN LƯU - Văn hoá du lịch - nguồn lực phát triển du lịch bền vững

67

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

HỒ TRỌNG MINH - Quan điểm nghiên cứu tiền giấy Việt Nam như một thực thể mỹ thuật

79

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG - Tìm hiểu một số vấn đề về lý luận, phê bình mỹ thuật đương đại

88

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân vì sự phát triển bền vững (tổng thuât)

95

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu về châu Á

99

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

Văn hóa doanh nhân – Văn hóa doanh nghiệp

105

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (26) - 2016
Năm phát hành:2016
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (25) - 2016
Năm phát hành:2016
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (24) - 2016
Năm phát hành:2016
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (23) - 2016
Năm phát hành:2016
chi tiết

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.