THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bản sắc văn hóa dân tộc Mông và vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tại Hà Giang”

Ngày đăng: 13/03/2022 Lượt xem: 183
Mặc định Cỡ chữ

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường khu nghỉ dưỡng H’Mong Village, Khu Tráng Kìm, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Bản sắc văn hóa dân tộc Mông và vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tại Hà Giang”.

Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề khoa học và thực tiễn trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và vai trò của người phụ nữ Mông trong phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang), Viện Friedrich Naumann Foudation vì Tự do Việt Nam (FNF), Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của gần 70 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị Trung ương, các cơ quan, ban, ngành địa phương tại tỉnh Hà Giang; các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ngày 15 - 16 tháng 3 năm 2022, Ban tổ chức mời các đại biểu đi khảo sát tình hình thực tế tại địa phương (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Từ 8h00-12h00 ngày 17 tháng 3 năm 2022, Hội thảo chính thức diễn ra bao gồm 2 phiên: Phiên 1 có nội dung về bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong phát triển du lịch; Phiên 2 tập trung thảo luận về vai trò của phụ nữ Mông trong phát triển du lịch, và kinh tế - xã hội tại Hà Giang.

Sau phần trình bày của các chuyên gia, sẽ có phần trao đổi, thảo luận chia sẻ đóng góp ý kiến về vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Mông và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch kinh tế - xã hội tại Hà Giang.

Các nội dung chính của Hội thảo bao gồm:

- Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thực tiễn phát triển du lịch tại tỉnh Hà Giang.

- Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc Mông trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu, làm rõ các mô hình kinh doanh du lịch của phụ nữ Mông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

- Các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ Mông trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tại tỉnh Hà Giang.

Thông qua Hội thảo, vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Mông và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch, kinh tế - xã hội tại Hà Giang sẽ được truyền thông đến các cơ quan, ban, ngành địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Giang; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, làm cơ sở triển khai các hoạt động tiếp theo trong thực tiễn.

 Xin trân trọng thông cáo!

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục