Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Bạch Vân

Ngày đăng: 30/11/2022 Lượt xem: 125
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Bạch Vân

Đề tài: Biến đổi của ca trù trong đời sống đương đại tại Hà Nội

Ngành: Văn hóa dân gian

Mã số: 9229041

gồm 06 file tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục