Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến các nữ tướng thời Hai Bà Trưng ”

Ngày đăng: 14/09/2022 Lượt xem: 212
Mặc định Cỡ chữ

        Văn hóa truyền thống từ mỗi làng quê đều gắn bó với các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc. Từ thời đầu công nguyên, các nữ tướng thời Hai Bà Trưng gắn bó với một cuộc khởi nghĩa chống giặc xâm lược phương Bắc, một triều đại lịch sử đặc biệt do phụ nữ đứng đầu. Nghiên cứu về Hai Bà Trưng và các nữ tướng thời Hai Bà Trưng sẽ góp phần hoàn thiện lịch sử dân tộc những năm đầu công nguyên ở nước ta, góp phần khẳng định truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của phụ nữ  Việt Nam “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Đồng thời, nghiên cứu, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nữ tướng thời Hai Bà Trưng ở Bắc Bộ này cũng có tác dụng lớn cho khoa học văn hóa, lịch sử văn hóa Việt Nam và lịch sử Việt Nam trên tinh thần tôn vinh lịch sử, tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống nhằm phát huy giá trị di sản quý báu đó trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

          Để góp phần có một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về các di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể liên quan đến nữ tướng thời Hai Bà Trưng ở Bắc Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan tới nữ tướng Hai Bà Trưng”

          Thời gian: 8h30, ngày 14 tháng 9 năm 2022

          Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

         Trân trọng thông báo./.

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục