Nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

Ngày đăng: 29/12/2022 Lượt xem: 103
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 28/12/2022, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”.

Đây là một nhiệm vụ cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bên vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta do TS. Trần Thị Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VHNTQG Việt Nam - Đại diện Đơn vị chủ trì nghiên cứu

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTDL do Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng ký ngày 14/12/2022 về việc thành lập Hội dồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Phó Chủ tịch

PGS.TS Nguyễn Văn Dương, Viện Nghiên cứu Văn hóa Viện Hàn lâm KHXHVN – Ủy viên Phản biện

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên Phản biện

TS. Nguyễn Thị Ngân, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ủy viên

TS. Vũ Nam, Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy Viên

ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên

Và 02 thành viên thư ký hành chính gồm:

TS. Trần Thị Kim Quế

ThS. Võ Kim Dung 

Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cùng một số chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chức, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Thị Thủy, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”.

Đề tài nghiên cứu, làm rõ thực trạng bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở đó, giải đáp những vấn đề nhận thức và thực tiễn cấp bách hiện nay về vấn đề bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng.

Từ kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách quản lý phù hợp… nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đạt

Tin bài, ảnh: Lã Lương

Bình luận