Tạp chí Văn hóa học

Bấm để xem ảnh lớn

Tạp chí Văn hóa học

Ấn bản: Số 3 (43)
Năm phát hành: 2019

CHUYÊN ĐỀ: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

NGUYỄN THỊ HIỀN – Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003, Luật Di sản văn hóa và vai trò cộng đồng

3

NGUYỄN NGỌC THANH - Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người thực trạng và một số vấn đề đặt ra

11

TRƯƠNG MINH DỤC - Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

18

LÝ HÀNH SƠN - Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng truyền thống của các tộc người thiểu số ở nước ta hiện nay   

27

VŨ THỊ THANH MINH - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển sinh kế, giảm nghèo đa chiều bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

34

PHAN MẠNH DƯƠNG - Tác động của chính sách phát triển kinh tế xã hội đến việc bảo tồn văn hóa của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong bối cảnh hiện nay       

42

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH - Ảnh hưởng của tư tưởng Trung Hoa đến gia giáo Huế dưới triều Nguyễn (1082–1945) qua hệ thống thư tịch

50

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

 

NGUYỄN QUANG HÙNG - Tác động của chính sách kinh tế - xã hội, văn hóa đến hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn biên giới các tỉnh phía Bắc hiện nay

58

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TỪ THỊ LOAN - Quản lý di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” trên địa bàn Hà Nội hiện nay

67

TRẦN HỮU SƠN - TRẦN THÙY DƯƠNG - Trang phục các dân tộc thiểu số với vấn đề phát triển du lịch

75

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

TRẦN ĐINH LĂNG - Kỹ thuật kết hợp bè trong tác phẩm tranh giao hưởng “Dáng đứng Việt Nam” của nhạc sĩ Ca Lê Thuần

82

 

Nội dung đính kèm:
 1. Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003, Luật Di sản văn hóa và vai trò cộng đồng.pdf
 2. Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người thực trạng và một số vấn đề đặt ra.pdf
 3. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf
 4. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng truyền thống của các tộc người thiểu số ở nước ta hiện nay .pdf
 5. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển sinh kế, giảm nghèo đa chiều bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.pdf
 6. Tác động của chính sách phát triển kinh tế xã hội đến việc bảo tồn văn hóa của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong bối cảnh hiện nay.pdf
 7. Ảnh hưởng của tư tưởng Trung Hoa đến gia giáo Huế dưới triều Nguyễn (1082–1945) qua hệ thống thư tịch.pdf
 8. Tác động của chính sách kinh tế - xã hội, văn hóa đến hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn biên giới các tỉnh phía Bắc hiện nay.pdf
 9. Quản lý di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” trên địa bàn Hà Nội hiện nay.pdf
 10. Trang phục các dân tộc thiểu số với vấn đề phát triển du lịch.pdf
 11. Kỹ thuật kết hợp bè trong tác phẩm tranh giao hưởng “Dáng đứng Việt Nam” của nhạc sĩ Ca Lê Thuần.pdf

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (42)
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (TIẾNG ANH) - 2019
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (41) - 2019
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (40) - 2018
Năm phát hành:2018
chi tiết

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.