Hội thảo khoa học: Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Ngày đăng: 18/02/2022 Lượt xem: 498
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 18/02/2022, tại trụ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”. Cùng chủ trì Hội thảo có TS Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, TS Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, và PGS. TS Đoàn Thị Mỹ Hương, chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa… cùng quý vị đại biểu đến từ các cơ quan của Bộ, Viện Nghiên cứu và Trường Đại học. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 nên được tổ chức bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống con người. Xây dựng môi trường văn hóa là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta rất quan tâm và nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) và cũng là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

TS Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VH,TT&DL; TS Hoàng  Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và PGS. TS Đoàn Thị Mỹ Hương cùng chủ trì Hội thảo

TS Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VH,TT&DL phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”, thuộc chương trình Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội thảo nhận được 18 tham luận, nội dung tập trung vào các vấn đề chính như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn trong xây dựng các thiết chế văn hóa tại Việt Nam hiện nay; Thực trạng môi trường văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam; Quan điểm xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa của Việt Nam; Đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Trong tham luận “Tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa: các vấn đề về cơ sở lý luận và nguyên tắc xây dựng” của PGS.TS Lê Quý Đức tại Hội thảo, tác giả đã chia sẻ các nguyên tắc xây dựng và xác định tiêu chí xây dựng môi trường văn hoá trong các thiết chế văn hoá ở nước ta, đồng thời nhấn mạnh rằng: xây dựng môi trường văn hoá nói chung và môi trường văn hoá trong các thiết chế văn hoá nói riêng là những vấn đề mang tính lý luận được rút ra từ thực tiễn chính trị, kinh tế, xã hội cần được quan tâm ở nước ta.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam với tham luận “Môi trường văn hóa Việt Nam trước những tác động ảnh hưởng của công nghệ truyền thông hiện nay” đưa ra bàn luận về những tác động, ảnh hưởng của công nghệ truyền thông đối với người xem - những công chúng được thụ hưởng sản phẩm điện ảnh, chỉ ra một số bất cập do những hiệu ứng tác động truyền thông phần nào làm biến đổi môi trường văn hóa ở các thiết chế này…

GS.TS Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Các đại biểu trình bày tham luận và phát biểu thảo luận tại Hội thảo

Các tham luận khác được trình bày tại Hội thảo và các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học sẽ đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn cho mục tiêu chung hướng tới các vấn đề liên quan đến xây dựng môi trường văn hoá tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tổng kết Hội thảo PGS. TS Đoàn Thị Mỹ Hương nhấn mạnh: đây thực sự là một cơ hội quan trọng để lấy ý kiến đóng góp, xây dựng cơ sở nền tảng cho những tiêu chí xây dựng môi trường văn hoá tại các thiết chế văn hoá ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua những gợi mở của các bài viết, những thảo luận sôi nổi với sự tham gia của các nhà khoa học và các nhà quản lý, hội thảo là sự đóng góp thiết thực cho hệ thống nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực tiễn liên quan trực tiếp đến việc xây dựng môi trường văn hoá tại các thiết chế văn hoá ở Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức, TS Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã tham dự Hội thảo và chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp cho sự thành công của Hội thảo.

Tin: Phạm Dung

Ảnh: Lã Lương

 

Bình luận