Hội thảo khoa học quốc tế “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”

Ngày đăng: 27/06/2013 Lượt xem: 19.973
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 25/6/2013, Bộ Văn hoá Thể Thao và Du Lịch, UBND tỉnh Quảng Nam và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tố chức Hội thảo khoa học “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể UNESCO - Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tới tham dự hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Chủ đề chính của Hội thảo là: Trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự hợp tác giao lưu giữa các nước tham gia thực hiện Công ước, đặc biệt là các nước ASEAN trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, góp phần kết nối mạng lưới bảo vệ di sản trong khu vực và trên thế giới; đánh giá, tổng kết quá trình 10 năm thực hiện Công ước 2003 của Việt Nam; cơ hội, thách thức đối với việc bảo vệ di sản theo đúng tinh thần Công ước 2003 của UNESCO; mối quan hệ mật thiết giữa bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể với bảo tồn di sản văn hóa vật thể, với đa dạng văn hóa, với sự tham gia của xã hội vào công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Hội thảo chia thành hai tiểu ban: 1. Đánh giá 10 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Những thành tựu và kinh nghiệm; 2. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong quá trình hiện đại hóa.

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại hội thảo: Hội thảo là cơ hội tốt để tiếp nhận thông tin, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể mang tầm quốc tế… Chúng tôi mong muốn bên cạnh những kinh nghiệm về chính sách, chiến lược quốc gia và những hành động cụ thể thực thi Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, các chuyên gia và các đại biểu có những đề xuất, giải pháp cụ thể, sáng tạo, thích ứng với sự biến đổi toàn cầu hóa tới việc bảo vệ và phát huy vai trò di sản văn hóa phi vật thể mang tầm quốc tế.

Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh: Năm 2013 là năm thứ 10 thực hiện Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Hiện đã có 150 nước cam kết thực hiện công ước nhằm nỗ lực xây dựng những giá trị văn hóa và bảo vệ các di sản văn hóa, nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các di sản… Chúng ta, những thành viên của Liên hợp quốc cần tiếp tục nỗ lực tiếp cận việc bảo vệ di sản văn hoá. Chúng ta nên đặt ra mục tiêu bảo vệ di sản để phát triển bền vững. Bên cạnh đó cần nhận thức rõ về mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hoá, nhất là văn hoá phi vật thể.

Tổng Giám đốc UNESCO cũng đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua đã chỉ đạo các nhà quản lý, chính quyền địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa của thế giới./.

Tin: Hoàng Hằng
Ảnh: Nguyễn Bích Vân

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục