Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đinh Quang Mạnh

Ngày đăng: 04/01/2023 Lượt xem: 342
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đinh Quang Mạnh

Đề tài: Hoa văn trang trí bằng kim loại tại các công trình kiến trúc ở Hà Nội thời Pháp thuộc

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục