Sách hàng năm

Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam.

Tác giả: Bùi Hoài Sơn
Năm xuất bản: 2008
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

ĐTTS ghi: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Giới thiệu:

Các phương tiện truyền thông mới như điện thoại di động và Internet đã làm thay đổi thế giới và cách tư duy của con người đến mức bản thân chúng ta cũng không thể hết khả năng vô cùng của nó. Trong một thời gian tương đối ngắn, những tác động của các phương tiện truyền thông mới đã tạo ra những biến đổi về văn hóa - xã hội sâu sắc ở mọi ngõ ngách của trái đất nơi chúng ta đang sống. Dù đó là những vùng nông thôn hẻo lánh hay đô thị sầm uất, các phương tiện truyền thông mới đang đem lại cho con người những cơ hội để có một cuộc sống thuận tiện hơn và thách thức để những vấn đề mà trước đây chúng ta xem là đương nhiên từ sức mạnh của các phưng tiện truyền thông đại chúng, khái niệm dân chủ tới những vấn đề liên quan đến tình bạn, tình yêu hay các quan hệ xã hội thời hiện tại. Một thế giới ảo sống đan xen với thế giới thực, một không gian tương tác tối đa trong mọi mối quan hệ xã hội, những cách nhìn rộng mở và khoan dung với các quan điểm khác biệt, tốc độ xã hội nhanh tới mức các khoảng cách không gian và thời gian trở nên tương đối, tất cả đã khiến các phương tiện truyền thông mới trở thành một công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ khi xuất hiện loài người.

Cuốn sách bao gồm 3 phần. Phần 1: Vài nét về lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông mới ở Việt Nam; Phần 2: Một số phương diện lý thuyết trong việc nghiên cứu phương tiện truyền thông mới ở Việt Nam; Phần 3: Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa – xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách phác thảo cho những thay đổi văn hóa - xã hội đang diễn ra ở Việt Nam dưới tác động của các phương tiện truyền thông mới. Bên cạnh những thuận lợi, các phương tiện truyền thông mới cũng đặt ra nhiều thách thức cho xã hội. Song chúng ta hy vọng rằng, các phương tiện truyền thông mới sẽ tạo động lực cho Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, đặc biệt khi chúng ta hiểu rõ về các phương tiện truyền thông ấy.

Trân trọng giới thiệu!