Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 4 (56)

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: 25.000đ
Số lượng: 100 | : 0
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP VIỆN VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Phạm Lan Oanh:  Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - 50 năm xây dựng và phát triển

3

Đinh Văn Hạnh: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm một hành trình phát triển

26

Trần Đình Hằng: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế với việc tiếp cận di sản văn hóa nghệ thuật miền Trung - Tây Nguyên

32

Mai Thị Thùy Hương: 30 năm đào tạo tiến sĩ ngành văn hóa nghệ thuật

39

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

Vladimir Mazyrin: Phương pháp luận nghiên cứu văn hóa biển và khái niệm địa chính trị

43

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

Đoàn Thị Mỹ Hương: Nghệ thuật công cộng: kiến tạo mối quan hệ giữa công chúng với lịch sử, địa danh và điểm đến

55

Nguyễn Đình Lâm: Các lớp văn hóa âm nhạc trong nhạc lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam

64

Phan Phương Anh: Vai trò của văn hóa trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: nhìn từ cộng đồng ngư dân ở việt nam

71

Trần Thị Bích Thủy: Việc giáo dục phương ngữ của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

88

 

STT Tên mục Trang Giá bán
1 - Mục luc 1

Tác giả:

3 500đ 1.000đ
<< Kéo sang hai bên để xem đầy đủ thông tin >>