Workshop 2: Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật

Ngày đăng: 24/11/2022 Lượt xem: 35
Mặc định Cỡ chữ

Workshop #2: Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật nằm trong khuôn khổ của Dự án SIPE, có mục tiêu cung cấp các hiểu biết và kỹ năng căn bản về bảo vệ và khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cho nghệ sỹ, người thực hành và kinh doanh sáng tạo tại Việt Nam. Workshop được tổ chức bởi VICAS, Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam với sự hỗ trợ của Hanoi Grapevine, Nam Thi House và Study Melbourne Hub - Ho Chi Minh City.

Trong hai ngày làm việc, các học viên tham gia Workshop đã có bốn buổi học tập và trao đổi chuyên sâu về các vấn đề căn bản về sở hữu trí tuệ gồm tổng quan về quyền tác giả và quyền liên quan,  việc thương mại hoá các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hoá như thế nào, thực trạng xâm phạm trên môi trường số tại Việt Nam và các biện pháp xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ. Bên cạnh việc cung cấp cho học viên workshop các vấn đề về cơ sở lý luận, khuôn khổ pháp lý quốc tế và Việt Nam hiện hành về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan...., Luật sư Phan Vũ Tuấn cũng đã chia sẻ với học viên các trường hợp thực tiễn về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đang xảy ra tại Việt Nam và những tổn thất mà thực trạng này mang đến cho các ngành văn hóa và sáng tạo nói chung và cá nhân nghệ sỹ, người thực hành và kinh doanh sáng tạo nói chung.

“Điều quan trọng là nghệ sỹ phải có tư duy bảo vệ tác phẩm của mình....”--- Luật sư Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng, Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam.

Luật sư Phan Vũ Tuấn hiện là Trưởng văn phòng của Văn phòng luật sư Phan Law Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Tp. HCM, Thành viên đoàn Luật sư Tp. HCM. Năm 2010, ông là trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (PIAC). Bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật sư Phan Vũ Tuấn còn là một chuyên gia có cam kết cao về đào tạo nâng cao nhận thức của xã hội về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam là Dự án do Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH, TT&DL) thực hiện từ tháng 3.2022 – 3.2023 dưới sự hỗ trợ của Quỹ quốc tế vì Đa dạng Văn hóa Quốc tế của UNESCO (IFCD). Dự án triển khai một loạt các hoạt động gồm nghiên cứu đánh giá, hội thảo, tập huấn và workshop… nhằm cải thiện việc bảo vệ và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 3020, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Hà

Bình luận