Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Họa sĩ (hạng III)

25 Tháng Sáu 2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

      Số: 220/TB - VHNTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Họa sĩ (hạng III)

 

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 2 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng III, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng III.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Họa sĩ hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng III.

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng IV và có thời gian công tác giữ chức danh Họa sĩ hạng IV tối thiểu là 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.

2. Thời gian, địa điểm và hình thức học

- Thời gian học: Dự kiến từ ngày 02/8/2021 đến ngày 31/8/2021

- Địa điểm và hình thức học: Học trực tuyến, điểm cầu tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

3. Nội dung học

Nội dung học theo chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 3718/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2018. Chương trình học có thời lượng 240 tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nội dung gồm các phần như sau:

- Phần I: Kiến thức chung về nhà nước và hành chính nhà nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mỹ thuật và các kỹ năng chung (gồm 3 chuyên đề);

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chức danh Họa sĩ hạng III (gồm 5 chuyên đề);

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

4. Chứng chỉ

Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của Khóa học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh Họa sĩ hạng III theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí dự kiến: 5.000.000 VNĐ/1 học viên (bằng chữ: Năm triệu đồng).

6. Thủ tục đăng ký và nhập học: Quý cơ quan và các cá nhân có nhu cầu học xin liên hệ và đăng ký trước ngày 21/7/2021.

      Địa chỉ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Tầng 1, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38569158

Phụ trách lớp: Lý Loan (0915666138); Trần Hiên (0988277386),

Email: lyloan24@gmail.com.

Các cơ quan, cá nhân đăng ký theo mẫu:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Mã ngạch/Hệ số lương

Điện thoại

Địa chỉ liên hệ

Email

Mã ngạch

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Cơ quan, cá nhân đã đăng ký theo thông báo đợt 1, nếu có tham gia lớp bồi dưỡng, xác nhận lại với Viện và không phải gửi lại thông tin theo biểu mẫu trên).

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận​:    

- Các cơ quan, cá nhân;

- Viện trưởng (để báo cáo);                         

- Lưu VT; KHĐTHTQT (1); TH.100.                                                     

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Bình

 

 

Thông báo cũ hơn:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.