Sách hàng năm

Văn hóa Bến Tre

Năm xuất bản: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: 25.000đ 60.000đ
Gới thiệu:

Đây là cuốn sách tập hợp những tiểu luận khoa học về văn học/văn hóa dân gian, văn học/văn hóa bác học Bến Tre của tác giả trên một số tạp chí chuyên ngành, trong một số hội thảo quốc gia và quốc tế.