Tạp chí Văn hóa học

Bấm để xem ảnh lớn

Tạp chí Văn hóa học

Ấn bản: Số 6 (46)
Năm phát hành: 2019

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam ngày 23-11-2019

3

CHUYÊN ĐỀ: BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT XÒE THÁI TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI

 

PHẠM VĂN LỢI – Tiếp cận lịch sử, tộc người, khu vực học trong nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái

6

NGUYỄN THỊ HIỀN – HOÀNG CẦM – Công ước 2003 của UNESCO, tính cộng đồng của Xòe Thái và vấn đề bảo vệ di sản trong quá trình di sản hóa

16

VŨ HỒNG THUẬT – TRẦN VĂN SÙNG – Vai trò của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái Tây Bắc trong xã hội đương đại

25

LƯỜNG THỊ ĐẠI – Nghệ thuật xòe góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Thái

36

PHẠM HÙNG THOAN – Tìm về cội nguồn điệu Xòe Vòng của người Thái ở Tây Bắc

42

BÙI QUANG THANH – Xòe Thái - ghi chép điền dã ở Châu Xi Shuang Ban Na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

49

NGUYỄN ĐĂNG HỰU – Bảo tồn Xòe Thái trong dòng chảy văn hóa vũ đạo của người Thái ở Việt Nam và Trung Hoa

57

LÊ ANH TUẤN – Âm nhạc trong nghệ thuật Xòe Thái và vấn đề bảo tồn, phát huy

66

ĐẶNG HOÀNG LOAN – Xòe và âm nhạc Xòe Thái

72

NORTON BARLEY – Sự truyền tải bằng hình thức nghe nhìn của di sản văn hóa trong xã hội đương đại

78

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

PHAN TRỌNG HÀO – Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam

86

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

 

JUSTIN O’CONNOR – XIN GUA – Các tổ hợp công nghiệp sáng tạo ở Thượng Hải: có phải một câu chuyện thành công hay không

93

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN HỮU ĐÁN – Bàn thêm về vấn đề bảo tồn đình làng xứ Thanh

116

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGUYỄN TUYẾT HOA – Vấn đề bản quyền với thị trường sáng tạo trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

122

Nội dung đính kèm:
 1. Tiếp cận lịch sử, tộc người, khu vực học trong nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái.pdf
 2. Công ước 2003 của UNESCO, tính cộng đồng của Xòe Thái và vấn đề bảo vệ di sản trong quá trình di sản hóa.pdf
 3. Vai trò của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái Tây Bắc trong xã hội đương đại.pdf
 4. Nghệ thuật xòe góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.pdf
 5. Tìm về cội nguồn điệu Xòe Vòng của người Thái ở Tây Bắc.pdf
 6. Xòe Thái - ghi chép điền dã ở Châu Xi Shuang Ban Na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.pdf
 7. Bảo tồn Xòe Thái trong dòng chảy văn hóa vũ đạo của người Thái ở Việt Nam và Trung Hoa.pdf
 8. Âm nhạc trong nghệ thuật Xòe Thái và vấn đề bảo tồn, phát huy.pdf
 9. Xòe và âm nhạc Xòe Thái.pdf
 10. Sự truyền tải bằng hình thức nghe nhìn của di sản văn hóa trong xã hội đương đại.pdf
 11. Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam.pdf
 12. Các tổ hợp công nghiệp sáng tạo ở Thượng Hải: có phải một câu chuyện thành công hay không.pdf
 13. Bàn thêm về vấn đề bảo tồn đình làng xứ Thanh.pdf
 14. Vấn đề bản quyền với thị trường sáng tạo trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.pdf

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (Tiếng Anh)
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (45)
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (44)
Năm phát hành:2019
chi tiết

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (43)
Năm phát hành:2019
chi tiết

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.