Thông báo

THÔNG BÁO: Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

23 Tháng Tư 2019

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Căn cứ Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo các ứng viên có nguyện vọng đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, nộp đơn đăng ký về Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam theo địa chỉ dưới đây:

- Địa điểm: Phòng 212, Khoa Sau đại học, tòa nhà B, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời gian: trước ngày 03/5/2019.

Trân trọng thông báo./.

                                 

Nơi nhận

- Các ứng viên;

- Phó Viện trưởng Phạm Lan Oanh (để biết)

- Lưu VT, SĐH (1), LL.20                                                 

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

Bùi Hoài Sơn

 

Thông báo cũ hơn:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.